Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Szprotawie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1653 ]1879-1945 [1974]
Amtsgericht Sprottau 1653 - 1653
1879 - 1945
1969 - 1974
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Obwodowy w Szprotawie powołano do istnienia na mocy konstytucyjnej ustawy sądowej z 27.01.1877 r. i zarządzenia cesarza Wilhelma z 5.07.1879 r. Zgodnie z nim do okręgu kompetencyjnego Sądu Obwodowego w Szprotawie zaliczono wszystkie wsie i dobra szlacheckie w powiecie szprotawskim. Sąd rozpoczął działalność 01.10.1879 r. Podlegał organizacyjnie pod Sąd Krajowy w Głogowie. Podstawą wymiaru sprawiedliwości stała się trzystopniowa struktura. Sąd pierwszej instancji (Sąd Obwodowy) zajmował się terenowymi sprawami mniejszej wagi, ale ważnymi dla obywateli. Do zakresu działania sądu należały : a) sprawy cywilne (dzierżawy, najem, stosunki pracownicze, stosunki podróży i przewozu, szkody leśne i rolne, sprawy małżeńskie, sprawy opieki i obowiązku wychowania, ubezwłasnowolnienia) ; b) sprawy sporne obywatelskie (podział majątku, licytacje, prowadzenie rejestrów i zarząd przymusowy) ; c) sprawy karne (wykroczenia, przewinienia i przestępstwa - do 10 lat więzienia - fałszowanie monet, gwałty , powtórne kradzieże i rozboje); d) sprawy z powództwa cywilnego (księgi i akta gruntowe, rejestry związków i spółek, rejestry majątków, handlowe i rejestry patentów i pojazdów); e) w zakresie spraw spadkowych (dziedziczenie i egzekucje zapisów testamentowych); f) w zakresie prawa rodzinnego (ustalania opieki i kurateli, ochrona sierot, unieważnianie małżeństw). Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 r. zwiększyła zadania sądów obwodowych w tym zakresie. Kolejne zmiany w działalności sądu nastąpiły w 1925 r. - wprowadzone zostało prawo o rewaloryzacji, a w 1933 r. prawo o regulacji stosunków gospodarczych na wsi. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o rasie aryjskiej. Sąd składał się z działu prezydialnego (kancelaria, sekretariat, kasa sądowa, registratura i archiwum sądowe). Sprawy rozpatrywał sędzia w obecności ławników (co najmniej 2). Przy sądzie działał prokurator oraz miejscowy areszt. Zakończenie działalności Sądu Obwodowego w Szprotawie nastąpiło na początku 1945r. wraz z nadejściem wojsk Armii Czerwonej i ucieczką personelu. 1. Allgemeine Dienstbetrieb
a) Gerichtsverfassung z lat (1809) 1879-1927, sygn. 1-6, 6519 (zakres kompetencyjny sądu, regulacje prawne z zakresie kompetencji rzeczowej i terytorialnej sądu);
b) Geschäftsgang z lat (1849) 1879-1930, sygn. 7-20 (sprawy organizacyjne, zasady prowadzenia ksiąg, zmiany obrębów wiejskich i dworskich, "dni sądowe");
c) Personalangelegenheiten z lat 1910-1931, sygn. 21-22 (zatrudnianie urzędników sądowych);
d) Gebäude und Grundstücke z lat 1886-1906, sygn. 23-26 (budynki sądowe);
e) Kassen und Etat z lat 1910-1920, sygn. 27-28 (opłaty stemplowe);
f) Gefängniss z lat 1911-1930, sygn. 29-30 (kontrola funkcjonowania aresztu, regulacje w zakresie pracy więźniów);
2. Freiwillige Gerichtsbarkeit
a) Allgemeine z lat 1891-1896, sygn. 31-32 (postępowanie w sprawach niespornych);
b) Alte Verhandlungen z lat (1800-1878), sygn. 33-68 (postępowania sądowe niesporne przed sądami patrymonialnymi w: Gościszowicach, Małomicach, Nowej Jabłonie, Szprotawie, Siecieborzycach, Suchej Dolnej, Wiechlicach, Międzylesiu, Przemkowie, Borowinie, Starej Jabłonie);
c) Familienrechtliche Angelegenheiten. Vormundschaftsakten z lat (1834) 1879-1943, sygn. 69-187 (akta opiekuńcze nad małoletnimi dziećmi);
d) Grundstückangelegenheiten z lat (1653) 1879-1945 (1974), sygn. 188-5188, 6516-6518 (księgi gruntowe dla obrębów: Stara Jabłona (Alt Gabel), Altersdorf, Altstrenz, Studzianka (Armadebrunn), Biernatowo (Baierhaus), Zagóra (Beiseritz), Bobrowice (Boberwitz), Bukowica (Bockwitz), Buchendamm, Chichy (Cunzendorf), Dziećmiarowice (Dittersdorf), Krzywczyce (Eckartswaldau), Jurzyn (Georgendorf), Gościeszów (Nieder Giesmannsdorf), Gościszowice (Mittel Giessmannsdorf), Bobrzany (Girbigsdorf), Szklarki (Gläsersdorf), Garunwald, Borowina (Hartau), Łakociny (Haselbach), Pasterzowice (Hirtendorf), Janowiec (Johsndorf), Pruszków (Kaltdorf), Koberbrunn, Zimna Brzeźnica (Kaltenbriesnitz), Karpie (Karpfreiss), Polkowiczki (Klein Polkwitz), Kartowice (Kortnitz), Krępa (Krampf), Nowa Kopernia (Küpper), Łężyce (Langen), Długie (Langheinersdorf), Młynów (Lauterbach), Lubiechów (Liebichau), Małomice (Mallmitz), Mycielin (Metschlau), Miłaków (Milkau), Zarzecze (Mückendorf), Nowa Jabłona (Neu Gabel), Pogorzele (Neuvorwerk), Stara Jabłona (Alt Gabel), Dzikowice (Nieder Ebersdorf), Leszno Dolne (Nieder Leschen), Sucha Dolna (Nieder Zauche), Leszno Górne (Ober Ebersdorf), Przecław (Ottendorf), Piotrowice (Petersdorf), Przemków (Primkenau), Rudziny (Reuthau), Siecieborzyce (Rückersdorf), Śliwnik (Schadendorf), Szprotawa (Sprottau), Iława (Ober Eulau, Gross Eulau), Henryków (Sprottischdorf), Szprotawka (Sprottischwaldau), Żuków (Suckau), Oleśnica Górna (Ulbersdorf), Międzylesie (Walddorf), Niegosławice (Waltersdorf), Wysoka (Weissig), Wiechlice (Wichelsdorf), Witków (Wittgendorf), Wilkocin (Wolfersdorf), Cieciszów (Zeisdorf), Sieraków (Zirkau); księgi obszarowe dla obrębów: Biernatowo (Baierhaus), Dziećmiarowice (Dittersdorf), Dzikowice (Ebersdorf), Gościszowice (Giessmannsdorf), Bobrzany (Girbigsdorf), Iława (Eulau), Borowina (Hartau), Łakociny (Haselbach), Pasterzowice (Hirtendorf), Janowiec (Johsndorf), Zimna Brzeźnica (Kaltenbriesnitz), Polkowiczki (Klein Polkwitz), Iławka (Klein Eulau), Kopernia (Küpper), Koberbrum, Długie (Langheinersdorf), Młynów (Lauterbach), Małomice (Mallmitz), Mycielin (Metschlau), Nowa Jabłona (Neu Gabel), Leszno Dolne (Nieder Leschen), Sucha Dolna (Nieder Zauche), Stara Jabłona (Ober Altgabel), Przecław (Ottendorf), Przemków (Primkenau), Piotrowice (Petersdorf), Siecieborzyce (Rückersdorf), Śliwnik (Schadendorf), Szprotawa (Sprottau), Henryków (Sprottischdorf), Niegosławice (Waltersdorf), Wiechlice (Wichelsdorf), Cieciszów (Zeisdorf); księgi budynkowe dla obrębów: Bobrowice (Boberwitz), Borowina (Hartau), Janowiec (Johsndorf), Szklarki (Klein Heinzendorf), Kartowice (Kortnitz), Łężyca (Langen), Młynów (Lauterbach), Lubiechów (Liebichau), Małomice (Mallmitz), Miłaków (Milkau), Nowa Jabłona (Neu Gabel), Leszno Dolne (Nieder Leschen), Sucha Dolna (Nieder Zauche), Piotrowice (Petersdorf), Śliwnik (Schadendorf), Szprotawa (Sprottau), Szprotawka (Sprottischwaldau), Oleśnica Górna (Ulbersdorf), Niegosławice (Waltersdorf); recesy o dziedziczeniu z byłych sądów patrymonialnych, poświadczenia prawa do dziedziczenia, akta gruntowe z obrębów: Studzianka (Armadebrunn), Biernatowo (Baierhaus), Zagóra (Beiseritz), Bobrowice (Boberwitz), Bukowica (Bockwitz), Chichy (Cunzendorf/Nieder Cunzendorf), Dziećmiarowice (Dittersdorf), Krzywczyce (Eckartswaldau), Jurzyn (Georgendorf), Gościeszów (Nieder Giessmannsdorf/Ober Giessmannsdorf), Gościszowice (Mittel Giessmannsdorf), Bobrzany (Girbigsdorf/Nieder Girbigsdorf), Szklarki (Gläsersdorf), Iława (Gross Eulau/Nieder Eulau/Ober Eulau), Borowina (Hartau), Łakociny (Haselbach), Wrociszów, (Heinzendorf), Pasterzowice (Hirtendorf), Janowiec (Johsndorf), Pruszków (Kaltdorf), Zimna Brzeźnica (Kaltenbriesnitz), Karpie (Karpfreiss), Iławka (Klein Eulau), Jędrzychówek, (Klein Heinzendorf) Polkowiczki (Klein Polkwitz), Koberbrunn, Kartowice (Kortnitz), Krępa (Krampf), Kunichen, Nowa Kopernia (Küpper), Łężyca (Langen), Długie (Langheinersdorf/Nieder Langheinersdorf), Młynów (Lauterbach), Lubiechów (Liebichau), Małomice (Mallmitz), Mycielin (Metschlau), Miłaków (Milkau), Zarzecze (Mückendorf), Nowa Jabłona (Neu Gabel), Pogorzele (Neuvorwerk), Stara Jabłona (Alt Gabel), Dzikowice (Nieder Ebersdorf), Leszno Dolne (Nieder Leschen), Stara Jabłona (Ober Altgabel), Leszno Górne (Ober Ebersdorf), Przecław (Ottendorf), Piotrowice (Petersdorf), Przemków (Primkenau), Rudziny (Reuthau), Siecieborzyce (Rückersdorf), Śliwnik (Schadendorf), Szprotawa (Sprottau), Henryków (Sprottischdorf), Szprotawka (Sprottischwaldau), Żuków (Suckau), Oleśnica Górna (Ulbersdorf), Międzylesie (Walddorf), Niegosławice (Waltersdorf), Wysoka (Weissig), Wiechlice (Wichelsdorf), Witków (Wittgendorf), Wilkocin (Wolfersdorf), Sucha (Zauche), Cieciszów (Zeisdorf), Sieraków (Zirkau); repetytorium akt gruntowych, akta gruntowe majątków: majatek Chichy (Gut Cunzendorf), majątek Gościszowice (Gut Giessmannsdorf), majątek Borowina (Gut Hartau), majątek Herzogswiese, majątek Zimna Brzeźnica (Gut Kaltenbriesnitz), majątek Długie (Gut Langheinersdorf), majątek Małomice (Gut Mallmitz), majątek Mycielin (Gut Metschlau), majątek Nowa Jabłona (Gut Neu Gabel), majątek Stara Jabłona (Gut Nieder Altgabel/Gut Ober Altgabel), majątek Chichy (Gut Nieder Chichy/Gut Ober Cunzendorf), majątek Dzikowice (Gut Nieder Ebersdorf), majątek Gościeszów (Gut Nieder Giessmannsdorf), majątek Leszno Dolne (Gut Nieder Leschen), majątek Sucha Dolna (Gut Nieder Zauche), majątek Iława Górna (Gut Ober Eulau), majątek Przecław (Gut Ottendorf), majątek Przemków (Gut Primkenau), majątek Rudziny (Gut Reuthau), majątek Siecieborzyce (Gut Rückersdorf), majątek Szprotawa (Gut Sprottau), majątek Henryków (Gut Sprottischdorf), majątek Żuków (Gut Suckau), majątek Oleśnica Górna (Gut Ulbersdorf), majątek Międzylesie (Gut Walddorf), majątek Wiechlice (Gut Wichelsdorf), majątek Witków (Gut Wittgendorf), majątek Cieciszów (Gut Zeisdorf) i kopalni węgla);
c) Presonalstandsangelegenheiten z lat (1772) 1879-1938, sygn. 5189-5250 (potwierdzenia stanu cywilnego ludności żydowskiej, księgi metrykalne przechowywane w sądach, wtóropisy urzędów stanu cywilnego, zrękowiny ludności zależnej, orzeczenia o śmierci,);
d) Vermögensverwaltung z lat (1708) 1879-1945 (1974), sygn. 5251-6149 (zbiory testamentów);
e) Nachlaßakten z lat (1827) 1879-1945 (1969), sygn. 6150-6436 (realizacja spadków);
f) Registerangegenheiten. Genossenschaften z lat 1888-1913, sygn. 6437 (rejestr spółek prawa handlowego);
3. Kultur-Wohlfahrts und Gesundheitsangelegenheiten
a) Pflegschaftsakten z lat 1880-1942, sygn. 6438-6467 (akta opiekuńcze);
b) Fürsorgeerziehung z lat 1916-1944, sygn. 6468-6500 (akta opiekuńcze);
4. Wirtschaft und Verkehr
a) Handel und Gewerbe z lat (1740-1856), sygn. 6501-6503 (zapisy na ławach szewskich);
b) Verkehrsachen z lat (1872) 1879-1909, sygn. 6504-6509 (budowa szosy Przemków-Wysoka, Sucha Dolna- ościszowice, rozbudowa szos, budowa linii kolejowej Leszno-Jankowa Żagańska);
c) Erbhöferrolle z lat 1935-1944, sygn. 6510 (zagrody dziedziczne);
5. Schiedsmannsprotocolle z lat (1835) 1879-1926, sygn. 6511-6515 (protokoły sądów rozjemczych, okręg: Gościszowice, Szprotawa, Nowa Jabłona).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Allgemeiner Dienstbetrieb 0 0
1.1 Gerichtverfassung 7 0
1.2 Geschäftsgang 14 0
1.3 Personalangelegenheiten 2 0
1.4 Gebäude und Grundstücke 4 0
1.5 Kassen und Etat 2 0
1.6 Gefängniss 2 0
2 Freiwillige Gerichtsbarkeit 0 0
2.1 Allgemeine 2 0
2.2 Alte Verhandlungen 0 0
2.2.1 Acta voluntaria jurisdictionis 15 0
2.2.2 Freiwillige Gerichtsbarkeit Verhandlungen 21 0
2.3 Familienrechtliche Angelegenheiten. Vormundschaftsakten 119 0
2.4 Grundstückangelegenheiten 0 0
2.4.1 Grundbücher der Gemeinden (według nazw miejscowości) 321 0
2.4.2 Flurbücher 50 0
2.4.3 Gebaudestuerrollen (według nazw miejscowości) 25 0
2.4.4 Eigentümerveranderungen 0 0
2.4.4.1 Erbveranderungen. Erbrecesse 98 0
2.4.4.2 Grundakten (Grundstückveranderungen) 0 0
2.4.4.2.1 Armadebrunn 20 0
2.4.4.2.2 Baierhaus 13 0
2.4.4.2.3 Beisertz 4 0
2.4.4.2.4 Boberwitz 55 0
2.4.4.2.5 Bockwitz 60 0
2.4.4.2.6 Cunzendorf 23 0
2.4.4.2.7 Dittersdorff 40 0
2.4.4.2.8 Eckartswalde 4 0
2.4.4.2.9 Georgendorf 8 0
2.4.4.2.10 Gissmannsdorf 29 0
2.4.4.2.11 Girbigsdorf 16 0
2.4.4.2.12 Glaesersdorf 4 0
2.4.4.2.13 Gross Eulau 1 0
2.4.4.2.14 Harthau 31 0
2.4.4.2.15 Haselbach 7 0
2.4.4.2.16 Heinzendorf 29 0
2.4.4.2.17 Hirtendorf 20 0
2.4.4.2.18 Johnsdorf 13 0
2.4.4.2.19 Kaltdorf 8 0
2.4.4.2.20 Kaltenbriesnitz 51 0
2.4.4.2.21 Karpfreis 39 0
2.4.4.2.22 Klein-Eulau 26 0
2.4.4.2.23 Klein-Heinzendorf 7 0
2.4.4.2.24 Klein-Polkwitz 10 0
2.4.4.2.25 Koberbrunn 32 0
2.4.4.2.26 Kortnitz 28 0
2.4.4.2.27 Krampf 120 0
2.4.4.2.28 Kunichen 6 0
2.4.4.2.29 Küpper 12 0
2.4.4.2.30 Langen 46 0
2.4.4.2.31 Langheinersdorf 67 0
2.4.4.2.32 Lauterbach 90 0
2.4.4.2.33 Liebichau 72 0
2.4.4.2.34 Mallmitz 121 0
2.4.4.2.35 Metschlau 32 0
2.4.4.2.36 Milaku 58 0
2.4.4.2.37 Mittel Giessmannsdorf 40 0
2.4.4.2.38 Mückendorf 24 0
2.4.4.2.39 Neu Gabel 44 0
2.4.4.2.40 Neuvorwerk 22 0
2.4.4.2.41 Nieder Alfgabel 21 0
2.4.4.2.42 Nieder Cunzendorf 29 0
2.4.4.2.43 Nieder Ebersdorf 31 0
2.4.4.2.44 Nieder Eulau 35 0
2.4.4.2.45 Nieder Giessmannsdorf 21 0
2.4.4.2.46 Nieder Girbigdorf 25 0
2.4.4.2.47 Nieder Langheinersdorf 11 0
2.4.4.2.48 Nieder Leschen 79 0
2.4.4.2.49 Ober Altgabel 26 0
2.4.4.2.50 Ober Ebersdorf 47 0
2.4.4.2.51 Ober Eulau 46 0
2.4.4.2.52 Ober Giessmannsdorf 17 0
2.4.4.2.53 Ober Leschen 72 0
2.4.4.2.54 Ottendorf 112 0
2.4.4.2.55 Petersdorf 116 0
2.4.4.2.56 Primkenau 719 0
2.4.4.2.57 Reuthau 49 0
2.4.4.2.58 Rückerddorf 83 0
2.4.4.2.59 Schadendorf 29 0
2.4.4.2.60 Sprottau 829 0
2.4.4.2.61 Sprottischdorf 19 0
2.4.4.2.62 Sprottischwaldau 22 0
2.4.4.2.63 Suckau 31 0
2.4.4.2.64 Ulbersdorf 67 0
2.4.4.2.65 Walddorf 5 0
2.4.4.2.66 Waltersdorf 202 0
2.4.4.2.67 Weissig 52 0
2.4.4.2.68 Wichelsdorf 21 0
2.4.4.2.69 Wittgendorff 51 0
2.4.4.2.70 Wolfersdorf 32 0
2.4.4.2.71 Zauche 7 0
2.4.4.2.72 Zeisdorf 13 0
2.4.4.2.73 Zirkau 67 0
2.4.4.3 Repertorium für Gemeinden 5 0
2.4.4.4 Güter und Vorwerken 175 0
2.4.4.5 Bergwerkr 12 0
2.5 Personalstandsangelegenheiten 0 0
2.5.1 Personalstandsangelegenheiten der Juden 2 0
2.5.2 Fuhrung des Personenstandes in Stadesamter 10 0
2.5.3 Ehe-Berederungen 27 0
2.5.4 Die Verfugung von Todes 23 0
2.6 Vermögensverwaltung 0 0
2.6.1 Testamentensammlung 18 0
Die Testamente 880 0
2.6.3 Stiftungen 1 0
2.7 Nachlaßakten 287 0
2.8 Registerangegenhiten. Genossenschaften 1 0
3 Kultur - Wohlfahrts - und Gesundheitsangelegenheiten 0 0
3.1 Pflegschaftsakten 30 0
3.2 Fürsorgeerziehung 33 0
4 Wirtschaft und Verkehr 0 0
4.1 Handel und Gewerbe 3 0
4.2 Verkehrsachen 6 0
4.3 Erbhöferolle 1 0
5 Schiedsmannsprotocolle 5 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 2.6.2 Die Testamente
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1506/0/2.6.2/5269 Die Errichtung und Deponierung des Testaments der Johanna Adam in Sprottau. 1851-1857 0
89/1506/0/2.6.2/5270 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Gastwirth Carl Adam zu Sprottau. 1844-1851 0
89/1506/0/2.6.2/5271 Die Errichtung und Deponierung des Testaments der Bertha Arlt zu Sprottau 1845-1873 0
89/1506/0/2.6.2/5272 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Bauerauszuglers Christian Gottlicb Auge. 1868-1873 0
89/1506/0/2.6.2/5273 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Häuslers Wilhchu Arlt zu Runichen. 1869-1873 0
89/1506/0/2.6.2/5274 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Fräulein Emilie Albinus zu Sprottau. 1870-1887 0
89/1506/0/2.6.2/5275 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Fräulein Marie Albinus zu Sprottau. 1870-1893 0
89/1506/0/2.6.2/5276 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Fräulein Emma Aegigi zu Sprottau. 1871-1883 0
89/1506/0/2.6.2/5277 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Häuslers Arnhold Anna Dorothea zu Zeisdorf. 1872-1876 0
89/1506/0/2.6.2/5278 Die Deposition des Testaments der Vermietfrau Pauline Anders. 1874-1930 0
89/1506/0/2.6.2/5279 Die Deposition des Testaments des Häuslers Anton Beniamin Amler in Waltersdorf. 1875-1913 0
89/1506/0/2.6.2/5280 Die Deposition des Testaments des Eleonore Adam zu Nieder Leschen. 1877-1886 0
89/1506/0/2.6.2/5281 Die Errichtung und Deponierung des Testaments des Müllermeisters Johann Samuel Apelt. 1863-1877 0
89/1506/0/2.6.2/5282 Das Testament - Albrecht August und Emilie von Sprottischdorf 1879-1888 0
89/1506/0/2.6.2/5283 Das Testament - Anderssohn August von Ebersdorf 1899-1905 0
1 2 3 4 ... 27 28 29 30 31 ... 56 57 58 59

Amount of archival material

6519

6519

0

134.08

134.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.