Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Otyń /Deutsch Wartenberg/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1794-1852
- brak danych - 1794 - 1852
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Otyniu należały: Otyń (Deutsch Wartenberg), Bobrowniki (Bobernig), Zakęcie (Erkelsdorf), Niedoradz (Nittritz).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Księgi chrztów, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Otyniu z lat 1794-1852, 17 j.a. baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof U-931-U-949
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/129/0/-/1 Duplicat der Taufen, Trauungen und Begräbnisse in D[eutsch] Wartenberg, Bobernig, Erkelsdorf u[nd] Cunersdorf vom Jahre 1794 bis 1799 13.01.1794 - 28.12.1799, 15.01.1794 - 18.11.1799, 12.02.1794 - 14.12.1799 79
89/129/0/-/2 Duplicat des Kirchen - Buches zu Nittritz und Zauch Vorwerk enthaltend die Geboren, Gestorbene, und Getraute vom Jahre 1794 bis incl[usiv] 1799. Angefertigt im Juny 1836 13.01.1794 - 16.12.1799, 10.01.1794 - 12.12.1799, 12.01.1794 - 29.10.1799 49
89/129/0/-/3 Verzeichniss der Copulierten und Gestorbenen in der Parochie Deutsch Wartenberg und denen dahin eingepfarrten Dörfern Erkelsdorf, Cunersdorf, Bobernig, Kucave und Alt Kusser, Miihle. Angefangen im Jahre 1800 bis 1840 21.01.1800 - 17.11.1840, 13.01.1800 - 22.02.1840 167
89/129/0/-/4 Kirchen - Buch worin Die Gebohren, Gestorbene, Getraute und Communicanten aus dem auf D[eutsch] Wartenberg eingepfarten Dörfer Nittritz und Zauche - Vorwerk eingetragen. Angefangen den 1 Januar 1818 bis 1840 14.01.1818 - 20.12.1840, 04.01.1818 - 03.11.1840, 18.01.1818 - 28.12.1840 208
89/129/0/-/5 Kirchen - Buch worin Die Gebohren, Gestorbenen, Getrauten und Communicanten aus denen von D[eutsch] Wartenberg eingepfarrten Dörfern Freidersdorf, Zuche und Teichhof verzeichniss sind Angefangen den 1-ten Januar 1822 bis 1840 06.01.1822 - 25.12.1840, 05.01.1822 - 02.01.1841, 30.01.1822 - 24.11.1840 175
89/129/0/-/6 Duplicat der Kirchen Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bucher der Parochie D[eutsch] Wartenberg, Friedersdorf und Fürstenau für das Jahr 1841 03.01 - 11.12.1841, 12.01 - 16.11.1841, 07.01.1841 - 31.01.1842 43
89/129/0/-/7 Duplicat der Kirchen Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bucher der Parochie D[eutsch] Wartenberg, Friedersdorf und Fürstenau für das Jahr 1842 09.01 - 31.12.1842, 11.01 - 29.11.1842, 03.01 - 30.12.1842 45
89/129/0/-/8 Duplicat der Kirchen Tauf - Trauungs - und Begräbnissbucher von D[eutsch] Wartenberg, Nittritz, Friedersdorf, Zauche und Fürstenau von dem Jahre 1843 02.01 - 26.12.1843, 09.01 - 21.11.1843, 04.01.1843 - 02.01.1844 53
89/129/0/-/9 Duplicat der Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bucher bei der katholischen Kirche zu D[eutsch] Wartenberg, Nittritz, Friedersdorf, Zauche und Fürstenau für das Jahr 1844 01.01.1844 - 02.01.1845, 15.01 - 19.11.1844, 01.01 - 31.12.1844 44
89/129/0/-/10 Duplicat der Kirchen - Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bucher der Parochie D[eutsch] Wartenberg, Friedersdorf und Fürstenau für Jahr 1845 13.01 - 10.11.1845, 05.02 - 30.12.1845, 08.01.1845 - 03.01.1846 42
89/129/0/-/11 Duplicat der Kirchen - Bucher der Parochie D[eutsch] Wartenberg, Friedersdorf u[nd] Fürstenau für Jahr 1846 04.01 - 22.12.1846, 11.01 - 24.12.1846, 05.01 - 28.12.1846 42
89/129/0/-/12 Duplicat der Taufen, Trauungen und Begräbnisse bei der Kirche zu D[eutsch] Wartenberg, Nittritz, Friedersdorf, Zauche und Fürstenau im Jahre 1847 03.01 - 29.12.1847, 11.01 - 12.12.1847, 01.01 - 31.12.1847 45
89/129/0/-/13 Duplicat der Kirchen - Tauf - Trauungs u[nd] Begräbniss - Bucher der Parochie D[eutsch] Wartenberg, Friedersdorf und Fürstenau für das Jahr 1848 01.01 - 27.12.1848, 11.01 - 28.11.1848, 04.01 - 31.12.1848 41
89/129/0/-/14 Duplicat der Tauf - Trauungs u[nd] Begräbniss - Bucher bei der katholischen Kirche zu D[eutsch] Wartenberg, Nittritz, Friedersdorf, Zauche, Günthersdorf und Fürstenau vom Jahre 1849 04.01 - 30.12.1849, 09.01 - 20.11.1849, 08.01 - 31.12.1849 41
89/129/0/-/15 Duplicat der Kirchen - Tauf - Trauungs u[nd] Begräbniss - Bucher von D[eutsch] Wartenberg, Nittritz, Friedersdorf und Zauche sowie von Günthersdorf, Heydau und Fürstenau. Für das Jahr 1850 04.01 - 25.12.1850, 07.01 - 28.11.1850, 03.01 - 31.12.1850 43
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.23

0.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.