Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1939] 1950-1989
- brak danych - 1939 - 1939
1950 - 1989
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację utworzono we wrześniu 1949 roku w wyniku połączenia 11 organizacji skupiających kombatantów i byłych więźniów obozów niemieckich: Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim, Związek byłych Więźniów Politycznych, Związek Dąbrowszczaków, Związek Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 r, Związek Weteranów Powstań Śląskich, Związek Powstańców Wielkopolskich, Związek Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem, Związek Obrońców Wybrzeża, Związek Obrońców Westerplatte, Związek Czerwonych Kosynierów, Stowarzyszenie byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej. Związek Bojowników współdziałał ze wszystkimi organizacjami kombatanckimi i byłych więźniów hitleryzmu oraz był członkiem Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu FIR . W statucie organizacji za podstawowe cele działalności ZBoWiD-u przyjęto: pogłębianie wśród członków patriotyzmu i solidarności z walczącymi o pokój, demokrację oraz narodowe i społeczne wyzwolenie, współdziałanie z organizacją Frontu Jedności Narodu, popularyzowanie i zbieranie materiałów dotyczących historii walk o wolność i demokrację, ochrona pamiątek i miejsc walki i męczeństwa Narodu, opieka nad członkami Związku i ich rodzinami oraz nad rodzinami zmarłych członków, rodzinami poległych i pomordowanych bojowników o wolność i demokrację .Pierwsze zarządy powiatowe ZBoWiD-u na Ziemi Lubuskiej powstały we wrześniu 1949 r. Zarządy te podlegały częściowo Zarządowi Okręgu w Poznaniu i Wrocławiu. Zarząd Powiatowy w Zielonej Górze podlegał Zarządowi Okręgu w Poznaniu do połowy 1950 r. Z dniem 1 lipca 1950 r powstał Zarząd Okręgowy ZBoWiD w Zielonej Górze. W latach 1953-1956 miało miejsce osłabienie działalności ZBoWiD-u. W 1953 r Sekretariat KC PZPR podjął uchwałę o likwidacji organizacji ZBoWiD, orzekając, że „organizacja nie spełnia swoich zadań” . Do całkowitej likwidacji ZBoWiD-u w Zielonej Górze jednak nie doszło. W 1954 roku ZBoWiD został włączony do Fontu Jedności Narodu.25 listopada 1956 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjnej Zarządu Okręgu w Zielonej Górze. 25 stycznia 1957 roku ukonstytuował się Tymczasowy Zarząd Okręgu w Zielonej Górze . 25 czerwca 1957 roku na Posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu ZBoWiD w Zielonej Górze, wyłoniono składy komisji: Komisja Weryfikacyjno-Odznaczeniowa, Komisja Opieki Społecznej, Komisja Opieki nad grobami i miejscami straceń, Komisja Propagandowa, Komisja Bytowo-gospodarcza . Na plenarnym posiedzeniu 18 sierpnia 1957 roku powołano do działania Komisję Historyczną. Przy Zarządzie Okręgu działała również Komisja Finansowo-Gospodarcza. II Kongres ZBoWiDu obradujący w dniach 1-3 września 1959 w Warszawie zakończył proces reaktywowania ruchu kombatanckiego. Zarząd Okręgu ZBoWiD w Zielonej Górze działał w ramach dziewięciu Komisji: Komisja Rewizyjna, Komisje Problemowe,Komisja Historyczna,Komisja Współpracy z Młodzieżą, Komisja Weryfikacyjna, Komisja Odznaczeniowa, Komisja Socjalno-Bytowa i Zdrowia, Komisja Weteranów Powstań Wielkopolskich 1918-1919, Okręgowa Komisja Księży. W 1959 roku działało 18 Oddziałów Powiatowych: w Głogowie, Gorzowie Wlkp. Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Skwierzynie, Słubicach, Sulechowie, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Żarach.W latach 1966-1967 organizacja ZBoWiD liczyła łącznie 16 Zarządów Oddziałów, (ubyły dwa oddziały po likwidacji powiatów w Gubinie i Skwierzynie w 1962 roku) które nadzorowały pod względem organizacyjnym 92 koła terenowe w tym 224 wiejskie koła i 68 kół miejskich .W 1972 roku utworzone zostało Ministerstwo ds. Kombatantów i z jego ramienia zostali powołani w okręgach pełnomocnicy ministra. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu ZBoWiD w Zielonej Górze 25.04.1973 na stanowisko Pełnomocnika Urzędu ds. Kombatantów województwa zielonogórskiego objął Stanisław Sierżant vice prezes Zarządu Okręgu ZBoWiD. W 1975 roku po wprowadzeniu dwustopniowej struktury administracyjnej państwa ,w III kwartale 1975 roku, zostały zlikwidowane zarządy okręgu, a w jego miejsce powołano zarządy wojewódzkie. W miejsce zarządów oddziałów (powiatowych) powołano samodzielne miejskie, gminne i zakładowe, koła ZBoWiD podlegające bezpośrednio zarządom wojewódzkim. Pierwsze plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Zielonej Górze odbyło się 23 października 1975 roku. Po 1975 roku organizacja ZBoWiD działała w 43 kołach Gminnych, 25 Kołach Miejskich i 12 Kołach Zakładowych. Zielonogórskie środowisko ZBoWiDu udzieliło „pełnego poparcia dla decyzji podjętych 13 grudnia 1981 roku przez Radę Państwa i Wojskową Radę Ocalenia Narodowego w sprawie wprowadzenia stanu wojennego”.W okresie stanu wojennego odbywały się regularne posiedzenia plenarne i posiedzenia Prezydium stowarzyszenia . Związek Bojowników o Wolność i Demokrację został przekształcony w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Obozów Politycznych w 1990 roku.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Danuta Majchrzak]
1. Krajowe Kongresy 1959-1974 (sygn. 1 – 6 )
2. Walne zjazdy Okręgu 1959-1983 (sygn.7 – 22 )
3. Walne zjazdy oddziałów powiatowych 1957-1975 (sygn.23–191)
4. Walne zjazdy kół miejskich 1977-1989 (sygn.192-202 )
5. Walne zjazdy kół gminnych 1977-1989 (sygn.203-212 )
6. Walne zjazdy kół zakładowych 1977-1989 ( sygn. 213-217 )
7. Posiedzenia plenarne Okręgu 1957-1975 (sygn.218-236 )
8. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego1976-1989 (sygn.237-246 )
9. Posiedzenia plenarne oddziałów powiatowych 1957-1975 ( sygn. 247-276 )
10. Posiedzenia plenarne kół miejskich i miejsko-gminnych 1958-1985 (sygn.277-298 )
11. Posiedzenia plenarne kół gminnych 1976-1985 (sygn.299-320 )
12. Posiedzenia plenarne kół zakładowych 1972-1985 (sygn. 321-331 )
13. Posiedzenia Zarządu Okręgu 1957-1978 (sygn.332-333 )
14. Posiedzenia zarządu oddziałów powiatowych 1957-1975 (sygn.334-369 )
15. Posiedzenia zarządu kół miejskich 1957-1989 (sygn. 370-378 )
16. Posiedzenia zarządu kół miejsko-gminnych 1976-1984 (sygn.379-381)
17. Posiedzenia zarządu kół gminnych 1958-1989 (sygn.382-392 )
18. Posiedzenia zarządu kół zakładowych 1976-1985 (sygn.393-395 )
19. Posiedzenia prezydium Okręgu 1956-1974 (sygn.396-411 )
20. Posiedzenia prezydium Zarządu Wojewódzkiego 1975-1989 (sygn.412-426 )
21. Posiedzenia prezydium oddziałów powiatowych 1958-1975 (sygn.427-460 )
22. Posiedzenia prezydium kół miejskich i miejsko-gminnych 1975-1983 (sygn.461-464 )
23. Posiedzenia kół zakładowych 1983-1985 (sygn.465 )
24. Narada prezesów kół terenowych 1972-1975 (sygn. 466-468 )
25. Posiedzenia aktywu koła 1975 (sygn.469 )
26. Komisja Rewizyjna 1980-1983 (sygn. 470-477 )
27. Sąd Koleżeński 1962-1988 (sygn.478 )
28. Komisje Problemowe Okręgu 1957-1977(sygn.479-480)
29. Komisje Problemowe oddziałów powiatowych 1965-1981 (sygn.481-494 )
30. Komisje Problemowe kół zakładowych 1983 (sygn.495 )
31. Komisja problemowe Okręgu 1957-1988 (sygn.496 -540 )
32. Sprawozdania organizacyjne Okręgu 1958-1968 (sygn.541-542 )
33. Sprawozdania organizacyjne oddziałów powiatowych 1958-1975 (sygn.543-559)-
34. Sprawozdania organizacyjne kół miejskich 1979-1983 (sygn.560 )
35. Sprawozdania z działalności Okręgu 1961-1971 (sygn.561-563 )
36. Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego1980-1986 (sygn.564-566)
37. Sprawozdania z działalności oddziałów powiatowych 1957-1972 (sygn.567-570 )
38. Sprawozdania z działalności kół miejskich i miejsko-gminnych 1980-1986 (sygn.571-577 )
39. Sprawozdania z działalności kół miejskich 1976-1983 (sygn.578-580 )
40. Sprawozdania z działalności kół gminnych 1973-1986 (sygn.581-590 )
41. Sprawozdania z działalności kół zakładowych 1968-1986 (sygn.591-600 )
42. Plany pracy oddziałów powiatowych 1959-1972 (sygn.601-607 )
43. Plany pracy oddziałów miejsko-gminnych 1976 (sygn.608 )
44. Plany pracy kół zakładowych 1977-1984 (sygn. 609-610 )
45. Statuty 1964-1979 (sygn.611-613 )
46. Normy prawne i wytyczne działalności wydane przez własną jednostkę 1959-1971 (sygn.614 )
47. Ewidencja członków Okręgu 1950-1975 (sygn.615-625 )
48. Ewidencja członków Okręgu – osadnictwo wojskowe [1939]1958-1979 sygn.626-637
49. Ewidencja członków oddziałów powiatowych 1957-1974 (sygn.638-663 )
50. Biurowość 1979 (sygn.664 )
51. Sprawy arbitrażowe 1957 (sygn. 665 )
52. Zażalenia, skargi i wnioski 1979-1981 (sygn.666)
53. Sprawozdania finansowe 1963-1975 (sygn.667-668 )
54. Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1968-1977 (sygn.669 )
55. Akcja socjalna kombatantów 1966-1977 (sygn.670-671 )
56. Okresowe analizy potrzeb środowiska kombatanckiego1965-1976 (sygn.672-679)
57. Wnioski odznaczeniowe oddziałów powiatowych 1956-1974 (sygn.680-699 )
58. Popularyzacja walk wyzwoleńczych – wspomnienia [1939]1950-1989 (sygn.700-853 )
59. Narady i konferencje prasowe 1963-1981 (sygn.854-861 )
60. Konkursy, wystawy, albumy 1960-1984 (sygn.862-981 )
61. Kroniki i monografie 1959-1987 (sygn.982-1020 )
62. Współpraca z instytucjami krajowymi 1964-1987 (sygn.1021-1029 )
63. Współpraca z zagranicą 1964-1967 (sygn.1030-1031 )
64. Międzynarodowe organizacje kombatanckie 1959-1974 (sygn. 1032-1035 )
65. Obozy koncentracyjne 1958-1980 (sygn.1036-1044 )
66. Spotkania okolicznościowe 1957-1981 (sygn.1045-1090 )
67. Dopływ - deklaracje członkowskie Związku Osadnictwa Wojskowego Koła w Cybince i Zwiazku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację Zarządu Powiatowego w Słubicach 1946-1958 (sygn. 1091).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Krajowe kongresy 6 457
2 Walne zjazdy Okręgu 16 1052
3 Walne zjazdy oddziałów powiatowych 0 0
3.1 Oddział Powiatowy w Głogowie 10 654
3.2 Oddział Powiatowy w Gorzowie Wlkp. 11 1112
3.3 Oddział Powiatowy w Gubinie 3 73
3.4 Oddział Powiatowy w Krośnie Odrzańskim 11 537
3.5 Oddział Powiatowy w Lubsku 11 671
3.6 Oddział Powiatowy w Międzyrzeczu 10 445
3.7 Oddział Powiatowy w Nowej Soli 11 799
3.8 Oddział Powiatowy w Słubicach 10 520
3.9 Oddział Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich 10 717
3.10 Oddział Powiatowy w Sulechowie 11 650
3.11 Oddział Powiatowy w Sulęcinie 9 584
3.12 Oddział Powiatowy w Szprotawie 11 508
3.13 Oddział Powiatowy we Świebodzinie 12 847
3.14 Oddział Powiatowy we Wschowie 8 309
3.15 Oddział Powiatowy w Zielonej Górze 11 774
3.16 Oddział Powiatowy w Żaganiu 9 627
3.17 Oddział Powiatowy w Żarach 11 828
4 Walne zjazdy kół miejskich 11 1371
5 Walne zjazdy kół gminnych 10 944
6 Walne zjazdy kół zakładowych 5 822
7 Posiedzenia plenarne Okręgu 19 1795
8 Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego 10 652
9 Posiedzenia plenarne oddziałów powiatowych 0 0
9.1 Oddział Powiatowy w Głogowie 2 96
9.2 Oddział Powiatowy w Gorzowie Wlkp. 2 64
9.3 Oddział Powiatowy w Krosnie Odrzańskim 2 126
9.4 Oddział Powiatowy w Lubsku 2 167
9.5 Oddział Powiatowy w Międzyrzeczu 2 75
9.6 Oddział Powiatowy w Nowej Soli 2 207
9.7 Oddział Powiatowy w Słubicach 2 92
9.8 Oddział Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich 2 60
9.9 Oddział Powiatowy w Sulechowie 1 40
9.10 Oddział Powiatowy w Sulęcinie 2 80
9.11 Oddział Powiatowy w Szprotawie 2 91
9.12 Oddział Powiatowy w Świebodzinie 2 347
9.13 Oddział Powiatowy we Wschowie 2 75
9.14 Oddział Powiatowy w Zielonej Górze 1 77
9.15 Oddział Powiatowy w Żaganiu 2 104
9.16 Oddział Powiatowy w Żarach 2 55
10 Posiedzenia plenarne kół miejskich i miejsko-gminnych 22 574
11 Posiedzenia plenarne kół gminnych 22 469
12 Posiedzenia plenarne kół zakładowych 11 377
13 Posiedzenia Zarządu Okręgu 2 204
14 Posiedzenia zarządu oddziałów powiatowych 0 0
14.1 Oddział Powiatowy w Głogowie 1 16
14.2 Oddział Powiatowy w Gorzowie Wlkp. 2 99
14.3 Oddział Powiatowy w Gubinie 1 56
14.4 Oddział Powiatowy w Krosnie Odrzańskim 3 276
14.5 Oddział Powiatowy w Lubsku 3 346
14.6 Oddział Powiatowy w Międzyrzeczu 2 67
14.7 Oddział Powiatowy w Nowej Soli 2 150
14.8 Oddział Powiatowy w Słubicach 3 112
14.9 Oddział Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich 2 67
14.10 Oddział Powiatowy w Sulechowie 2 74
14.11 Oddział Powiatowy w Sulęcinie 2 59
14.12 Oddział Powiatowy w Szprotawie 3 104
14.13 Oddział Powiatowy w Świebodzinie 2 74
14.14 Oddział Powiatowy we Wschowie 2 16
14.15 Oddział Powiatowy w Zielonej Górze 2 121
14.16 Oddział Powiatowy w Żaganiu 2 137
14.17 Oddział Powiatowy w Żarach 2 187
15 Posiedzenia zarządu kół miejskich 9 198
16 Posiedzenia zarządu kół miejsko-gminnych 3 60
17 Posiedzenia zarządu kół gminnych 11 619
18 Posiedzenia zarządu kół zakładowych 3 60
19 Posiedzenia prezydium Okręgu 16 1750
20 Posiedzenia prezydium Zarządu Wojewódzkiego 15 925
21 Posiedzenia prezydium oddziałów powiatowych 0 0
21.1 Oddział Powiatowy w Głogowie 2 64
21.2 Oddział Powiatowy w Gorzowie Wlkp. 4 440
21.3 Oddział Powiatowy w Gubinie 1 5
21.4 Oddział Powiatowy w Krośnie Odrzańskim 2 128
21.5 Oddział Powiatowy w Lubsku 2 119
21.6 Oddział Powiatowy w Międzyrzeczu 2 126
21.7 Oddział Powiatowy w Nowej Soli 2 173
21.8 Oddział Powiatowy w Słubicach 2 45
21.9 Oddział Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich 2 47
21.10 Oddział Powiatowy w Sulechowie 1 7
21.11 Oddział Powiatowy w Sulęcinie 2 169
21.12 Oddział Powiatowy w Szprotawie 2 74
21.13 Oddział Powiatowy w Świebodzinie 2 228
21.14 Oddział Powiatowy we Wschowie 2 43
21.15 Oddział Powiatowy w Zielonej Górze 2 109
21.16 Oddział Powiatowy w Żaganiu 2 121
21.17 Oddział Powiatowy w Żarach 2 100
22 Posiedzenia prezydium kół miejskich i miejsko-gminnych 4 196
23 Posiedzenia prezydium kół zakładowych 1 23
24 Narada prezesów kół terenowych 3 18
25 Posiedzenia aktywu koła 1 5
26 Komisja Rewizyjna 8 70
27 Sąd Koleżeński 1 61
28 Komisje problemowe Okręgu 2 77
29 Komisje problemowe oddziałów powiatowych 0 0
29.1 Oddział Powiatowy w Głogowie 1 26
29.2 Oddział Powiatowy w Gorzowie Wlkp. 1 17
29.3 Oddział Powiatowy w Krośnie Odrzańskim 1 33
29.4 Oddział Powiatowy w Lubsku 1 21
29.5 Oddział Powiatowy w Międzyrzeczu 1 23
29.6 Oddział Powiatowy w Nowej Soli 1 17
29.7 Oddział Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich 1 14
29.8 Oddział Powiatowy w Sulechowie 1 31
29.9 Oddział Powiatowy w Sulęcinie 1 9
29.10 Oddział Powiatowy w Szprotawie 1 13
29.11 Oddział Powiatowy w Świebodzinie 1 20
29.12 Oddział Powiatowy we Wschowie 1 21
29.13 Oddział Powiatowy w Żaganiu 1 17
29.14 Oddział Powiatowy w Żarach 1 19
30 Komisje problemowe kół zakładowych 1 5
31 Komisja Organizacji i Propagandy Okręgu 1 167
32 Komisje Organizacji i Propagandy oddziałów powiatowych 1 5
33 Komisja Historyczna Okręgu 7 578
34 Komisja Historyczna Zarządu Wojewódzkiego 3 223
35 Komisja Współpracy z Młodzieżą Okręgu 3 123
36 Komisje Współpracy z Młodzieżą oddziałów powiatowych 2 21
37 Komisja Weryfikacyjna Okręgu 2 209
38 Komisje Weryfikacyjne oddziałów powiatowych 4 113
39 Komisja Rentowa Okręgu 1 19
40 Komisja Socjalna i Zdrowia Okręgu 7 543
41 Komisja Socjalna i Zdrowia oddziałów powiatowych 3 79
42 Komisje Socjalne i Zdrowia kół miejskich i gminnych 3 61
43 Komisja Osadnictwa Wojskowego Okręgu 5 311
44 Krajowa Komisja Weteranów Powstań Śląskich 3 235
45 Sprawozdania organizacyjne Okręgu 2 151
46 Sprawozdania organizacyjne oddziałów powiatowych 0 0
46.1 Oddział Powiatowy w Głogowie 1 99
46.2 Oddział Powiatowy w Gorzowie Wlkp. 1 183
46.3 Oddział Powiatowy w Gubinie 1 48
46.4 Oddział Powiatowy w Krośnie Odrzańskim 1 155
46.5 Oddział Powiatowy w Lubsku 1 149
46.6 Oddział Powiatowy w Międzyrzeczu 1 137
46.7 Oddział Powiatowy w Nowej Soli 1 225
46.8 Oddział Powiatowy w Słubicach 1 105
46.9 Oddział Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich 1 119
46.10 Oddział Powiatowy w Sulechowie 1 163
46.11 Oddział Powiatowy w Sulęcinie 1 117
46.12 Oddział Powiatowy w Szprotawie 1 141
46.13 Oddział Powiatowy w Świebodzinie 1 147
46.14 Oddział Powiatowy we Wschowie 1 166
46.15 Oddział Powiatowy w Zielonej Górze 1 158
46.16 Oddział Powiatowy w Żaganiu 1 153
46.17 Oddział Powiatowy w Żarach 1 168
47 Sprawozdania organizacyjne kół miejskich 1 9
48 Sprawozdania z działalności Okręgu 3 70
49 Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego 3 118
50 Sprawozdania z działalności oddziałów powiatowych 4 91
51 Sprawozdania z działalności kół miejskich i miejsko-gminnych (zbiorcze ) 7 685
52 Sprawozdania z dzialalności kół miejskich 3 54
53 Sprawozdania z działalności kół gminnych ( zbiorcze) 10 808
54 Sprawozdania z dzialalności kół zakładowych (zbiorcze) 10 420
55 Plany pracy oddziałów powiatowych 7 78
56 Plany pracy oddziałów miejsko-gminnych 1 6
57 Plany pracy kół zakładowych 2 13
58 Statuty 3 96
59 Normy prawne i wytyczne działalności wydane przez własną jednostkę 1 119
60 Ewidencja członków Okręgu 11 734
61 Ewidencja członków Okręgu - osadnictwo wojskowe 13 2229
62 Ewidencja członków oddziałów powiatowych 26 1745
63 Biurowość 1 34
64 Sprawy arbitrażowe 1 13
65 Zażalenia, skargi i wnioski 1 99
66 Sprawozdania finansowe 2 81
67 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1 146
68 Akcja socjalna kombatantów 2 106
69 Okresowe analizy potrzeb środowiska kombatanckiego 8 926
70 Wnioski odznaczeniowe oddziałów powiatowych 20 1301
71 Popularyzacja walk wyzwoleńczych - wspomnienia 0 0
71.1 Rewolucje i działalność lewicowa 3 126
71.2 Powstanie Wielkopolskie 5 402
71.3 Powstanie Śląskie 1 25
71.4 Walka ludności rodzimej o polskość ziem zachodnich 3 70
71.5 Wojna obronna 20 2241
71.6 Obozy jenieckie 8 614
71.7 Udział w walkach Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie 6 693
71.8 Ruch oporu 22 2278
71.9 Obozy zagłady 12 1296
71.10 Tajne nauczanie 1 83
71.11 Służba wojskowa w Armii Radzieckiej 2 193
71.12 I i II Armia Wojska Polskiego 39 4440
71.13 Ludowe Wojsko Poskie 4 387
71.14 Osadnictwo wojskowe 2 161
71.15 Dzialalność pionierska 12 1026
71.16 Utrwalanie władzy ludowej 9 546
71.17 Pozostała działalność 5 134
72 Narady i konferencje prasowe 8 543
73 Konkursy, wystawy, albumy 0 0
73.1 Albumy 15 494
73.2 Konkursy - Rewolucje i dzialalność lewicowa 1 4
73.3 Konkursy - Powstanie Wielkopolskie 5 67
73.4 Konkursy - Wojna obronna 8 102
73.5 Konkursy - Obozy jenieckie 3 71
73.6 Konkursy - Udział w walkach Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie 6 98
73.7 Konkursy - Ruch oporu 8 73
73.8 Konkursy - Obozy zagłady 2 18
73.9 Konkursy - Służba wojskowa w Armii Radzieckiej 1 7
73.10 Konkursy - I i II Armia Wojska Polskiego 35 601
73.11 Konkursy - Ludowe Wojsko Polskie 2 109
