Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1952-1983
- brak danych - 1952 - 1983
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1952 roku powołano komitety wyborcze Frontu Narodowego z Ogólnopolskim Komitetem Frontu Narodu i Prezydium i Sekretariatem jako organem wykonawczym. Na terenie województwa zielonogórskiego powstał Wojewódzki Komitet Frontu Narodu oraz powiatowe i gminne (od 1954 roku) gromadzkie komitety . Najważniejszym zadaniem Frontu Narodu było przygotowanie wyborów do rad narodowych w 1954 roku oraz rozwijanie stałej współpracy z radami narodowymi dla pełnego zabezpieczenia potrzeb gospodarczych, kulturalnych i oświatowych. Na krajowej naradzie aktywu politycznego 26 listopada 1956 roku podjęto decyzję o utworzeniu w miejsce Frontu Narodowego Frontu Jedności Narodu (FJN) .Dokonana zmiana polegała na modyfikacji nazwy oraz nowych założeń organizacyjnych. Nastąpiła ścisła współpraca komitetów FJN z radami narodowymi .Na mocy uchwały Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych w 1957 roku powstał Wojewódzki Komitet FJN w Zielonej Górze .Jednym z organów Wojewódzkiego Komitetu było Prezydium , którego posiedzenia odbywały się pięć razy w roku Sekretariat zajmował się organizowaniem i przeprowadzaniem kampanii przedzjazdowej. Organem administracyjnym Wojewódzkiego Komitetu było Biuro , które zajmowało się wykonywaniem uchwał, zaleceń Ogólnopolskiego Komitetu FJN, plenum i prezydium, oraz sprawowało nadzór nad pracą ogniw terenowych., organizowało także spotkania posłów z wyborcami w ramach współpracy z Wojewódzkim Zespołem Poselskim. Powołano komisje: Komisja ds. Czynów Społecznych, Komisja Zadrzewienia, Komisja Propagandy, Komisja Duchownych i Działaczy Świeckich ,Komisja ds. Grunwaldu, Komisja ds. Dzieci i Młodzieży. 1lipca 1966 roku powołano Wojewódzką Radę Kobiet, przystąpiono także do powoływania Społecznych Komisji Pojednawczych. Od 1958 roku przy Wojewódzkim Komitecie istniał Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół. W 1973 roku powołano Gminne Komitety FJN . W związku z nowym podziałem administracyjnym w 1975 roku od województwa zielonogórskiego odłączono Gorzów Wlkp. wraz z północnymi powiatami tworząc osobne województwo a także odrębny Wojewódzki Komitet FJN w Gorzowie Wlkp. Komitety obwodowe zostały dostosowane do sieci ADM-ów i Komitetów Blokowych jako organów samorządu mieszkańców . Wojewódzki Komitet FJN ustalał kierunek działalności na swoim terenie ,uchwalał program y wyborcze ,współdziałał z organami władzy ,zgłaszał listy kandydatów na posłów i radnych. W 1983 roku FJN został rozwiązany .
[Dzieje aktotwórcy opracowała Łucja Jahołkowska]
Wojewódzki Komitet Frontu Narodu w Zielonej Górze- Posiedzenia plenarne Wojewódzkiego Komitetu sygn.1 (1954-1956 ); posiedzenia Prezydium sygn.2 (1954-1956 );posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego sygn.3-5 (1953-1956); sprawozdania z pracy posłów w terenie sygn. 6-7 (1954-1956 ); protokóły i sprawozdania z działalności Obwodowych Komitetów Wyborczych syg.8-12 (1952-1955 ); posiedzenia zespołu radnych przy komitetach frontu narodowego sygn. 13 ( 1955);Komisja Duchownych i Działaczy Świeckich sygn.14 (1953-1955); powiatowe i miejskie komitety Frontu Narodu sygn. 15-34 ( 1954-1956 ); wybory komitetów sygn. 35 (1956 ); sprawozdania z działalności komitetów sygn.36-38 (1952-1956 ); programy wyborcze sygn.39-41 (1954-1956 ).
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze –posiedzenia plenarne sygn.42-55 (1957-1982 ); posiedzenia Prezydium sygn. 56-61 ( 1958-1974 ); posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu sygn. 62-64 ( 1965-1977 ); Komitet Obrońców Pokoju sygn.65 ( 1962 ); wykazy członków Wojewódzkiego Komitetu sygn. 66-74 ( 1957-1982 ); narady robocze sygn.75-77 (1958-1974 ); posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i Zespołu Radnych sygn. 78-84 ( 1958-1981 ); Komisje sygn. 85-97 ( 1958-1978); posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego Społecznych Komisji Pojednawczych sygn. 98-104 (1965-1981); Komisja obchodów 25 lecia PRL, Komisja czynów społecznych sygn.105-108 (1968-1980); Wojewódzka Rada Kobiet sygn.109-113 ( 1966-1980 ); Wojewódzka Rada Opiekuńcza sygn.114 ( 1977); gromadzkie, powiatowe , miejskie , gminne komitety sygn. 115-216 ( 1957-1980); współdziałanie sygn. 217-220 ( 1957-1980 ); biuletyny informacyjne sygn. 221-222 ( 1959-1960 ); wydawnictwa sygn. 223-226 ( 1964-1980 ); plany pracy Wojewódzkiego Komitetu sygn. 227-233 ( 1962-1981 ); obchody rocznicowe sygn. 234-270 (1958-1982 ); sprawozdania z działalności funduszy sygn.271-280 ( 1966-1980); Wojewódzki Dom Kultury sygn. 281-283 ( 1956-1969 ); współpraca z zagranicą sygn. 284-288 ( 1959-1981 ; Międzynarodowy Rok Dziecka sygn.289 (1979); Studium Wiedzy Obywatelskiej sygn. 290 (1977-1978 ); sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Komitetu i ogniw terenowych sygn. 291-309 (1958-1980 ); skargi i wnioski sygn. 310-312 ( 1961-1969 ); informacje ze spotkań posłów z wyborcami sygn. 313- 330 ( 1961-1982 ); programy wyborcze sygn.331-340 (1965-1972 ); kampania wyborcza sygn. 341 -370 (1965-1969 ); wnioski i postulaty wyborcze sygn. 371-375 (1969-1972 ); wybory do rad narodowych, do Sejmu , do samorządu mieszkańców sygn. 376-393 ( 1973-1982 ) ; zbiórki pieniężne sygn. 394-414 ( 1958-1960 ); zobowiązania i czyny społeczne sygn. 415-422 ( 1961-1980 ); preliminarze i sprawozdania finansowe Wojewódzkiego Komitetu sygn. 423-426 (1963-1982 ); przepisy kancelaryjne i ewidencja pieczęci sygn. 427-428 (1966-1978 ); kontrole sygn. 429 (1965-1968 ); odznaczenia państwowe sygn.430-445 ( 1963-1983 ); konkursy sygn. 446-491 ( 1966-1982 ); kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych sygn 492 (1969); plenarne posiedzenia komitetów FJN w Nowym Miasteczku, Kożuchowie i w Nowej Soli sygn. 493 (1969-1973); komisje i fundusze sygn. 494 (1969-1975); akcja świąteczna dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy MO sygn. 495 (1981), dyplom nadany Janowi Kołc z okazji XX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1965 r., sygn.496.
Mikrofilmy U-6130-U-6331
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/430/0/1/1 Protokóły i referaty z przebiegu plenarnych posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego w Zielonej Górze 1954-1956 71
89/430/0/1/2 Protokóły z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego w Zielonej Górze 1954-1956 155
89/430/0/1/3 Protokóły z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego 1953-1956 250
89/430/0/1/4 Plany pracy Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego 1953-1955 63
89/430/0/1/5 Sprawozdania z pracy Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego 1953-1956 154
89/430/0/1/6 Sprawozdania z pracy posłów w terenie 1954-1956 190
89/430/0/1/7 Sprawozdania pracy posłów w terenie 1954-1956 189
89/430/0/1/8 Protokóły i sprawozdania z działalności Obwodowych Komitetów Wyborczych /1-6/ Frontu Narodowego w Zielonej Górze 1952 243
89/430/0/1/9 Protokóły i sprawozdania z działalności Obwodowych Komitetów Wyborczych Frontu Narodowego w Zielonej Górze 1952 170
89/430/0/1/10 Protokoły i sprawozdania z działalności Obwodowego Komitetu Frontu Narodowego /6-19/ w Zielonej Górze 1954 269
89/430/0/1/11 Protokoły z zebrań Komitetu Obwodowego Frontu Narodowego w Zielonej Górze 1955 124
89/430/0/1/12 Wykazy członków Komitetów Obwodowych Frontu Narodowego w Zielonej Górze 1953 19
89/430/0/1/13 Protokół z posiedzenia Radnych odbytego 22 stycznia 1955 roku w celu powołania Zespołów Radnych przy Komitetach Frontu Narodowego 1955 9
89/430/0/1/14 Komisja Duchownych i Działaczy Świeckich - komisje doraźne 1953-1955 226
89/430/0/1/15 Powiatowy Komitet Frontu Narodowego w Głogowie: Informacje z pracy masowo-politycznej Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego; Plany zebrań Komitetu Frontu Narodowego; Plany pracy Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego 1954-1956 49
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19 ... 31 32 33 34

Amount of archival material

496

496

0

7.01

7.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.