Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Niwiska /Niebusch/ - parafia ewangelicka - (akta skradzione w 1992 roku)

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1830-1874
- brak danych - 1830 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Księgi chrztów, ślubów i zgonów parafii ewangelickiej w Niwiskach, 40 j.a., 1830, 1836-1874. Mikrofilmy: U873-908
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/143/0/-/1 Duplicat für das Jahr[lichen] Register der Geburten u[nd] Getauften 07.01.1830 - 20.12.1830, 08.01.1830 - 20.12.1830, 19.01.1830 - 24.11.1830 35
89/143/0/-/2 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche für das Jahr 1836 10.01.1836 - 20.11.1836, 03.01.1836 - 26.12.1836, 15.01.1836 - 26.12.1836 34
89/143/0/-/3 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche für das Jahr 1837 11.0.1837 - 05.12.1837, 01.01.1837 -17.12.1837, 05.01.1837 - 29.12.1837 34
89/143/0/-/4 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro Anno 1838 07.01.1838 - 28.12.1838, 07.01.1838 - 30.12.1838, 09.01.1838 - 27.12.1838 38
89/143/0/-/5 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro Anno 1839 20.01.1839 - 01.12.1839, 01.01.1839 - 29.12.1839, 03.01.1839 - 30.12.1839 33
89/143/0/-/6 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro 1840 05.01.1840 - 06.12.1840, 06.01.1840 - 26.12.1840, 21.01.1840 - 31.12.1840 39
89/143/0/-/7 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro 1841 07.02.1841 - 12.10.1841, 10.01.1841 - 05.12.1841, 12.01.1841 - 06.12.1841 31
89/143/0/-/8 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro 1842 09.01.1842 - 13.11.1842, 01.01.1842 - 26.12.1842, 18.01.1842 - 28.12.1842 37
89/143/0/-/9 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro 1843 11.01.1843 - 29.11.1843, 01.01.1843 - 31.12.1843, 08.01.1843 - 17.12.1843 40
89/143/0/-/10 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche pro 1844 07.01.1844 - 03.12.1844, 03.01.1844 - 29.12.1844, 08.02.1844 - 27.12.1844 38
89/143/0/-/11 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche für das Jahr 1845 04.0.1845 - 23.11.1845, 01.01.1845 - 21.12.1845, 01.01.1845 - 19.12.1845 36
89/143/0/-/12 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche für das Jahr 1846 11.01.1846 - 29.12.1846, 18.01.1846 - 27.12.1846, 05.01.1846 - 29.12.1846 34
89/143/0/-/13 Duplicat zum Niebuscher Kirchenbuche für das Jahr 1847 10.01.1847 - 29.11.1847, 07.01.1847 - 26.12.1847, 03.01.1847 - 30.12.1847 39
89/143/0/-/14 Duplicat des Kirchenbuches zu Niebusch 11.01.1848 - 21.11.1848, 02.01.1847 - 31.12.1848, 19.01.1848 - 22.12.1848 27
89/143/0/-/15 Duplicat - Register der Aufgebote und Trauungen, Taufen und Begräbnisse bei der evangelische Kirche zu Niebusch 21.01.1849 - 02.12.1849, 07.01.1849 - 16.12.1849, 02.01.1849 - 25.12.1849 31
1 2 3

Amount of archival material

40

40

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.