Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1929
Standesamt Gross Petersdorf 1874 - 1929
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Piotrowie czyli Standesamt Gross Petersdorf został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Gross Petersdorf swoim zasięgiem obejmował Piotrów (Gross Petersdorf), Mielno (Mellendorf), Chwaliszów (Quolsdorf). Na początku lat 30 XX wieku USC w Piotrowie został przyłączony do USC w Bogumiłowie (Reichenau bei Priebus). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). Zespół jest niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów:
1. Księgi urodzeń z lat 1875-1926, sygnatury: 1-32
2. Księgi małżeństw z lat 1874-1929, sygnatury: 33-53
3. Księgi zgonów z lat 1874-1928, sygnatury: 54-79
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów są mikrofilmowane mikrof. U-9352-U-9382
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/238/0/1/1 Geburts-Neben-Register des Standes Amts zu Groß-Petersdorf pro 1875 9.01.1875-30.12.1875 0
89/238/0/1/2 Geburts-Neben-Register des Standesamts Gross Petersdorf Kreis Sagan 1876 12.02.1876-23.12.1876 0
89/238/0/1/3 Geburts-Neben-Register des Standesamts Gross Petersdorf Kreis Sagan 1877 7.01.1877-22.12.1877 0
89/238/0/1/4 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Groß Petersdorf 1879 29.01.1879-26.12.1879 0
89/238/0/1/5 Geburts-Neben-Register Standesamt Gross-Petersdorf 1881 5.01.1881-28.12.1881 0
89/238/0/1/6 Geburts-Neben-Register des Standes-Amts Gross Petersdorf pro 1883 7.01.1883-30.12.1883 0
89/238/0/1/7 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1884 5.01.1884-21.12.1884 0
89/238/0/1/8 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1885 31.01.1885-1.11.1885 0
89/238/0/1/9 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1886 1.01.1886-29.12.1886 0
89/238/0/1/10 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1887 9.01.1887-26.12.1887 0
89/238/0/1/11 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1888 17.01.1888-22.12.1888 0
89/238/0/1/12 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1892 23.02.1892-6.11.1892 42
89/238/0/1/13 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1893 8.01.1893-31.12.1893 32
89/238/0/1/14 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gr[oss] Petersdorf 1894 13.01.1894-4.12.1894 54
89/238/0/1/15 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Gross Petersdorf 1895 21.01.1895-31.12.1895 48
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

79

79

0

0.51

0.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.