Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Letnicy

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1907
Standesamt Lättnitz 1874 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Letnicy czyli Standesamt Lättnitz został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Lättnitz swoim zasięgiem obejmował następujące miejscowości: Letnica (Lättnitz), Buchałów (Buchelsdorf). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2008 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1.Księgi urodzeń z lat 1874-1907, sygnatury: 1-8
2.Księgi małżeństw z lat 1875-1907, sygnatury: 9-15
3.Księgi zgonów z lat 1874-1893, sygnatury: 16-22
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1890 są mikrofilmowane mikrof. U-8489-U-8508; księgi z lat 1908-1937 (urodzenia i małżeństwa), 1908-1935 (zgony) przechowywane są w USC Zielona Góra
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/262/0/1/1 Geburts-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz von October bis 31 Dezember 1874 26.10.1874-31.12.1874 0
89/262/0/1/2 Geburts-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz vonJanuar bis 31 Dezember 1875 18.01.1875-31.12.1875 0
89/262/0/1/3 Geburts-Neben -Register Lättnitz 1876 16.01.1876-23.12.1876 0
89/262/0/1/4 Geburts-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz von Januar bis 31 Dezember 1877 11.01.1877-25.11.1877 0
89/262/0/1/5 Geburts-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz von 1 Januar bis 31 Dezember 1878 29.01.1878-11.12.1878 0
89/262/0/1/6 Geburts-Neben -Register Standes-Amt Lättnitz 1879 09.01.1879-21.12.1879 0
89/262/0/1/7 [Ksiega urodzeń] 05.01.1880-16.12.1893 374
89/262/0/1/8 [Księga urodzeń] 16.01.1894-29.12.1907 374
89/262/0/2/9 Heirats-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz von 1 Januar bis 31 Dezember 1875 12.01.1875-29.06.1875 0
89/262/0/2/10 Heiraths-Neben -Register Lättnitz 1876 11.01.1876-15.08. 1876 0
89/262/0/2/11 Heirats-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz von 1 Januar bis 31 Dezember 1877 11.01.1877-15.11.1877 0
89/262/0/2/12 Heirats-Neben -Register des Standesamtes Lättnitz von 1 Januar bis 31 Dezember 1878 06.06.1878-03.09. 1878 0
89/262/0/2/13 Heirats-Neben -Register Standes-Amt Lättnitz 1879 15.01.1879-28.10.1879 0
89/262/0/2/14 [Księgi małżeństw] 15.01.1880-26.12.1893 236
89/262/0/2/15 [Księgi małżeństw] 26.03.1894-27.12.1907 184
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.