^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Heirats-Neben-Register

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 79
- brak danych -
27.01.1900-16.02.1900
data not found niemiecki
[metryki nr 1-4]
- brak danych - 62
księga maszynopis rękopis
dobry
8 - brak danych -
250x390 Tak
całkowicie 14124
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -