Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Zaborze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1990-1994
- brak danych - 1990 - 1994
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
16 Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Akta nieopracowane z lat 1990-1994, sygn. 1-34 (budżety, protokoły z posiedzeń Zarządu Rady Gminy, protokoły z sesji, rejestr uchwał, uchwały Rady Gminy, statuty sołectw, wybory organów jednostek pomocniczych gminy oraz protokoły z ich posiedzeń, protokoły z zebrań wiejskich: sołectwo Zabór, sołectwo czarna, sołectwo Dąbrowa, Sołectwo Milsko, Sołectwo Łaz, sołectwo Droszków, instrukcje i regulaminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze, organizacja Urzędu Gminy, sprawozdawczość statystyczna, informacja o stanie mienia komunalnego, zamiana gruntów) - brak danych -

Amount of archival material

34

0

0

0.38

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.