Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Otyniu

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1943
Standesamt Deutsch Wartenberg 1874 - 1943
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Otyniu czyli Standesamt Deutsch Wartenberg został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Deutsch Wartenberg zasięgiem obejmował Otyń (Deutsch Wartenberg), Konradowo (Cunersdorf), Niedoradz (Nittritz)-do 1894 roku. USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). Zespół niemal kompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów:
1. Księgi urodzeń z lat 1874-1938, sygnatury 1-67; z lat 1897-1907 skorowidze do ksiąg
2. Księgi małżeństw z lat 1874-1943, sygnatury: 68-135
3. Księgi zgonów z lat 1874-1941, sygnatury: 136-203
Niekompletne księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1880-1945 przechowywane są w Standesamt I w Berlinie
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1890 są mikrofilmowane mikrof. U-9278-U-9351; sygnatury 26-67, 92-135, 161-203 zostały zdigitalizowane
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/281/0/1/1 Geburts-Haupt-Register pro IV des Quartal 1874 Stadt D[eutsch] Wartenberg 05.10.1874-24.12.1874 0
89/281/0/1/2 Geburts-Haupt-Register 1874 Standesamtsbezirk D[eutsch] Wartenberg, Land 03.10.1874-30.12.1874 0
89/281/0/1/3 Geburts-Haupt-Register für das Jahr 1875 D[eutsch] Wartenberg, Stadt 13.01.1875-21.12.1875 0
89/281/0/1/4 Geburts-Haupt-Register für den Landbezirk D[eutsch] Wartenberg pro 1875 09.01.1875-31.12.1875; 29.01.1877-04.02.1877 0
89/281/0/1/5 Geburts-Haupt-Register für den Stadt D[eutsch] Wartenberg für das Jahr 1876 13.01.1876-30.12.1876 0
89/281/0/1/6 Geburts-Haupt-Register für den Landbezirk D[eutsch] Wartenberg pro 1876 09.01.1876-30.12.1876 0
89/281/0/1/7 Geburts-Haupt-Register für die Stadt D[eutsch] Wartenberg pro 1877 04.01.1877-31.12.1877 0
89/281/0/1/8 Geburts-Haupt-Register für den Landbezirk D[eutsch] Wartenberg pro 1877 03.01.1877-31.12.1877 0
89/281/0/1/9 Geburts-Haupt-Register für den Stadtbezirk D[eutsch] Wartenberg pro 1878 17.01.1878-19.12.1878 0
89/281/0/1/10 Geburts-Haupt-Register für den Landbezirk D[eutsch] Wartenberg pro 1878 02.01.1878-30.12.1878 0
89/281/0/1/11 Geburts-Haupt-Register Standes-Amt für den Stadtbezirk D[eutsch] Wartenberg 1879 02.01.1879-15.12.1879 0
89/281/0/1/12 Geburts-Haupt-Register Standes-Amt D[eutsch] Wartenberg Land 1879 04.01.1879-31.12.1879 0
89/281/0/1/13 Geburts-Haupt-Register des Standes Amts D[eutsch] Wartenberg Stadt pro 1880 05.02.1880-05.12.1880 0
89/281/0/1/14 Geburts-Haupt-Register Standes Amt D[eutsch] Wartenberg Land pro 1880 03.01.1880-31.12.1880 0
89/281/0/1/15 Geburts-Haupt-Register Standesamt D[eutsch] Wartenberg Stadt pro 1881 20.01.1881-02.12.1881 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

2.70

2.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.