73.12 Konkursy - Osadnictwo wojskowe 8 310
73.13 Konkursy - Dzialalność pionierska 15 246
73.14 Konkursy - Pozostała dzialalność 10 483
73.15 Wystawy 1 60
74 Kroniki i monografie 0 0
74.1 Kroniki 5 599
74.2 Monografia 1 44
74.3 Prace maturalne, magisterskie i dyplomowe 33 1777
75 Współpraca z instytucjami krajowymi 9 482
76 Współpraca z zagranicą 2 91
77 Międzynarodowe organizacje kombatanckie 4 286
78 Obozy koncentracyjne 9 831
79 Spotkania okolicznościowe 0 0
79.1 Rocznica napaści Niemiec na Polskę 4 259
79.2 Rocznica zwycięstwa 10 440
79.3 Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 118
79.4 Rocznica Ludowego Wojska Polskiego 3 156
79.5 Rocznica ruchu oporu 2 51
79.6 Rocznica Rewolucji Październikowej 1 49
79.7 Rocznice powstań 2 92
79.8 Dąbrowszczacy 1 57
79.9 Rocznica śmierci Karola Świerczewskiego 1 11
79.10 Rocznica powstania PPR 1 26
79.11 Inne rocznice 4 119
79.12 Pomniki 15 2209
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/554/0/1/1 II Ogólnokrajowy Kongres Delegatów ZBoWiD. Instrukcja w sprawie akcji wyborczej 1959-1959 71
89/554/0/1/2 II Kongres ZBoWiD - Warszawa 1-3 września 1959 r. Kwestionariusze personalne delegatów 1959-1959 184
89/554/0/1/3 III Kongres ZBoWiD w Warszawie w dniach 24-26 września 1964r. Informacja dotycząca przebiegu i podjętych uchwał T.I 1964-1964 29
89/554/0/1/4 III Kongres ZBoWiD w Warszawie w dniach 24-26 września 1964r. Informacja dotycząca przebiegu i podjętych uchwał T.II 1964-1964 65
89/554/0/1/5 IV Kongres ZBoWiD.Czyny społeczne wykonane przez organizacje i członków ZBoWiD woj. zielonogórskiego na cześć V Zjazdu PZPR i IV Kongresu ZBoWiD 1969-1978 62
89/554/0/1/6 V Kongres ZBoWiD. 8 - 9 maja 1974 r. 1974-1974 46
89/554/0/2/7 Wykazy uczestników I Wojewódzkiego zlotu byłych kombatantów i partyzantów w Zielonej Górze w dniach 26-27 września 1959 r 1959-1959 66
89/554/0/2/8 Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Okręgu i kołach Zarządów Oddziałów Powiatowych. Uchwała Plenum Zarządu Głównego w sprawie akcji sprawozdawczo-wyborczej. Regulamin weryfikacyjny 1962-1964 92
89/554/0/2/9 Zjazd Wojewódzki w Zielonej Górze 1968-1968 35
89/554/0/2/10 Kampania wyborcza do sejmu 1969-1969 109
89/554/0/2/11 Sprawozdanie z działalności na VII Okręgowy Zjazd Delegatów ZBoWiD (okręg warszawski) za okres od czerwca 1964 do grudnia 1968 1969-1969 30
89/554/0/2/12 Materiały sprawozdawcze na Okręgową Konferencję Wyborczą Delegatów na IV Kongres ZBoWiD 1969-1969 45
89/554/0/2/13 Protokóły z posiedzenia Komisji przy Prezydium Zarządu Okręgu ZBoWiD w Zielonej Górze w sprawie analiz wniosków zgłoszonych przez Delegatów na IV Zjazd ZBoWiD 1969-1969 23
89/554/0/2/14 VIII Okręgowy Zjazd ZBoWiD.14 lutego 1970 r. Materiały sprawozdawcze 1970-1970 205
89/554/0/2/15 Kampania wyborcza. Informacja o przebiegu akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach ZBoWiD województwa zielonogórskiego 1970-1971 55
1 2 3 4 ... 34 35 36 37 38 ... 70 71 72 73

Amount of archival material

1091

1091

0

9.65

9.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.