^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Heirats-Neben-Register

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 80
- brak danych -
19.01.1901-11.02.1901
data not found niemiecki
[metryki nr 1-6]
- brak danych - 63
księga maszynopis rękopis
dobry
12 - brak danych -
250x390 Tak
całkowicie 14125
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -