Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1945
Standesamt Beuthen a/O 1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Bytomiu Odrzańskim czyli Standesamt Beuthen a/Oder został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Beuthen a/Oder swoim zasięgiem obejmował następujące miejscowości: Bytom Odrzański (Beuthen a/Oder), Bodzów (Friedrichslager), Małoszowice (Malschwitz, Wiesenberge), Nenkersdorf (Drogomil), Wierzbnice (Pfassendorf, Dreidorf) USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów:
1. Księgi urodzeń z lat 1874-1944, sygn. 1-72; z lat 1874-1931 skorowidze do ksiąg
2. Księgi małżeństw z lat 1874-1945, sygn. 73-145; z lat 1874-1931 skorowidze do ksiąg
3. Księgi zgonów z lat 1874-1945, sygn. 146-216
4. Księgi - wtóropisy: księgi urodzeń z lat 1874-1897, 1899-1913, 1915-1924, 1927-1930, 1932-1933, 1935-1937, 1942, księgi małżeństw z lat 1875-1876, 1879-1881, 1883-1924, 1926-1936, 1942-1944, księgi zgonów z lat 1874, 1887-1895, 1897-1898, 1900-1904, 1910-1911, 1914, 1920-1921, 1924-1925, 1938, 1942, sygnatury 217-362
5. Zapowiedzi z lat 1913, 1943, sygnatury 363-364
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1890 są mikrofilmowane mikrof. U-7045-U-7095
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/213/0/1/1 Alphabetisches Verzeichniß der Geburtsregister im Standesamtsbezirk Beuthen a.d. Oder ab anno 1874 1874-1931 0
89/213/0/1/73 Alphabetisches Verzeichniß der Heirartsregister im Standesamtsbezirk Beuthen a.d. Oder 1874-1931 229
89/213/0/2/2 [Księga aktów urodzeń rok 1874 od nr 1 do nr 39] 05.10.1874-29.12.1874 0
89/213/0/2/3 [Księga aktów urodzeń rok 1875 od nr 1 do nr 158] 02.01.1875-29.12.1875 0
89/213/0/2/4 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1876 od nr 1 do nr 184 04.01.1876-23.12.1876 0
89/213/0/2/5 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1877 od nr 1 do nr 175 05.01.1877-.31.12.1877 0
89/213/0/2/6 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1878 od nr 1 do 186 05.01.1878-31.12.1878 0
89/213/0/2/7 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1879 od nr 1 do 172 04.01.1879-31.12.1879 0
89/213/0/2/8 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1880 od nr 1 do nr 167 05.01.1880-31.12.1880 0
89/213/0/2/9 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1881 od nr 1 do nr 151 03.01.1881-30.12.1881 0
89/213/0/2/10 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1882 tom I od nr 1 do nr 182 01.01.1882-30.12.1882 0
89/213/0/2/11 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1883 od nr 1 do nr 162 04.01.1883-31.12.1883 0
89/213/0/2/12 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1884 od nr 1 do nr 161 03.01.1884-29.12.1884 0
89/213/0/2/13 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1885 od nr 1 do nr 152 02.01.1885-26.12.1885 0
89/213/0/2/14 Księga Aktów Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim rok 1886 od nr 1 do nr 163 03.01.1886-31.12.1886 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 22 23 24 25

Amount of archival material

364

364

0

5.86

5.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.