Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"Społem" - Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P. Oddział w Głogowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1944] 1945-1951
- brak danych - 1944 - 1944
1945 - 1951
- brak danych - tak
spółdzielczość - administracja spółdzielczości polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po wyzwoleniu Kongres Spółdzielczości w Lublinie powołał „Społem „ Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. jako centralę wszystkich spółdzielni typu handlowego. .Od 1948 roku nazwę „Społem” przyjął związek łączący tylko spółdzielnie spożywców w miastach. Najmniejszą komórką administracyjną Spółdzielni R.P. był oddział. O jego utworzeniu decydował Zarząd na wniosek kierownika okręgu. Oddział był placówka hurtową handlu artykułami spożywczymi przydziałowymi i z wolnego rynku . Oddział prowadził własna rachunkowość ,opracowywał projekty rocznych preliminarzy budżetowych, sporządzał własne bilanse .Oddział w Głogowie rozpoczął organizować się w listopadzie 1945 roku .Na terenie oddziału głogowskiego czynne były następujące spółdzielnie: trzy Powszechne Spółdzielnie Spożywców w Głogowie, Polkowicach i Sławie, Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Białobrzeziu, Spółdzielnia Spożywców „Wolność „ w Górze Suchej, Spółdzielnia Spożywców w Ciepielewie, Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość” w Kotli, Spółdzielnia Spożywców „Zaodrzanka” w Grębocicach. Oddział Głogowie podlegał pod okręg w Poznaniu. Organizacja sygn. 1-19 (1944-1951)-Zasady organizacji okręgu , komunikaty wewnętrzne i handlowe „Społem”, kontrole, współdziałanie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej .
Księgowość sygn. 20-32 (1945-1949)-Bilanse ,preliminarze budżetowe, księgi statystyczno-towarowe, sprawozdanie o obrocie towarami reglamentowanymi, ,budżet Oddziału, sprawozdanie Polskiego Monopolu Tytoniowego, remonty.
Dział personalny sygn. 33 (1945-1946 )- Wykaz pracowników Oddziału „społem „ w Głogowie .
- brak danych -

Amount of archival material

33

33

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.