Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Zielona Góra /Grünberg/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1871-1940
- brak danych - 1871 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach, m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów, czyli jako księga metrykalna. Instytucja ksiąg matrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły one do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwania przez daną osobę. Akta małżeństwa sporzadzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński.
Do parafii ewangelickiej w Zielonej Górze należały miejscowości: Chynów (Kühnau), Jędrzychów (Heinersdorf),Krępa (Krampe), Racula (Lawaldau), Wilkanowo (Wittgenau), Zawada (Sawade), Zielona Góra (Grünberg).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów z lat: 29.01.1871 - 30.07.1878, 1.01.1895 - 8.06.1899, 1.01.1907 - 30.11.1910, sygnatury 1-2, 4-6
2. Księgi zgonów z lat: 1.01.1883 - 28.04.1889, 1.01.1933 - 30.12.1940, sygnatury 3, 7
3. Księgi chrztów, małżeństw i zgonów z lat 1798-1799, 1857-1858, 1860, 1862-1867, sygnatury 8-15
4. Skorowidz alfabetyczny z lat 1800-1806, sygnatura 16
Mikrofilmy: U1270-1273
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1346/0/-/1 Taufbuch 29.1.1871-4.11.1874 29.01.1871-04.11.1874 541
89/1346/0/-/2 Taufbuch 1874-1878 11.10.1874-30.07.1878 508
89/1346/0/-/3 Begräbnisbuch von 1883 bis 1888 [9], tom XVIII 01.01.1883-28.04.1889 559
89/1346/0/-/4 [Księga chrztów z okresu 01.01.1895-26.12.1896] 01.01.1895-26.12.1896 363
89/1346/0/-/5 [Księga chrztów z okresu 26.12.1896-08.06.1899] 26.12.1896-08.06.1899 466
89/1346/0/-/6 Taufbuch vom 1. Januar 1907 bis [...], Tom XXXVII 01.01.1907-30.11.1910 446
89/1346/0/-/7 Beerdigungsbuch auf 1.I 1933 bis 01.01.1933-30.12.1940 0
89/1346/0/-/8 Duplicat des Trauungs - Tauf und Begräbniss Registers der evangelischen Parochie zu Grünberg Dehro Kirchen Jahre 1798 - 1799 10.01.1798 - 30.12.1798, 09.01.1798 - 15.12..1798, 30.11.1799 - 15.12.1799 0
89/1346/0/-/9 Duplicat des Kirchenbuches der evangelischen Kirche zu Grünberg pro 1857 14.01.1857 - 15.12.1857, 13.12.1857 - 17.12.1857, 17.12.1857 - 209.12.1857 0
89/1346/0/-/10 Duplicat des Kirchenbuches der Parochie zu Grünberg pro 1858 06.01.1858 - 08.12.1858, 15.12.1857 - 12.12.1858, 19.12.1857 - 15.12.1858 0
89/1346/0/-/11 Duplicat des Kirchenbuches der Parochie zu Grünberg pro 1860 11.01.1860 - 13.12.1860, 18.12.1859 -16,12.1860 0
89/1346/0/-/12 Duplicat des Kirchenbuches der Parochie zu Grünberg pro 1863 30.12.1862 - 10.12.1863, 21.12.1962 - 13.12.1863, 17.12.18632 - 15.12.1863 0
89/1346/0/-/13 Duplicat des Kirchen - Buches der evangelischen Parochie Grünberg pro 1864 13.01.1864 - 13.13.1864, 20.12.1864 - 26.12.1864, 16.12.1864 - 26.12.1864 0
89/1346/0/-/14 Duplicat des Kirchen - Buches der evangelischen Parochie Grünberg pro 1864 01.01.1865 - 31.12.1865, 10.01.1865 - 07.12.1865, 11.01.1865 - 03.0.1866 0
89/1346/0/-/15 Duplicat des Kirchen - Buches der Parochie Gruenberg pro 1867 08.01.1867 - 19.12.1867, 0.1.01.1867 - 29.12. 1867, 08.01.1867 - 01.01.1868 0
89/1346/0/-/16 Verzseichniss der Getauften Getrauten und Gestorbenen aus der Stadt Grünberg und dazu gehörigen Dörfern Katholischen Confession pro 1800 bis ult[imo] 1806 Lawaldau, Drentkau, Kühnau, Sawade, Schertendorf, Deutsch Kessel, Lansitz […] 1800 - 1806 0

Amount of archival material

16

16

0

0.41

0.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -