Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Luboszów /Dohms/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1794-1855
- brak danych - 1794 - 1855
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelickiej w Luboszowie należał Luboszów /Lipschau-Dohms, Dohms/, Świętoszów poligon (Neuhammer Truppenübungsplatz).
Księga chrztów, małżeństw i zgonów z lat 1794-1848, 1850, 1855, sygnatura 1-10 baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-11219-U-11225
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
89/726/0/-/1 Duplicat von den in der Parochie Dohms Getauften, Getrauten, Aufgebotenen und Verstorbenen vom 1794 - 1801 11.01.1794 - 29.12.1801, 14.01.1794 - 31.11.1801, 23.08.1794 - 24.10.1801 175
89/726/0/-/2 Duplicat von den in der Parochie Dohms Getauften, Getrauten, Aufgebotenen und Verstorbenen vom 1802 - 1812 08.01.1802 - 26.12.1812, 05.01.1802 - 25.11.1812, 09.04.1802 - 30.12.1812 333
89/726/0/-/3 Duplicat von den in der Parochie Dohms Getauften, Getrauten, Aufgebotenen und Verstorbenen vom 1813 - 1818 02.01.1813 - 10.12.1818, 10.01.1813 - 24.11.1818, 16.04.1813 - 29.12.1818 124
89/726/0/-/4 Duplicat den in der Kirche zu Dohms Getauften, Copulirten und Aufgebotenen nebst Angabe der in hiesiger Parochie Verstorbenen in Jahre 1844 14.01 - 26.12.1844, 23.01 - 04.11.1844, 03.01 - 16.12.1844 31
89/726/0/-/5 Duplicat der in der evangelischen Kirche in Dohms, Getauften, Copulirten und Aufgebotenen nebst Angabe der Verstorbenen vom Jahre 1845 07.01 - 28.12.1845, 12.01 - 18.11.1845, 04.01 - 22.12.1845 32
89/726/0/-/6 Duplicat der in der Kirche zu Dohms Getauften, Copulirten und Aufgebotenen nebst Angabe der Verstorbenen vom Jahre 1846 25.01 - 27.12.1846, 11.01 - 29.11.1846, 15.01 - 20.12.1846 31
89/726/0/-/7 Duplicat der in der Kirche zu Dohms Getauften, Copulirten und Aufgebotenen nebst Angabe der Verstorbenen vom Jahre 1847 17.01 - 12.12.1847, 03.01 - 21.11.1847, 11.01 - 27.12.1847 33
89/726/0/-/8 Duplicat der in der Kirche zu Dohms Getauften, Copulirten und Aufgebotenen nebst Angabe der Verstorbenen vom Jahre 1848 06.01 - 26.12.1850, 27.01 - 08.12.1850, 24.01 - 31.12.1850 36
89/726/0/-/9 Duplicat der in der Kirche zu Dohms Getauften, Copulirten und Aufgebotenen nebst Angabe der Verstorbenen vom Jahre 1850 09.01 - 26.12.1848, 09.01 - 05.12.1848, 11.01 - 07.12.1848 41
89/726/0/-/10 Duplicat der in der Kirche zu Dohms Getauften, Copulirten und aufgebotenen nebst Angabe der Verstorbenen vom Jahre 1855 01.01 - 19.12.1855, 28.01 - 02.12.1855, 01.01 - 31.12.1855 39

Amount of archival material

10

10

0

0.14

0.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.