Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Przemysłu Wełnianego "Luwena" w Lubsku

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1945-1996
- brak danych - 1945 - 1996
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł włókienniczy i odzieżowy polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W lipcu 1945r. Rosjanie przekazali władzom polskim pierwsze fabryki włókiennicze w Lubsku. Nawiększą fabrykę sukna Johanna Wernera, na bazie której powstała późniejsza "Luwena" , przekazano protokólarnie dopiero 23 października 1945r. Fabryka była zakładem wielobranżowym , posiadała przędzalnię, tkalnię i wykańczalnię. Ciągłą produkcję rozpoczęto 1.01.1946r. W skład przedsiębiorstwa weszły także zakłady włókiennicze Helmuta Krugera i fabryka sukna J. Mullera. W 1949r. Uregulowano ostatecznie problemy organizacyjne i utworzono nowe przedsiębiorstwo zwane Lubuskie Zakłady Przemysłu Wełnianego . Pierwszym ich dyrektorem był Stanisław Wiśniewski. . W 1951r.do zakładów włączono fabryki znajdujące się przy ul. PZPR66 i ul. Dworcowej 20 oraz ul. Lubelskiej 1. Zakłady podlegały bezpośrednio pod Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku Białej. Podstawą działalności przedsiębiorstwa była produkcja przędzy zgrzebnej, tkanin wełnianych i wełnopodobnych oraz wyrobów konfekcyjnych. Pod koniec lat 60-tych, wygaszono produkcję w niektórych obiektach , ze względu na zły stan maszyn i urządzeń oraz samych obiektów, wymagających kapitalnych remontów. Na początku lat 70-tych Lubuskie Zakłady Przemysłu Wełnianego składały się z zakładu A przy ul. Przemysłowej 70 oraz z akładu B - przy ul.Lubelskiej 1 . Zakład A miał dwa wydziały : wykańczalnię i farbiarnię oraz oddziały : mechaniczno-energetyczny i administracyjny. Do przedsiębiorstwa należały również : przedszkole, żłobek, ośrodek wypoczynkowy w Karpaczu i we wsi Stróżek. Funkcjonowała także przychodnia zakładowa i stołówka . W 1989r. Zakład zatrudniał 903 pracowników. Wraz z wprowadzniem w 1989r. Gospodarki rynkowej i cofnięto niskoprocentowe kredyty , nastąpiło załamanie się zbytu na rynku krajowym jak i eksportu - głównie do ZSRR i Syrii. Gwałtowny wzrost zadłużenia zakładu , spowodował postawienie jego w stan likwidacji - postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 9.10.1991r. Ostatecznie 1.06.1993r. Ogłoszono upadłość zakładu i powołano syndyka Jadwigę Kwaśniak , a postępowanie likwidacyjne trwało jeszcze dwa lata . Dzieje aktotwórcy opracowano na podstawie wstępu, sporządzonego przez p. Krzysztofa Świerzko. Zachowane materiały archiwalne w ilości łącznie 436j.a. pochodzą z lat 1945-1996 i zawierają następujące grupy materiałów:
1. Organy kolegialne z lat 1964-1991, sygn. 1-15;
2. Organizacja przedsiębiorstwa z lat 1951-1993, sygn. 16-67;
3. Zarządzenia dyrektora z lat 1952-1992; sygn. 68-108;
4. Plany i programy wieloletnie z lat 1956-1985, sygn. 109-118;
5. Plany roczne z lat 1950-1991, sygn. 119-228;
6. Bilanse z lat 1945-1996, sygn. 229-268;
7. Sprawozdania opisowe i GUS z lat 1963-1992, sygn. 269-332;
8. Analizy działalności przedsiębiorstwa z lat 1955-1991, sygn. 333-368;
9. Współdziałanie z lat 1961-1992, sygn. 369-386;
10. Kontrole zewnętrzne i rewizje z lat 1958-1988, sygn. 387-404;
11. Kadry z lat 1976, sygn. 405;
12. Środki rzeczowe z lat 1958-1993, sygn. 406-423;
13. Dokumentacja technologiczna z lat 1959-1972, sygn. 424-436
- brak danych -

Amount of archival material

436

436

0

4.25

4.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -