Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Jaryszowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1875-1938
Standesamt Gersdorf 1875 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Jaryszowie czyli Standesamt Gersdorf został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Gersdorf swoim zasięgiem obejmował następujące miejscowości: Jaryszów (Gersdorf), Golin (Guhlen), Lipsk Żarski (Liebsgen). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). Zespół jest bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów:
1. Księgi urodzeń z lat 1876-1934, sygnatury: 1-37
2. Księgi małżeństw z lat 1875-1938, sygnatury: 38-64
3. Księgi zgonów z lat 1875-1938, sygnatury: 65-103
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1875-1890 są mikrofilmowane mikrof. U-7801-U-7825
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/232/0/1/1 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1876 24.01.1876-26.12.1876 0
89/232/0/1/2 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1878 4.02.1878-28.12.1878 0
89/232/0/1/3 Geburts-Register Neben Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1879 13.01.1879-21.12.1879 0
89/232/0/1/4 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1880 4.02.1880-3.01.1881 0
89/232/0/1/5 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1881 17.01.1881-31.12.1881 0
89/232/0/1/6 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1882 3.01.1882-30.12.1882 0
89/232/0/1/7 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1883 15.01.1883-29.12.1883 0
89/232/0/1/8 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1884 7.01.1884-11.12.1884 0
89/232/0/1/9 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1886 4.01.1886-3.01.1887 0
89/232/0/1/10 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1890 4.01.1890-27.12.1890 0
89/232/0/1/11 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1891 8.01.1891-21.12.1891 72
89/232/0/1/12 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1893 20.02.1893-27.12.1893 38
89/232/0/1/13 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1894 9.01.1894-20.12.1894 48
89/232/0/1/14 Geburts-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1895 12.01.1895-26.12.1895 52
89/232/0/1/15 Geburst-Register Neben-Register im Standes-Amt Gersdorf Kreis Sorau 1897 10.01.1897-27.12.1897 68
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

103

103

0

0.57

0.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.