Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Karnej

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1880-1913
Standesamt Karna 1880 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego (Standesamt) zostały powołane na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. USC w Karnej czyli Standesamt Karna powstał dopiero w 1880 roku, w latach 1874-1879 przynależał do USC w Belęcinie (Standesamt Belencin). Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Karna zasięgiem obejmował następujące miejscowości: Karna (Karna), Reklin (Reklin), Tuchorza (Tuchorze, Teichrode). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcu i Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie po 100 latach od ich wytworzenia. Do września 2014 roku przekazano następujące grupy materiałów:
1. Księgi - pierwopisy: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1880-1913, sygnatury: 1-85, 93-95 (księgi urodzeń z lat 1880-1913, małżeństw z lat 1880-1912, zgonów z lat 1880-1910)
2. Księgi - wtóropisy: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1880-1901, sygnatury: 86-89, 96-108 (księgi urodzeń z lat: 1880-1885, 1890-1892, 1895-1896, 1900-1901; księgi małżeństw z lat 1900-1901; ksiegi zgonów z lat 1882-1883)
3. Księgi - odpisy: księgi urodzeń i małżeństw z lat 1902-1910, sygnatury: 90-92 (księgi urodzeń z lat 1902-1905, małżeństw z lat 1902-1908, zgonów z lat 1900-1910)
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1880-1908 są mikrofilmowane (sygn. 1-83); ksiegi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1914-1935 przechowuje USC Siedlec i USC Wolsztyn

Amount of archival material

108

108

0

1.07

1.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.