Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Chotków /Hertwigswaldau/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1795-1871
- brak danych - 1795 - 1871
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelickiej w Chotkowie należał Chotków (Hertwigswaldau), Brzeźnica (Briesnitz), Jabłonów (Schönbrunn), Wrzesiny (Wachsdorf).
Księgi chrztów, małżeństw i zgonów z lat: 1795-1797, 1799-1807, 1810-1812, 1816-1821, 1832-1835, 1843-1851, 1853-1856, 1862, 1864-1866, 1868-1871, sygnatura 1-35 baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-430-U-436
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/720/0/-/1 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1795/96 03.06.1795 - 23.05.1796, 13.06.1795 - 05.05.1796, 04.06.1795 - 22.05.1796 32
89/720/0/-/2 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1796/97 15.06.1796 - 27.05.1797, 28.06.1796 - 13.05.1797, 12.07.1796 - 19.04.1797 30
89/720/0/-/3 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1799/1800 01.06.1799 - 31.05.1800, 10.07.1799 - 13.05.1800, 25.06.1799 - 16.05.1800 31
89/720/0/-/4 Duplicat des Kirchenbuches bei der evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1801/1802 04.06.1801 - 22.05.1802, 09.09.1801 - 17.05.1802, 22.05.1801 - 25.05.1802 26
89/720/0/-/5 Duplicat des Kirchen-Buches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juni 1803 bis 31-ten Mai 1804 09.06.1803 - 23.05.1804 , 01.06.1803 - 17.04.1804, 30.06.1803 - 02.05.1804 48
89/720/0/-/6 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juni bis ult[imo] May 1804/1805 23.06.1804 - 31.05.1805, 01.06.1804 - 28.05.1805, 31.07.1804 - 12.05.1805 29
89/720/0/-/7 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1805/1806 01.06.1805- 18.05.1806, 01.06.1805 - 22.04.1806, 01.06.1805 - 27.05.1806 29
89/720/0/-/8 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1806/1807 02.06.1806 - 28.05.1807, 24.07.1806 - 6.01.1807, 16.06.1806 - 29.05.1807 29
89/720/0/-/9 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1810/1811 24.06.1810 - 24.05.1811, 12.06.1810 - 20.05.1811, 24.06.1810 - 30.05.1811 28
89/720/0/-/10 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juni 1811 bis 31 Mai 1812 03.06.1811- 13.05.1812, 09.07.1811 - 10.05.1812, 06.06.1811 - 14.05.1812 42
89/720/0/-/11 Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Januar bis ultimo December 1816 25.01- 29.12.1816, 09.01.1816 - 26.11.1816, 06.01.1816 - 27.12.1816 32
89/720/0/-/12 Duplicat des Kirchen-Buches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1817 - 1818 12.01.1817- 27.12.1818, 07.01.1817 - 24.11.1818, 10.01.1817 - 11.12.1818 64
89/720/0/-/13 Duplicat des Kirchen-Buches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom Jahren 1819 - 1820 und 1821 06.01.1819 - 30.12.1821, 05.01.1819 - 20.11.1821, 14.01.1819 - 21.12.1821 84
89/720/0/-/14 Duplicat des Kirchen-Buches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1832 bis 1836 06.01.1832 - 09.02.1836, 01.01.1832 - 10.02.1836, 01.01.1832 - 24.12.1835 122
89/720/0/-/15 Duplicat des Kirchen-Buches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau auf das Jahr 1843 08.01 - 28.12.1843, 10.01 - 28.11.1843, 11.01 - 19.12.1843 40
1 2 3

Amount of archival material

35

35

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.