^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 89/13/0 Akta miasta Głogów » Series:: 1 Dokumenty » File/unit:: 1

Michał Zittow, wójt miasta Głogowa wraz z ławnikami, za zgodą książęcą, sprzedają Hansowi Senftleben i jego żonie Dorocie dom w mieście i ustalają roczny czynsz z tego domu oraz obowiązek pomocy ubogim w szpitalu raz na kwartał w wysokości 1/4 czynszu. W zamian za to nabywają oni wszystkie prawa przysługujące mieszkańcom, które zostają przeniesione także na ich potomków i spadkobierców]

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1449 20. V Głogów.
data not found niemiecki
- brak danych -
- brak danych - D1; WAP nr 12
luzy rękopis
dobry
1 - brak danych -
210x126+12 Tak
brak mikrofilmu
na pergaminowym pasku przywieszone 2 pieczęcie: wójtowska i sądowa, dobrze zachowane; regest dokumentu in dorso
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.