Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy w Dąbrówce Wielkiej

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1873 - 1936
Gemeinde Gross-Dammer 1873 - 1936
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwsze pisemne wzmianki źródłowe o Dąbrówce Wielkiej pochodzą z XIII w. Od 1793 r. wioska znalazła się w zaborze pruskim. Gmina Dąbrówka Wielka (Gross Dammer) należała do powiatu międzyrzeckiego (Prowinz Posen, Regierungsbezirk Posen; w latach 1922-1939 Provinz Grenzmark Posen Westpreußen, Regierungsbezirk Schneidemühl; w latach 1939-1945 Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Frankfurt). Organizację administracji na szczeblu gminnym zapoczątkowała w Księstwie Warszawskim ustawa z 22 marca 1809 r., która jednocześnie stawiała na czele gminy wójta, mianowanego przez prefekta. Po Kongresie Wiedeńskim i utworzeniu Wielkiego Księstwa Poznańskiego, organizacje samorządowe nie były w praktyce zmieniane do 1833 r. Ustalono wówczas podział na obwody miejskie i wiejskie, liczące 2,6 tys. mieszkańców. Pojęcie gminy (Gemeinde) ograniczono do sołectwa. Ustawa gabinetowa z 10 grudnia 1936 r. o organizacji zarządu gminnego i policyjnego w prowincji poznańskiej likwidowała urząd wójtowski. Na jego miejsce powoływała komisarza obwodowego, który przejął wszystkie uprawnienia i obowiązki wójtowskie oraz otrzymał szerokie uprawnienia policyjne. Zgodnie z tą ustawą, dokonano nowego podziału powiatów i obwodów. W skład obwodu (Distriktsamt) wchodziły: gminy wiejskie na czele z sołtysem, obręby dworskie i gminy miejskie (w małych miasteczkach wielkopolskich). Wiązało się to ze specyfiką prowincji poznańskiej o odmiennej historii i ludności od reszty państwa pruskiego. Termin Gemeinde nie powinien być tłumaczony jako gmina, ale gromada lub sołectwo, z sołtysem na czele. Ścisła rolę sołectwa oraz szczebla wyższego utrwaliła pruska ordynacja gminna z 1891 r., która obowiązywała w Wielkopolsce do 1928 r., a na terenach, które pozostały przy Niemczech do 21 grudnia 1935 r., kiedy to aparat polityczny całkowicie zdominował administrację - w tym samorządową - a w 1939 r. pozbawił zupełnie uprawnień przedstawicielskich. Od 1945 r. Dąbrówka Wielka (Wielkopolska) należy do Polski. Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Gminy z lat 1892-1933, sygn. 1;
Księgi mieszkańców gminy z lat 1873-1936, sygn. 2-6.
- brak danych -

Amount of archival material

6

6

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.