Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Bytom Odrzański /Beuthen a/Oder/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1741-1896
- brak danych - 1741 - 1896
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelickiej w Bytomiu Odrzańskim należały: Bytom Odrzański (Beuthen an der Oder), Wierzbnice (Dreidorf, Pfassendorf), Małoszowice (Malschwitz, Wiesenberge), Drogomil (Nenkersdorf).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów parafii ewangelickiej z lat 1741-1758, 1765-1874,
2. Księgi małżeństw parafii ewangelickiej z lat 1741-1743, 1790-1896,
3. Księgi zgonów parafii ewangelickiej z lat 1758-1772, 1782-1843, 1848-1886,
105 j.a.
Mikrofilmy: U355-391, 395-400, 402-425, 11558-11561, 11400-11410
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1387/0/-/1 Taufbuch Vom 29 Januar bis mit 29 Decbr und des Trau Register pro 1741, 1742, 1743 29.01.1741-29.09.1743, 31.01.1741-28.12.1743 0
89/1387/0/-/2 Taufbuch Vom 2 Januar 1744 bis 30 Decbr 1746 02.01.1744-30.12.1746 0
89/1387/0/-/3 Taufbuch Vom 11 Januar 1747 bis 30 Decbr 1749 11.01.1747-30.12.1749 0
89/1387/0/-/4 Taubuch vom 1 Januar 1750 bis mit 29 Octobr. 1752 01.01.1750-29.10.1752 0
89/1387/0/-/5 Taufbuch vom 7 Novbr 1752 bis mit 27 Juny 1755 07.11.1752-27.06.1755 0
89/1387/0/-/6 Taufbuch vom 2 July 1755 bis mit 28 Decbr 1758 02.07.1755-28.12.1758 0
89/1387/0/-/7 [Zgony-kościół ewangelicki] 02.07.1758-29.10.1764 0
89/1387/0/-/8 Taufbuch vom 2 Septbr 1765 bis mit 10 August 1766 02.11.1765-10.08.1766 0
89/1387/0/-/9 Tauf-Buch der Kirche zu Beuthen aus der Glogauschen Inspection Anno 1765 angefangen 05.12.1765-28.07.1769 0
89/1387/0/-/10 Begräbnis Buch der Kirche zu Beuthen an der Oder 02.12.1765-28.06.1772 0
89/1387/0/-/11 Tauf-Buch der Evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder aus der Glogauschen Inspection. Angefangen Monath August 1769 11.08.1769-29.07.1774 0
89/1387/0/-/12 Taufbuch vom 4 Septbr 1780 bis mit Dezember 1785 06.09.1780-27.11.1785 0
89/1387/0/-/13 Begräbnis buch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder 01.12.1782-30.11.1795 0
89/1387/0/-/14 Taubuch Vom 3 Decber 1785 bis mit 29 October 1791 04.12.1785-30.11.1791 0
89/1387/0/-/15 Trau-Register de evangelischen Kirche yu Beuthen an der Oder 06.01.1790-19.11.1816 0
89/1387/0/-/16 Tauf Buch der Evangel-Kirche zu Beuthen an der Oder vom 2 Juni 1794 bis zum 15 April 1798 02.06.1794-15.04.1798 0
89/1387/0/-/17 Begräbnis buch der Evangel-Kirche zu Beuthen an der Oder vom 6 Juni 1794 bis zum 17-ten August 1800 06.06.1794-17.08.1800 0
89/1387/0/-/18 Tauf-Buch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder vom 26 April 1798 bis 31 Oct 1802 26.04.1798-31.10.1802 0
89/1387/0/-/19 Taufbuch vom 2-th Octbr 1798 bis mit 28 Marz 1804 02.10.1798-28.03.1802 0
89/1387/0/-/20 Begräbnis buch der Evangel-Kirche zu Beuthen an der Oder vom 17-ten August 1800 bis 28 Juli 1806 17.08.1800-28.07.1806 0
89/1387/0/-/21 Taufbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen 31.10.1802-13.11.1805 0
89/1387/0/-/22 Tauf Buch vom 13 Novb 1805 bis 14 Mai 1809 15.11.1805-14.05.1809 0
89/1387/0/-/23 Sterberegister evangel. Kirche zu Beuthen /Oder/ 29.07.1806-05.11.1811 0
89/1387/0/-/24 Taufbuch vom 23 Marz 1808 bis mit 26 Octbr 1811 27.03.1808-30.10.1811 0
89/1387/0/-/25 Taubuch vom 1-ten Novbr 1811 bis mit 11 Octbr 1815 02.11.1811-16.10.1815 0
89/1387/0/-/26 Sterbe-Register vom 5 Januar 1811 bis mit 17 April 1818 05.01.1811-17.04.1818 0
89/1387/0/-/27 Duplicat Trau Register vom Anfange des Jahres 1812 bis Ende 1839 bei der evangelischen Kirche zu Beuthen 07.01.1812-12.12.1839 0
89/1387/0/-/28 Taufbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen vom 1-ten Dezember 1813 an bis zum Jahre 1817 01.12.1813-29.06.1817 0
89/1387/0/-/29 Duplicat Tauf-Register bei der evangel. Kirche zu Beuthen für den Zeitraum von 1817 bis 1820 02.07.1817-30.07.1820 0
89/1387/0/-/30 Trau-Register vom 6 Januar 1817 bis mit 6 Decbr 1843 06.01.1817-06.12.1843 0
89/1387/0/-/31 Sterbe-Register vom 26 April 1818 bis mit 10 August 1825 26.04.1818-10.08.1825 0
89/1387/0/-/32 Taufbuch vom 22-ten Febuar 1819 bis mit 26 Dezbr 1821 22.02.1819-30.12.1821 0
89/1387/0/-/33 [Księga chrztów-dublet: matryka chrztu Johanna Gottlieba Schmidta ur. 16.01.1822, nie umieszczona w innych księgach] 02.08.1820-01.06.1823 0
89/1387/0/-/34 Taufbuch vom 9 Januar 1822 bis mit 8 Mai 1825 11.01.1822-12.05.1825 0
89/1387/0/-/35 Todten-Register vom 2 Januar 1823 bis mit 29 Decbr 1837 02.01.1823-29.12.1837 0
89/1387/0/-/36 Taufbuch vom 7 May 1825 bis mit 23-ten May 1829 12.05.1825-24.05.1829 0
89/1387/0/-/37 Tauf Register vom 9-ten Marz 1828 bis 15-ten November 1835 evangelischen Kirche Beuthen 09.03.1828-15.11.1835 0
89/1387/0/-/38 Taubuch vom 21-ten Mai 1829 bis mit 30-ten September 1833 07.06.1829-06.10.1833 0
89/1387/0/-/39 Sterbe-Register vom 12 Mai 1833 bis mit 30 Decbr 1841 12.05.1833-30.12.1841 0
89/1387/0/-/40 Duplicat Taufbuch bei der ewangelischen Kirche zu Beuthen vom 19 November 1835 bis 29 Decbr 1839 19.11.1835-29.12.1839 0
89/1387/0/-/41 Taufbuch bei der evangelischen Kirche zu Beuthen a/Oder vom 18-ten Februar 1838 bis 26-ten May 1843 18.02.1838-25.05.1843 0
89/1387/0/-/42 Duplicat Sterbebuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1842 04.01-02.10.1842 0
89/1387/0/-/43 Tauf-Register vom 25-ten May 1843 bis 17-ten September 1848 25.05.1843-17.09.1848 0
89/1387/0/-/44 Duplicat Sterberegister bei der evangelischen Kirche zu Beuthen a.d. Oder Jahrgang 1843 04.01.1843-03.01.1844 0
89/1387/0/-/45 Trauungsbuch bei der evangelischen Kirche zu Beuthen vom 1 Januar 1844 an bis zum 1871 15.01.1844-21.11.1871 0
89/1387/0/-/46 Duplicat Sterberegister Jahrgang 1844 10.01-27.12.1844 0
89/1387/0/-/47 Duplicat Tauf, Trau und Sterbebuch des Jahres 1845 01.01-28.12.1845, 13.01-30.12.1845, 06.01-28.12.1845 0
89/1387/0/-/48 Duplicat Tauf, Trau und Sterbebuch des Jahres 1846 01.01-26.12.1846, 12.01-01.12.1846, 01.01-30.12.1846 0
89/1387/0/-/49 Duplicat Tauf, Trau und Sterbebuch des Jahres 1847 11.01-07.12.1847, 01.01-27.12.1847, 08.01-31.12.1847 0
89/1387/0/-/50 Tauf-Register vom17-ten September 1848 bis mit 4 July 1854 17.09.1848-04.07.1854 0
89/1387/0/-/51 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1848 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 01.01-31.12.1848, 11.01-14.12.1848, 02.01-26.12.1848 0
89/1387/0/-/52 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1849 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 07.01-30.12.1849, 15.01-28.11.1849, 03.01-28.12.1849 0
