Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ruch Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1980] 1988-1990
- brak danych - 1980 - 1980
1988 - 1990
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - młodzieżowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ruch Młodzieży Niezależnej powstał w Gorzowie Wielkopolskim w pierwszych miesiącach 1983 roku jako kontynuacja powołanego krótko po 13 grudnia 1981 roku Młodzieżowego Ruchu Oporu. W kwietniu 1983 roku wyszedł pierwszy numer pisma "Szaniec" będącego biuletynem informacyjnym ugrupowania. W połowie lat 80. XX wieku nazwę Ruch Młodzieży Niezależnej przyjęły ugrupowania skupiajace młodzież szkół średnich i studencką, istniejące w wielu miastach. Ruch Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze powstał na przełomie 1987/1988 roku w rezultacie kontaktów, podczas pieszych pielgrzymek do Częstochowy i demonstracji rocznicowych w Gorzowie Wlkp., grupy młodzieży szkolnej i studenckiej z Zielonej Góry z działaczami Ruchu Młodziezy Niezależnej w Gorzowie Wlkp. Wśród założycieli byli studenci uczelni wrocławskich Benita Ćwiek i Marcin Wojtaszek oraz uczniowie zielonogórskich szkół średnich, m.in. Jarosław Wróblewski, Piotr Łysakowski, Robert Piotrowicz, Janusz Opaska, Katarzyna Kraińska, Beata Jęcz, Piotr Pokszyński, Wojciech Wnorowski. Ruch Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze nie posiadał wykształconej struktury organizacyjnej i hierarchicznej. Decyzje dotyczace podjęcia okreslonych akcji i działań podejmowano kolektywnie, w trakcie zebrań uczestników ruchu odbywanych 2-5 razy w miesiącu w prywatnych mieszkaniach a od końca 1988 roku w salce katechetycznej parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela. Ruch organizował różne akcje, takie jak: druk i kolportaż ulotek, kolportaż prasy podziemnej, malowanie napisów na murach, organizacja dyskusji panelowych, organizacja Mszy za Ojczyznę, akcje w szkołach, przygotowanie transparentów, wystąpień w trakcie pieszych pielgrzymek diecezji gorzowskiej do Częstochowy. Zorganizowano także "latającą" bibliotekę liczacą około 140 książek wydanych w drugim obiegu. Przedstawiciele zielonogórskiego Ruchu Młodzieży Niezaleznej uczestniczyli w obozach, konferencjach, spotkaniach i innych inicjatywach różnych ugrupowań opozycji na terenie Polski. Ruch Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze przestał istnieć w 1990 roku. Jedną z jego ostatnich inicjatyw było powołanie wraz z innymi organizacjami Młodzieżowego Bloku Wyborczego przed wyborami do samorządu lokalnego w 1990 roku. Przez szeregi Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze przewinęło się w ciągu całego okresu działalności, około 40-50 osób z Zielonej Góry i okolic.
[Dzieje aktotwórcy opracował Janusz Opaska]
1. Materiały programowe, sygnatury 1-2
2. Wydawnictwa własne informacyjne, sygnatury 3-8
3. Własne wydawnictwa periodyczne, sygnatury 9-10
4. Obce wydawnictwa kolportowane, sygnatury 11-42
5. Materiały zgromadzone, sygnatury 43-65
6. Dzienniki i kroniki, sygnatura 66
7. Inicjatywy ruchu, sygnatury 67-76
8. Stemple, sygnatura 77
także film i fotografie
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1356/0/1/1 Deklaracja Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze, luty 1989 r. 1989 0
89/1356/0/1/2 Projekt zmian szkolnictwa średniego Międzyszkolnego Komitetu Uczniowskiego 1989 0
89/1356/0/2/3 Plakat "PZPR walczy" wydany przez Ruch Młodzieży Niezależnej i kolportowany na terenie Zielonej Góry w 1988 r. 1988 0
89/1356/0/2/4 Ulotka informacyjna Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze, kolportowana na terenie miasta w 1988 r. 1988 0
89/1356/0/2/5 Ulotka Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze, kolportowana w trakcie Dnia Młodych w 1989 r. 1989 0
89/1356/0/2/6 Ulotka informacyjna Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze, kolportowana na terenie miasta w kwietniu 1989 r. 1989 0
89/1356/0/2/7 Obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskę 17. 09. 1939 zorganizowane przez Ruch Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze we wrześniu 1989 r. 1989 0
89/1356/0/2/8 Plakat Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze informujący o Mszy św. w intencji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 19. 10 [1989] 1989 0
89/1356/0/3/9 Biuletyn Informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze "Dryń". Nr 1, maj-czerwiec 1989 r. 1989 0
89/1356/0/3/10 Zeszyt Samokształceniowy nr 1/I B[iblioteki]H[istorycznej] Ruchu Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze 1989 0
89/1356/0/4/11 Lista książek, kaset wideo i kaset magnetofonowych wydanych w "drugim obiegu", kolportowanych przez Ruch Młodzieży Niezależnej w Zielonej Górze w 1988 r. 1988 0
89/1356/0/4/12 Wielkopolski Informator Ekologiczny, Poznań, pismo kolportowane na terenie Zielonej Góry przez Ruch Młodzieży Niezależnej 1988 0
89/1356/0/4/13 Przegląd Wiadomości Agencyjnych. Solidarność Region Mazowsze, pismo kolportowane na terenie Zielonej Góry przez Ruch Młodzieży Niezależnej 1988 0
89/1356/0/4/14 Obserwator Wielkopolski. Pismo członków i sympatyków NSZZ Solidarność, Poznań, pismo kolportowane na terenie Zielonej Góry przez Ruch Młodzieży Niezależnej 1988 0
89/1356/0/4/15 "Pod Prąd". Miesięcznik młodzieży szkół średnich, pismo kolportowane na terenie Zielonej Góry przez Ruch Młodzieży Niezależnej 1988 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

77

77

0

0.22

0.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -