^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 89/13/0 Akta miasta Głogów » Series:: 3 Gerichtssachen » File/unit:: 8

Die Appellations-Sachen Fisci regu Appellanten an einem entgegen die Stadt-Cämmerey zu Glogau, Appellaten am anderen Teil, in pto strittigen Eigenthums des confiscirten Vermögens der ausgetretenen Stadt-Kinder Mischke und Matthes

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 8
[Apelacja w sprawie sporu pomiędzy Urzędem Fiskalnym, jako apelującym z jednej strony przeciwko miejskiej kamerze w Głogowie, jako pozwanym z drugiej strony o prawo do spornego majątku dzieci Mischke i Mathes pochodzących z Głogowa]
1773-1773
data not found niemiecki
[kopia wyroku]
- brak danych - St. Glogau I 19f; 223
luzy rękopis
dobry
30 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.