Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Gościeszynie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1919 [1969]
Standesamt Goscieszyn 1874 - 1919
1952 - 1969
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 35j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4j.a.
USC w Gościeszynie czyli Standesamt Gościeszyn został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Gościeszyn zasięgiem obejmował miejscowości: Gościeszyn (Gościeszyn), Adolfowo (Adolfowo), Łąkie Stare (Lonkie), Stara Dąbrowa (Alt Dombrowo), Nowa Dąbrowa (Neu Dombrowo). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie. Do grudnia 2018 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1.Księgi urodzeń z lat 1874-1910, sygnatury: 2-8;
2.Księgi małżeństw z lat 1874-1919, sygnatury: 9-12, 36;
3.Księgi zgonów z lat 1874-1919, sygnatury: 13-35, 37;
4. Skorowidze z lat 1874-1892, sygnatury: 1, 13 (do ksiąg urodzeń i zgonów);
5. Akta zbiorowe z lat 1952-1969, sygn. 38-39 (akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1889-1919).
- brak danych -

Amount of archival material

39

35

0

0.96

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.