Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Solcu

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1914
Standesamt Silz 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Solcu czyli Standesamt Silz został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Silz zasięgiem obejmował miejscowości: Solec (Silz), Solec Mały (Silz Hauland), Wroniawy (Wroniawy). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie. Do lutego 2015 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1. Księgi - pierwopisy z lat 1874-1914, sygn. 1-82 (księgi urodzeń z lat 1874-1910, księgi małżeństw z lat 1874-1910, księgi zgonów z lat 1874-1914);
2. Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1875-1908, sygn. 83
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów są mikrofilmowane; księgi urodzeń z lat 1911-1935, małżeństw z lat 1911-1935 i zgonów z lat 1915-1935 przechowywane są w USC Wolsztyn

Amount of archival material

83

83

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -