Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Dzietrzychowicach

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1938
Standesamt Dittersbach 1874 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Dzietrzychowcach czyli Standesamt Dittersbach został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Dittersbach zasięgiem obejmował miejscowości: Dzietrzychowice (Dittersbach), Karczówka (Kalkreuth). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt).
[Na podstawie wstępu do inwentarza opracownego przez Beatę Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Żaganiu po 100 latach od ich wytworzenia. Do listopada 2009 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1. Księgi - pierwopisy (Księgi urodzeń z lat 1874-1912, księgi małżeństw z lat 1874-1876, 1878-1912, księgi zgonów z lat 1874-1912), sygnatury: 1-104
2. Skorowidze ( skorowidz do ksiąg małżeństw z lat 1874-1938), sygnatura 105
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1887 są mikrofilmowane mikrof U-7328-U-7368; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1913-1938 przechowywane są w USC Żagań

Amount of archival material

105

105

0

0.94

0.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.