89/1387/0/-/53 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1850 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 01.01-29.12.1850, 15.01-03.12.1850, 06.01-28.12.1850 0
89/1387/0/-/54 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1851 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 01.01-31.12.1851, 13.01-15.12.1851, 01.01-21.12.1851 0
89/1387/0/-/55 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1852 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 01.01-27.12.1852, 13.01-28.12.1852, 03.01-31.12.1852 0
89/1387/0/-/56 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1853 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 01.01-26.12.1853,11.01-06.12.1853, 01.01-29.12.1853 0
89/1387/0/-/57 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1854 über Taufen, Trauungen und Sterbefälle 01.01-31.12.1854, 09.01-31.10.1854, 01.01-28.12.1854 0
89/1387/0/-/58 Taufbuch für die evangelischen Kirche zu Beuthen vom 9-ten Juli 1854 bis 27-ten Februar 1859 09.07.1854-27.02.1859 0
89/1387/0/-/59 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde in Beuthen an der Oder Jahrgang 1855: a) Getraute, b) Geborene, c) Gestorbene 01.01-30.12.1855, 16.01-19.12.1855, 01.01-31.12.1855 0
89/1387/0/-/60 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde in Beuthen an der Oder Jahrgang 1856: a) Geborene, b) Getraute, c) Gestorbene 06.01-28.12.1856, 14.01-24.11.1856, 10.01-19.12.1856 0
89/1387/0/-/61 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde in Beuthen an der Oder Jahrgang 1857: a) Geborene, b) Getraute, c) Gestorbene 11.01-25.12.1857, 14.01-23.11.1857, 04.01-26.12.1857 0
89/1387/0/-/62 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde in Beuthen an der Oder Jahrgang 1858: a) Geborene, b) Getraute, c) Gestorbene 01.01-29.12.1858, 10.01-30.11.1858, 01.01-29-12.1858 0
89/1387/0/-/63 Duplicat Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde in Beuthen an der Oder Jahrgang 1859: a) Geborene, b) Getraute, c) Gestorbene 01.01-28.12.1859, 09.01-13.12.1859, 04.01-20.12.1859 0
89/1387/0/-/64 Duplicat des Tauf-Trau und Sterberegisters pro 1860 01.01-30.12.1860, 01.01-13.10.1860, 08.01.1860-02.01.1861 0
89/1387/0/-/65 Duplicat des Tauf-Trau und Sterberegisters pro 1861 01.01-15.10.1861, 07.01-02.12.1861, 11.01-29.07.1861 0
89/1387/0/-/66 Duplicat des Tauf-Trau und Sterberegisters pro 1862 12.01.1862-11.01.1863, 12.01-04.09.1862, 15.01-30.12.1862 0
89/1387/0/-/67 Tauf-Register vom 1-ten Januar 1863 bis 30-ten September 1865 01.01.1863-07.01.1866 0
89/1387/0/-/68 Duplicat der Tauf, Trau und Sterbe Register pro 1863 11.01-10.01.1863, 12.01-06.12.1863, 06.01.1863-03.01.1864 0
89/1387/0/-/69 Sterbe-Register vom 14-ten August 1863 bis 3-ten September 1870 13.08.1863-06.09.1870 0
89/1387/0/-/70 Duplicate der Tauf Trau und Sterbe-fälle pro 1866 Beuthen a/Oder 14.01.1866-13.01.1867, 07.01.1866-29.11.1866, 10.01.1866-02.01.1867 0
89/1387/0/-/71 Duplicate der Tauf Trau und Sterbe-fälle pro 1867 Beuthen a/Oder 06.01.1867-12.01.1868, 13.01-24.11.1867, 07.01.1867-01.01.1868 0
89/1387/0/-/72 Duplicate der Tauf Trau und Sterbe-fälle pro 1868 Beuthen a/Oder 12.01.1868-27.01.1869, 27.01.1868-17.11.1868, 05.01.1868-01.01.1869 0
89/1387/0/-/73 Duplicate der Tauf Trau und Sterbe-fälle pro 1869 Beuthen a/Oder 03.01.1869-23.01.1870, 12.01-26.12.1869, 05.01.1869-01.01.1870 0
89/1387/0/-/74 Duplicate der Tauf Trau und Sterbe-fälle pro 1870 Beuthen a/Oder 16.01.1870-12.01.1871, 12.01.1870-28.12.1870, 05.01.1870-01.01.1871 0
89/1387/0/-/75 Tauf-Register vom 1-ten November 1870 bis 31 December 1874 13.11.1870-23.03.1873 0
89/1387/0/-/76 Sterbe-Register vom 3-ten 1870 bis 27 September 1878 06.09.1870-27.11.1878 0
89/1387/0/-/77 TrauRegister vom 3-ten Januar 1872 bis 17 Marz 1896 03.01.1872-17.03.1896 0
89/1387/0/-/78 Duplicate von den Tauf, Trau und Sterbefällen der evangelischen Parochie zu Beuthen a/Oder pro 1873 12.01.1873-01.02.1874, 12.01-29.12.1873, 07.01.1873-01.01.1874 0
89/1387/0/-/79 Evangelische-Parochie Beutchen a/Oder Duplicat Tauf Trau und Sterbe Register vom 1 Januar bis 30 September 1874 18.01-18.10.1874, 11.01-30.11.1874, 09.01-30.09.1874 0
89/1387/0/-/80 Sterbe Register vom 27 September 1878 bis 31 Dezember 1885 28.09.1878-03.02.1886 0
89/1387/0/-/81 Taufbuch vom 1 July 1777 bis mit 29 August 1780 03.07.1777-29.08.1780 0
89/1387/0/-/82 Sterbe Register vom 8 Januar 1855 bis 13 August 1863 08.01.1855-13.08.1863 0
89/1387/0/-/83 Duplicat der Tauf, Trau und Sterbe Register pro 1865 1865-1865 0
89/1387/0/-/84 Taufbuch der Evengelischen Kirchen zu Beuthen an der Oder von 14 Mai 1809 bis 27 November 1813 1809-1813 240
89/1387/0/-/85 Tauf-Register von Ersten Juni 1823 bis zwölften May 1828 evangeliche Kirche Beuthen 1823-1828 242
89/1387/0/-/86 Tauf-Register pro 1840 ev[angelische] Kirche Beuthen 1840-1840 52
89/1387/0/-/87 Taufregister Jahrgang 1841 evangel[ische] Kirche zu Beuthen 1841-1841 51
89/1387/0/-/88 Duplicat-Taufbuch der evangelischen Kirche Beuthen an der Oder Jahrgang 1842 1842-1842 67
89/1387/0/-/89 Duplicat-Taufbuch bei der evangelischen Kirche Beuthen a. d. Oder Jahrgang 1843 1843-1843 66
89/1387/0/-/90 Duplicat-Taufregister Jahrgang 1844 1844-1844 58
89/1387/0/-/91 Trauungsbuch der Evangel[ischen] Kirche zu Beuthen an der Oder vom 24 Junii 1794 bis Ende des Jahres 1802 1794-1802 76
89/1387/0/-/92 Trauungsregister bei der evangeli[ischen] Kirche in Beuthen von 1803 bis 1811 1803-1811 81
89/1387/0/-/93 Trau-Register pro 1840 ev[angelische] Kirche zu Beuthen 1840-1840 7
89/1387/0/-/94 Trauregister Jahrgang 1841 evangel[ische] Kirche Beuthen 1841-1841 11
89/1387/0/-/95 Duplicat-Traubuch der evangelischen Kirche zu Beuthen an der Oder Jahrgang 1842 1842-1842 12
89/1387/0/-/96 Duplicat-Traubuch bei der evangelischen Kirche Beuthen a. d. Oder Jahrgang 1843 1843-1843 12
89/1387/0/-/97 Duplicat-Trauungsregister Jahrgang 1844 evangel[ischen] Kirche zu Beuthen 1844-1844 10
89/1387/0/-/98 Sterbe-Register bei der evangelischen Kirche zu Beuthen a/O für den Zeitraum von 1811 bis 1816 1811-1816 192
89/1387/0/-/99 Sterbe-Register der evangelischen Kirche zu Beuthen a/O von 1816 bis 1822 1816-1822 188
89/1387/0/-/100 Duplicat-Sterberegister vom Anfange des Jahres 1838 bis Ende 1839 bei der evangel[ischen] Kirche zu Beuthen a. d. Oder 1838-1839 27
1 2

Amount of archival material

105

105

0

3.25

3.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -