Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Chobienicach

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1913 [1951]
Standesamt Köbnitz 1874 - 1913
1951 - 1951
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Chobienicach czyli Standesamt Köbnitz został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Köbnitz zasięgiem obejmował miejscowości: Chobienice (Köbnitz), Godziszewo (Godziszewo), Nieborza (Nieborze), Wojciechowo (Woyciechowo), Grójec (Groitzig). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcu i Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie po 100 latach od ich wytworzenia. Do września 2014 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1.Księgi - pierwopisy: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1913, sygnatury: 1-109, 141-142 (księgi urodzeń z lat 1874-1908, 1911, małżeństw z lat 1874-1911, zgonów z lat 1874-1913)
2.Księgi - wtóropisy: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1875-1905, sygnatury: 110-115, 120-140 (księgi urodzeń z lat: 1875, 1879-1880, 1882-1883, 1885, 1887-1889, 1891, 1893-1894, 1896-1899, 1900-1905; księgi małżeństw z lat: 1879, 1888, 1896; księgi zgonów z lat: 1885, 1899)
3. Księgi-odpisy: odpisy metryk sporządzone w 1951r. w języku polskim, sporządzono odpisy ksiąg urodzeń z lat 1904, 1906-1908 i małżeństw z lat 1900-1904, 1908
baza danych PRADZIAD; księgi z lat 1874-1905 są mikrofilmowane (sygn. 1-15, 17-18, 20-101, 121-122, 136); księgi z lat 1914-1935 przechowywane są w USC Siedlec i USC Wolsztyn

Amount of archival material

142

142

0

1.52

1.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.