Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Sieroszowice /Kunzendorf/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1741-1917
- brak danych - 1741 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelickiej w Sieroszowicach należały Sieroszowice (Kunzendorf).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów z lat 1741-1777, 1794-1852, 1854-1858, 1861-1862, 1867-1869, 1870-1873, sygnatura 1-2, 7-25, 27-29, 31-32, 37, 40, 44, 45, 48, 49, 52, 55, 58, 62-65, 72-73
2. Księgi małżeństw z lat 1741-1779, 1794-1801, 1803-1856, 1858-1861, 1866-1868, 1870-1873, sygnatura 1, 3, 7-25, 33-35, 38, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 66-73
3. Księgi zgonów z lat 1741-1779, 1794-1801, 1803, 1805-1806, 1810-1852, 1856, 1860-1862, 1866-1868, 1870-1874, sygnatura 1, 4-26, 30, 36, 41-42, 47, 51, 54, 57, 60, 72-73
4. Konfirmacje z lat 1832-1917, sygnatura 61
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-973-U-1017
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/327/0/-/1 [Rejestr chrztów, ślubów i zgonów] 22.03.1741-15.11.1777, 30.04.1741-09.11.1779, 17.03.1741-21.11.1779 365
89/327/0/-/2 Verzeichniss der Getauften bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf 03.01.1801-14.09.1815 196
89/327/0/-/3 Trauungen und Aufgebote bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf 24.05.1803-25.11.1856 136
89/327/0/-/4 Duplicat des Begräbnissbuches bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf 06.01.1803-28.12.1803 7
89/327/0/-/5 Duplicat des Begräbnissbuches bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf 28.01.1805-17.12.1805 6
89/327/0/-/6 Duplicat des Begräbnissbuches bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf 07.01.1806-09.12.1806 8
89/327/0/-/7 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom 1-ten Januar 1812 bis ultimo Decbr. 1825 16.01.1812-25.11.1825, 12.01.1812-30.12.1825, 16.01.1812-23.12.1825 142
89/327/0/-/8 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1826 04.01-17.12.1826, 08.01-08.12.1826, 15.01-31.12.1826 15
89/327/0/-/9 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1827 06.03-13.12.1827, 14.01-30.11.1827, 01.07-07.11.1827 0
89/327/0/-/10 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1828 08.01.1828-01.01.1829, 08.01-25.12.1828, 14.01-09.11.1828 16
89/327/0/-/11 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1829 27.01-23.12.1829, 01.02-13.12.1829, 18.01-24.11.1829 13
89/327/0/-/12 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1830 31.01.1830-01.01.1831, 06.01-28.12.1830, 19.01-28.11.1830 12
89/327/0/-/13 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1839 15.01-25.12.1839, 13.01-22.12.1839, 13.01-26.11.1839 14
89/327/0/-/14 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1840 26.01-24.12.1840, 05.01-27.12.1840, 15.02-20.12.1840 13
89/327/0/-/15 Duplicat des Kirchenbuchs bei der evangelischen Kirche zu Kunzendorf vom Ersten Januar bis ultimo Decbr. 1841 03.01-14.12.1841, 13.01-26.12.1841, 14.02-27.10.1841 18
1 2 3 4 5

Amount of archival material

73

73

0

0.43

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.