Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Zatoniu

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1907
Standesamt Günthersdorf 1874 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Zatoniu czyli Standesamt Günthersdorf został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Günthersdorf swoim zasięgiem obejmował miejscowości: Zatonie (Günthersdorf), Niwka (Alexanderhof), Drzonków (Drentkau). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2008 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1.Księgi urodzeń z lat 1874-1907, sygn. 1-9
2.Księgi małżeństw z lat 1874-1907, sygn. 10-17
3.Księgi zgonów z lat 1874-1907, sygn. 18-26
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1890 są mikrofilmowane: mikrof. U-10657-U-10677; księgi z lat 1908-1937 przechowywane są w USC Zielona Góra
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/239/0/1/1 Geburts-Neben-Register des Königlichen Standes Amt Günthersdorf 1874 23.10.1874-27.12.1874 0
89/239/0/1/2 Geburts-Neben-Register des Standesamtes Günthersdorf pro 1875 26.01.1875-03.12.1875 0
89/239/0/1/3 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf Pro anno 1876 05.01.1876-16.12.1876 0
89/239/0/1/4 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf pro anno 1877 16.01.1877-28.12.1877 0
89/239/0/1/5 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf proanno 1878 09.01.1878-31.12.1878 0
89/239/0/1/6 Geburts-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf 1879 26.01.1879-31.12.1879 0
89/239/0/1/7 Księga urodzeń 1880-1889 08.01.1880-30.12.1889 0
89/239/0/1/8 Księga urodzeń 1890-1900 04.01.1890-02.12.1900 0
89/239/0/1/9 Księga urodzeń 1901-1907 12.01.1901-08.12.1907 466
89/239/0/2/10 Heiraths-Neben-Register des Königlichen Standes-Amte Günthersdorf 1874 04.11.1874-02.12.1874 0
89/239/0/2/11 Heiraths-Neben-Register des Standesamtes Günthersdorf pro 1875 15.01.1875-30.11.1875 0
89/239/0/2/12 Heiraths-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf Pro anno 1876 09.01.1876-24.08.1876 0
89/239/0/2/13 Heiraths-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf proanno 1877 05.01.1877-29.11.1877 0
89/239/0/2/14 Heiraths-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf proanno 1878 06.02.1878-27.11.1878 0
89/239/0/2/15 Heiraths-Neben-Register Standes-Amt Günthersdorf 1879 08.01.1879-17.12.1879 0
1 2

Amount of archival material

26

26

0

0.42

0.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.