^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Heirats-Neben-Register

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 88
- brak danych -
29.01.1904-29.10.1904
data not found niemiecki
[metryki nr 1-3]
- brak danych - 66
księga maszynopis rękopis
dobry
6 - brak danych -
250x385 Tak
całkowicie 14128
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -