Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Kożuchów /Freystadt/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1794-1874
- brak danych - 1794 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Kożuchowie należał Kożuchów (Freystadt), Podbrzezie Dolne (Nieder Siegersdorf), Podbrzezie Górne (Ober Siegersdorf), Słocina (Reichenau).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn., 1, 4-26, 28-42
2. Księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 2, 4-25, 27-42
3. Księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej z lat 1794-1874, sygn. 3-25, 27-42
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof U-592-U-856, U-11471-U-11489, U-11539-11546
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/138/0/-/1 Auszug der Taufen aus dem Kirchen - Buch bei hiesiger katholischer Stadt Pfarrkirche angefangen vom Jahre 1794 12.01.1794 - 16.12.1836 90
89/138/0/-/2 Auszug aus dem Trauungen aus dem Kirchen - Buch hieseger katholischer Stadt - Pfarrkirche angefangen vom Jahren 1794 20.09.1794 -22.11.1836 19
89/138/0/-/3 Auszug der Verstorbenen aus dem Kirchen - Buche bei hieseiger katholischer Stadt - pfarrkirche angefangen vom Jahre 1794 08.02.1794 - 18.12.1836 39
89/138/0/-/4 [Register der Getrauten, Geborenen und Gestorbenen von der Parochie zu Freistadt 1837] 11.01.1837 - 24.10.1837, 04.01.1837 - 13.12.1837 11
89/138/0/-/5 [Register der Getrauten, Geborenen und Gestorbenen von der Parochie zu Freistadt 1838] 22.01.1838 - 20.06.1838, 08.02.1838 - 22.12.1838, 08.02.1838 - 27.12.1838 8
89/138/0/-/6 [Register der Geborenen, Getrtauten und Gestorbenen von der Parochie zu Freistadt 1839] 12.01.1839 - 30.12.1839, 06.02.1839 - 05.11.1839, 17.01.1839 - 25.12.1839 11
89/138/0/-/7 Getraute, Geborne und Gestorbenen im Jahre 1840 bei der Kathol[ische] Stadt - Pfarr - Kirche in Freistadt 21.01.1840 - 24.06.1840, 16.01.1840 - 26.10.1840, 18.03.1840 - 19.12.1840 9
89/138/0/-/8 Duplicate der im Jahte 1841 bei katholischen Stadt - Pfarrkirche zu Freistadt - Geborenen u[nd] Getauften, Gestorbenen und Getrauten 03.01.1841 - 14.12.1841, 27.012.1841 - 18.12.1841, 03.02.1841 - 05.07.1841 13
89/138/0/-/9 Duplicate der Nachweisungen aller bei hiesieger katholischer Stadt - Pfarrkirche, Geborene, Gestorbene und Getrauten im Jahre [1842] 23.02.1842 - 08.12.1842, 17.04.1842 - 22.11.1842, 06.01.1842 - 06.12.1842 13
89/138/0/-/10 [Register der Getauften, Gestorbenen und Getrauten der Parochie zu Freistadt 1843] 26.12.1842 - 22.11.1843, 29.01.1843 - 06.12.1843, 24.04.1843 12
89/138/0/-/11 Geboren, Getrauten, Gestorbenen bei der katholische Stadt - Pfarrkirche zu Freistadt 13.0.1844 - 19.10.1844, 14.08. 1844, 14.01.1844 - 03.12.1844 12
89/138/0/-/12 Die Nachweisungen bei der katholischen Stadt - Pfarrkirche in Freistadt im Jahre 1845 nachgekommenen Taufen, Trauungen und Begräbnisse 14.01.1845 - 29.12.1845, 16.01.1845 - 03.12.1845 10
89/138/0/-/13 [Register der Geborenen, Getauften und Gestorbenen der Parochie zu Freystadt 1846] 24.01.1846 - 31.12.1846, 05.05.1846 - 02.11.1846 11
89/138/0/-/14 Taufen und Geborenen, Trauungen, Gestorbenene bei der Katholischen Stadtpfarrkirche zu Freistadt im Jahre 1847 28.01.1847 - 30.11.1847, 08.02.1847 - 24.11.1847, 31.12.1846 - 31.12.1847 18
89/138/0/-/15 Geboren und Getaufte, Getraute, Gestorbene bei der katholischen Stadt - Pfarrkirche zu Freistadt im Jahre 1848 09.01.1848 - 16.12.1848, 11.01.1848 - 13.11.1848, 31.12.1847 - 17.11.1848 15
1 2 3

Amount of archival material

42

42

0

0.11

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.