Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Solcu

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1919 [1971]
Standesamt Silz 1874 - 1919
1946 - 1971
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 83j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5j.a.
USC w Solcu czyli Standesamt Silz został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Silz zasięgiem obejmował miejscowości: Solec (Silz), Solec Mały (Silz Hauland), Wroniawy (Wroniawy). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie. Do grudnia 2018 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1. Księgi - pierwopisy z lat 1874-1919, sygn. 1-82, 84-86 (księgi urodzeń z lat 1874-1916, księgi małżeństw z lat 1874-1910, 1917-1919, księgi zgonów z lat 1874-1919);
2. Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1875-1908, sygn. 83;
3. Akta zbiorowe z lat 1946-1971, sygn. 87-88 (akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1887-1919).
- brak danych -

Amount of archival material

88

83

0

1.16

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.