^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 89/13/0 Akta miasta Głogów » Series:: 3 Gerichtssachen » File/unit:: 10

Die Appellations-Sachen des hiesigen Seiffensieders Johann Gottlieb Borrmann Klägern an einem entgegen das hiesige Servis-Amt Beklagten am anderen Theile, wegen gelieferten Wacht-Lichter erkennen

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 10
[Apelacja w sprawie sporu pomiędzy tutejszym mydlarzem Johannem Gottliebem Borrmannem powodem z jednej strony przeciwko tutejszemu Urzędowi Sewisowemu z drugiej strony w sprawie dostarczonego towaru]
1775-1775
data not found niemiecki
[odpis wyroku]
- brak danych - St. Glogau VII 8a; 287
poszyt rękopis
dobry
7 - brak danych -
355x230 Tak
brak mikrofilmu
na okładce znajdują się oznaczenia Staatsarchiv Breslau Rep 25 Stadt Glogau
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.