Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Borów /Grossenborau/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1794-1947
- brak danych - 1794 - 1874
1901 - 1947
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Borowie należał Borów (Grossenborau), Bielice Kożuchowskie (Bielitz), Dziadoszyce (Döringau), Lasocin (Lessendorf), Szyba (Scheibau), Drwalowice (Wallwitz), Cisów (Zissendorf), Solniki (Zölling), Czciradz (Zyrus).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów z lat 1794-1798, 1800, 1802-1809, 1811-1843, 1845-1848, 1850-1874, 1902-1946, sygn. 1-10, 12-15, 17-22, 24-34, 37-38, 41-42, 46-47, 49, 52-53, 55-56, 60-61, 63, 66-68, 70, 72
2. Księgi małżeństw z lat 1795, 1801-1805, 1811, 1817-1818, 1821, 1825, 1829, 1831, 1834-1835, 1838, 1842-1844, 1846, 1852-1853, 1857, 1859, 1862-1863, 1865, 1869, 1871, 1901-1946, sygn. 1-2, 7-9, 11, 14-15, 18, 21-23, 27-29, 32, 35, 43, 57-58, 64, 72
3. Księgi zgonów z lat 1795-1801, 1803, 1805-1816, 1818-1820, 1823-1824, 1826-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837-1840, 1842-1843, 1845-1848, 1850-1871, 1873-1874, 1901-1947, sygn. 1-4, 8-9, 13-16, 18, 20-28, 30-32, 36, 39-40, 44-45, 48, 50-51, 54, 59, 62, 65, 69, 71-72
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-251-U-288, U-1019-U-1040, U-11452-U-11461
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/237/0/-/1 Duplicat der Tauf- Trauungs - und Begräbniss - Bücher geführt bei den unter Pfarrer zu Grossenbohrau vereinigten katholischen Kirchen zu Grossenbohrau, Hartau und Zoelling 30.01.1794 - 05.10.1835, 30.06.1802 - 20.10.1835, 28.02.1795 - 25.08.1834 0
89/237/0/-/2 Duplicat der Tauf - Trauungs und Begräbniss - Bücher geführt bei den unter Pfarrer zu Grossenbohrau vereinigten katholischen Kirchen zu Grossenbohrau, Hartau und Zoelling 03.03.1836 -01.12.1838, 17.01.1838, 20.11.1838, 23.01.1836 - 04.08.1838 9
89/237/0/-/3 Duplicat der Tauf- Trauungs - und Begräbniss - Bücher geführt bei den unter Pfarrer zu Grossenbohrau vereinigten katholischen Kirchen zu Grossenbohrau, Hartau und Zoelling im Jahre 1839 07.02.1839; 29.10.1839, 03.11.1839 7
89/237/0/-/4 Duplicat der Tauf , Trauungs und Begräbniss - Bücher geführt bei den unter Pfarrer zu Grossenbohrau vereinigten katholischen Kirchen zu Grossenbohrau, Hartau und Zoelling 30.08.1840, 05.11.1840 0
89/237/0/-/5 Duplicat der Kirchen - Bücher vom 1841 bei der katholischen Pfarrkirche zu Nieder - Grossenbohrau. Geführt von Pfarrer Heinrich 07.03.1841 - 15.03.1841 0
89/237/0/-/6 Duplicat der Zöllinger Kirchen - Bücher vom Jahre 1841 geführt von Pfarrer Heinrich 29.06.1841 - 23.09.1841 5
89/237/0/-/7 Duplicat des Tauf - Trauungs und Begräbniss - Buches welches im Jahre 1842 bei der katholischen Pfarrkirche zu Nieder Grossenbohrau geführt hat der Pfarrer Heinrich 26.01.1842 - 14.03.1842, 10.05.1842 7
89/237/0/-/8 Duplicat des Tauf - Trauungs und Begräbniss - Buches welches im Jahre 1842 bei der unter dem Pfarrer von Grossenbohrau vereingten katholischen Pfarrkirche zu Zoelling geführt sind von dem Pfarrer Heinrich 06.12.1842, 0410.1842, 26.12.1842 7
89/237/0/-/9 Duplicat des Tauf - Trauungs und Begräbniss - Buches welches im Jahre 1843 bei der katholischen Pfarrkirche zu Nieder - Grossenbohrau geführt hat der Pfarrer Heinrich 20.08.1843, 24.01.1843, 22.05.1843 5
89/237/0/-/10 Duplicat der Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bücher geführt bei der katholischen Pfarrkirche zu Zoelling 07.05.1843 5
89/237/0/-/11 Duplicat der vom Pfarrer Heinrich bei der Katholischen Kirche zu Zoelling im Jahre 1844 geführten Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bücher 26.11.1844 5
89/237/0/-/12 Duplicat das bei der katholischen Pfarrkirche zu Nieder Grossenbohrau vom Pfarrer Heinrich im Jahre 1845 geführten Tauf - Trauungs - und Begräbniß - Buches 23.02.1845 - 23.11.1845 5
89/237/0/-/13 Duplicat der im Jahre 1845 vom Pfarrer Heinrich bei der katholischen Kirche zu Zoelling geführtten Tauf - Trauungs - und Begräbniss - Bücher 02.03.1845, 28.08.1845 5
89/237/0/-/14 Duplicat des im Jahre 1846 bei der katholischen Pfarrkirche zu Grossenbohrau vom Pfarrer Heinrich geführthe Tauf - Trauungs - und Begräbniß - Buches 04.08.1846 - 15.11.1846, 02.02.1846, 23.12.1846 6
89/237/0/-/15 Duplicat der bei der katholischen Pfarrkirche zu Zoelling im Jahre 1846 geführthe Tauf - Trauungs - und Begräbniß Bücher 19.04.1846 - 07.07.1846, 19.04.1846 - 10.07.1846 7
1 2 3 4 5

Amount of archival material

72

72

0

0.07

0.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.