Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - [1948] 1959-1983 [1988]
- brak danych - 1948 - 1948
1959 - 1983
1988 - 1988
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kultura polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Lubuskie środowisko plastyczne działało począwszy od wiosny 1946 roku w ramach poznańskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. 28 maja 1954 roku powołano w Zielonej Górze Delegaturę Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego. W 1959 roku Uchwałą VIII Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie Delegatura przekształcona została w Oddział na prawach Okręgu, a w rok później w samodzielny Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków. Przy zielonogórskiej Delegaturze, a następnie Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków powoływano sekcje, które grupowały twórców zgodnie z ich zainteresowaniami i profilem działalności. Były to: Sekcja Malarska, Sekcja Rzeźby, Sekcja Grafiki, Sekcja Architektury Wnętrz, Sekcja Projektowania Przemysłowego, Sekcja Konserwacji, Sekcja Scenografii, Komisja Rewizyjna, Komisja Socjalno-Bytowa. W celu rozstrzygania licznych sporów w obrębie środowiska powołano Sąd Koleżeński. W 1975 r. w Zespole Szkól Budowanych w Zielonej Górze utworzono 5 letnie Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności wystawiennictwo nad którym patronat objął Związek Polskich Artystów Plastyków. Wraz z nowym podziałem administracyjny kraju, na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, 27 października 1975 r. powołano na terenie Gorzowa Wielkopolskiego Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków. Działalność Zarządu Głównego i Zarządów Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków została zawieszona na podstawie dekretu z 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Całość majątku Związku przejęli pełnomocnicy powołani przez Ministra Kultury i Sztuki lub wojewodów. W kwietniu 1982 r. środowisko artystów plastyków wystąpiło do Ministra Kultury i Sztuki z prośbą o podjęcie działań zmierzających do reaktywowania działalności statutowej Związku Polskich Artystów Plastyków. Jednak Ministerstwo Kultury 20 czerwca 1983 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu Związku Polskich Artystów Plastyków uznając jego dotychczasową działalność jako sprzeczną z celami statutowymi. Protokoły z Walnych Zjazdów Delegatów z lat 1955-1983, sygn. 1-10; z zebrań nadzwyczajnych wyborczych Okręgu w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. z lat 1956-1983, sygn. 11-30; z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego z lat 1974-1982, sygn. 31-34; z posiedzeń Plenarnych Zarządu Oddziału Okręgu w Zielonej Górze z lat 1962-1974, sygn. 35-44; z narad, zebrań Prezydium Zarządu Oddziału-Okręgu z lat 1954-1983, sygn. 45-48; uchwały Zarządu Okręgu i realizacja uchwał z lat 1961-1981, sygn.49-51; z zebrań informacyjnych, POP, Głównych Księgowych, Rady Zakładowej z lat 1969-1974, sygn. 52-56; Komisja Rewizyjna z lat 1964-1983, sygn. 57-59; Sądy Koleżeńskie z lat 1967-1983, sygn. 60; Kolegium Rzeczoznawców z lat 1967-1983, sygn. 61; Rada Artystyczna Okręgu, Sekcje Scenografii, Zbiorczej, Malarskiej, Architektury Wnętrz, Komisji Artystycznej, Socjalnej z lat 1954-1983, sygn.62-79; Statut ZPAP, regulamin Komisji Rewizyjnej, organizacja z lat 1951-1983, sygn. 80-83; noty biograficzne, ankiety osobowe, składki członkowskie, przyjęcia do ZPAP, wykazy członków, opinie z lat 1961-1983, sygn. 84-93; protokóły z kontroli Zarządu Okręgu z lat 1958-1980, sygn. 94; ewidencja pieczątek, instrukcja kancelaryjno-archiwalna, wykaz akt z lat 1969-1983, sygn. 95-96; plany pracy, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, GUS z lat 1954-1983, sygn. 97-113; współpraca z organizacjami w kraju i zagranicą, czyny społeczne z lat 1967-1983, sygn. 114-115; biuletyny informacyjne z lat 1954-1981, sygn. 117-118; rejestr wydarzeń artystycznych-plenery, wystawy, obchody, katalogi wystawowe, konkursy, wycinki prasowe, dokumentacja zdjęciowa z lat 1948-1986, sygn.119-331; dokumentacja fotograficzna z VII Złotego Grona z 1975 r., sygn. 332.
W zespole jest przechowywana dokumentacja niearchiwalna o kat. B-50-karty wynagrodzeń,wykazy honorariów plastyków z lat 1965-1983 w ilości 10 ja =0,14 mb.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/586/0/-/1 VI Walny Zjazd Delegatów ;VII Walny Zjazd Delegatów;XI Walny Zjazd Delegatów [1955] 1967-1967 0
89/586/0/-/2 XII Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZPAP w Gdańsku - 24-27 listopad 1969 rok; sprawozdanie Zarządu Głównego za okres 20 kwietnia 1967 do 30 września 1969 1969-1969 0
89/586/0/-/3 XII Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu - kwiecień 1972 rok 1972-1972 0
89/586/0/-/4 XIV Walny Zjazd Delegatów w Lublinie - 19 - 22 kwiecień 1974 1974-1974 0
89/586/0/-/5 XV Walny Zjazd Delegatów w Krakowie - 25 - 27 kwiecień 1977 1977-1977 0
89/586/0/-/6 XVI Walny Zjazd Delegatów we Wrocławiu - w dniach 14 - 16 maj 1980 1980-1980 0
89/586/0/-/7 Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZPAP w Warszawie - 17 - 18 październik 1977 1981-1981 0
89/586/0/-/8 XVII Walny Zjazd Delegatów w Krakowie - 22 - 24 kwiecień 1983 1983-1983 0
89/586/0/-/9 Protokóły z Walnych Zjazdów Delegatów Ośrodków ZPAP Ziem Nadodrzańskich org. przez Komitet Koordynacyjnych Plastyków Ziem Nadodrzańkich we Wrocławiu 1962-1966 0
89/586/0/-/10 XIII Walny Zjazd Delegatów Polskich Artystów Plastyków z Okęgów: wrocławskiego, katowickiego, opolskiego i zielonogórskiego we Wrocławiu - 27 marca 1973 roku 1973-1973 0
89/586/0/-/11 Protokóły z Walnych Zebrań Wyborczych Oddziału-Okręgu - z 15 lutego 1956 roku; - z 15 kwietnia 1957 roku; - z 3 czerwca 1961 roku [1956] 1961-1961 0
89/586/0/-/12 Protokół Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału ZPAP w Zielonej Gorze z 13 stycznia 1962 1962-1962 0
89/586/0/-/13 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w Zielonej Górze z 12 października 1962 roku [1956] 1962-1962 0
89/586/0/-/14 Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Wyborczego Związku Polskich Artystów Plastyków Zarządu Oddziału w Zielonej Górze z 17 lutego roku 1964-1964 0
89/586/0/-/15 Protokół z Walnego Zebrania Wyborczego Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Zielonej Górze z 22 czerwca 196 roku 1964-1964 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

332

332

0

2.55

2.55

0.00

Amount of non-archival material

10

0.14

1965-1983

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.