^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Heirats-Neben-Register

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 89
- brak danych -
10.01.1905-23.11.1905
data not found niemiecki
[metryki nr 1-10]
- brak danych - 67
księga maszynopis rękopis
dobry
20 - brak danych -
250x385 Tak
całkowicie 14129
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -