Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Broniszów /Brunzelwaldau/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1839-1874
- brak danych - 1839 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Broniszowie należał Broniszów (Brunzelwaldau), Jarogniewice (Hartmannsdorf), Pierzwin (Pürben), Radwanów (Seiffersdorf), Kamionka (Steinborn).
1. Księgi chrztów z lat 1839-1861, 1863-1874, sygn. 1-35
2. Księgi małżeństw z lat 1839-1861, 1863-1874, sygn. 1-9, 11-35
3. Księgi zgonów z lat 1839-1861, 1863-1874, sygn. 1-35
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof U-289-U-319; U-11462-U-11465
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/142/0/-/1 Duplicat der in der katolischen Parochie Brunzelwaldau wozu die Ortschaften: Seifersdorff, Hartmannsdorff, Steinborn, Porhen, Langhermsdorff gehören vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Traugen im Jahr 1839. 11.01-12.12.1839, 03.03-25.12.1839, 30.01-05.11.1839 9
89/142/0/-/2 Duplicat der i der kath[olischen] Parochie Bruzelwaldau vorgekommenen Taufen, Bergräbnisse u[nd] Trauungen. 14.01-26.11.1840, 28.01-30.12.1840, 07.01-20.10.1840 10
89/142/0/-/3 Duplicat der Trauungen, Taufen und Begräbnisse bei der Parochie Brunzelwaldau pro 1841. 16.01-19.12.1841, 05.01-30.12.1841, 13.01-05.10.1841 14
89/142/0/-/4 Duplicat das Brunzelwaldauer Kirchebuchs, enthaltend die im Jahre 1842 vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Traungen. 17.01-19.12.1842, 08.02-22.12.1842, 11.01-23.10.1842 12
89/142/0/-/5 Duplicat der Taufen, Trauungen und Begräbnisse in der Parochie Brunzelwaldau pro 1843. 11.01-02.10.1843, 18.01-27.09.1843, 10.01-04.07.1843 12
89/142/0/-/6 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen seit dem Jahre 1844. 28.01-22.12.1844, 27.01-23.12.1844, 13.02-12.11.1844 13
89/142/0/-/7 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen seit dem Jahre 1845. 29.03-11.12.1845, 03.01-31.12.1845, 08.01-21.01.1845 10
89/142/0/-/8 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen seit dem Jahre 1846. 10.02-26.11.1846, 15.02-21.11.1846, 20.01-11.08.1846 12
89/142/0/-/9 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen seit dem Jahre 1847. 30.01-23.11.1847, 16.01-17.12.1847, 28.04-09.06.1847 11
89/142/0/-/10 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen seit dem Jahre 1848. 03.01-20.12.1848, 13.02-30.11.1848 9
89/142/0/-/11 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen seit dem Jahre 1849. 04.01-29.11.1849, 10.01-31.12.1849, 13.02-17.10.1849 12
89/142/0/-/12 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend Die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Steinborn u[nd] L[ang] Hermsdorf gehören vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen In dem Jahre Ein Tausend acht Hundert und Fünfzig. 13.01-17.12.1850, 10.01-18.12.1850, 15.01-13.11.1850 12
89/142/0/-/13 Duplicat-Kirchen-Buch enthaltend die in der Katholischen Parochie Brunzelwaldau wozu ausser Brunzelwaldau die Ortschaften: Seifersdorf, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorff, Steinborn, Pirben gehören vorgekommenen Taufen, Begräbnisse und Trauungen 1851. 25.01-17.12.1851, 12.01-10.12.1851, 01.07-12.11.1851 14
89/142/0/-/14 Duplicat der Kirchenbücher der Parochie Brunzelwaldau pro 1852 begraift: Brunzelwaldau, Seifersdorf, Sargau, Hartmannsdorf, Lang Hermsdorf, Steinborn u[nd] Pirben. Brunzenwalden 18 Januar 1853. 06.01-12.12.1852, 26.01-22.12.1852, 17.02-20.07.1852 12
89/142/0/-/15 Duplicat-Kirchen-Bücher betreffend Taufen, Trauungen und Begräbnisse p[ro] 1853 in der Parochie Brunzelwaldau. 27.01-24.12.1853, 04.02-28.12.1853, 12.04-29.12.1853 10
1 2 3

Amount of archival material

35

35

0

0.04

0.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.