Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1876-1938
Standesamt Guben 1876 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Gubinie czyli Standesamt Guben został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Guben swoim zasięgiem obejmował Gubin (Guben). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt).
[Na podstawie wstępu do inwentarza opracowanego przez Beatę Grelewicz]
Zespół jest niekompletny, brakuje wielu pojedynczych egzemplarzy, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów:
1. Księgi urodzeń z lat 1876-1936, sygnatury: 1-80
2. Księgi małżeństw z lat 1876-1938, sygnatury: 81-155
3. Księgi zgonów z lat 1876-1938, sygnatury: 156-233
4. Rejestr małżeństw z 1891 roku, sygnatura 234
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1876-1890 są mikrofilmowane mikrof. 7626-U-7659
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/242/0/1/1 Geburts-Neben-Register, Band III von No 812 bis No 980 24.10.1876-31.12.1876, 14.04.1877 173
89/242/0/1/2 Geburts-Neben-Register, Band II von No 49 bis No 896 13.07.1880-31.12.1880 403
89/242/0/1/3 Geburts-Neben-Register, Band II von No 501 bis No 865 04.08.1881-31.12.1881 370
89/242/0/1/4 Geburts-Neben-Register, Band I von No 1 bis No 504 03.01.1883-24.07.1883 518
89/242/0/1/5 Geburts-Neben-Register von No 1 bis No 503 02.01.1884-28.07.1884 508
89/242/0/1/6 Geburts-Neben-Register, Band I von No 1 bis No 500 02.01.1885-20.07.1885 505
89/242/0/1/7 Geburts-Neben-Register, Band II von No 501 bis No 959 20.07.1885-31.12.1885 472
89/242/0/1/8 Geburts-Neben-Register, Band I von No 1 bis No 542 03.01.1886-02.08.1886 546
89/242/0/1/9 Geburts-Neben-Register, Band I von No 1 bis 510 02.01.1887-11.07.1887 514
89/242/0/1/10 Geburts-Neben-Register, Band II von No 511 bis No 975 11.07.1887-31.12.1887 479
89/242/0/1/11 Geburts-Neben-Register, Band I von No 1 bis No 542 01.01.1889-26.07.1889 549
89/242/0/1/12 Geburts-Neben-Register, Band II von No 543 bis No 998 26.07.1889-04.01.1890 461
89/242/0/1/13 Geburts-Neben-Register, Band I No 1 bis No 296 02.01.1890-19.04.1890 300
89/242/0/1/14 Geburts-Neben-Register, Band II von No 297 bis No 596 19.04.1890-04.08.1890 315
89/242/0/1/15 Geburts-Neben-Register, Band I von No 1 bis No 390 01.01.1891-04.05.1891 210
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

234

234

0

7.55

7.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.