Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Przewóz /Priebus/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1860-1870
- brak danych - 1860 - 1870
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Przewozie należały: Przewóz (Priebus), Mosty (Birkfähre, Wendisch Musta), Grenzkirch-na terytorium Niemiec, Mielno (Mellendorf), Karsówka (Mühlbach), Pechern-na terytorium Niemiec.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej z lat 1860-1861, 1866-1870, sygnatura 1, 4-5, 8, 11, 14, 17
2. Księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej z lat 1860, 1866-1869, sygnatura 2, 6, 9, 12, 15
3. Księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej z lat 1860, 1866-1869, sygnatura 3, 7, 10, 13, 16
baza danych PRADZIAD; akta całkowicie zmikrofilmowane
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/727/0/-/1 Duplicat des Taufregisters bei der katholiscen Kirche zu poriebus pro 1860 07.01.1860 - 21.12.1860 6
89/727/0/-/2 Duplicat der Trauungsregisters bei der kahtolischen Kirche zu Priebus pro 1860 15.01.1860 5
89/727/0/-/3 Duplicat des Todtenregisters bei der katholischen Kirche zu Priebus pro 1860 08.01.1860 - 04.11.1860 7
89/727/0/-/4 Duplicat des Taufregisters bei der katholischen Pfarrkirche zu Priebus pro 1861 05.03.1861 - 02.12.1861 6
89/727/0/-/5 Duplicat des Tauf - Registers bei der katholischen Kirche zu Priebus für 1866 15.01.1866 - 121.12.1866 5
89/727/0/-/6 Duplicat des Traubuches bei der kathol[ischen] Kirche zu Priebus für 1866 01.01.1866 - 04.06.1866 5
89/727/0/-/7 Duplicat der Todten Registers bei der katholischen Kirche zu Priebus 14.04.1866 - 08.12.1866 5
89/727/0/-/8 Duplicat des Taufregisters bei der katholischen Stadtkirche zu Priebus pro 1867 09.02.1867 - 26.12.1867 6
89/727/0/-/9 Duplicat des Trau - Registers bei der katholischen kIKirche zu Priebus pro 1867 20.08.1867 5
89/727/0/-/10 Duplicat des Todten - Buches bei der katholischen Kirche zu Priebus pro 1867 07.01.1867 - 21.11.1867 5
89/727/0/-/11 Duplicat des Tauf - Registers bei der katholischen Kirche zu Priebus 1868 15.02.1868 - 30.11.1868 5
89/727/0/-/12 Duplicat des Trau - Registers bei der katholischen Kirche zu Priebus 1868 21.01.1868 - 10.11.1868 5
89/727/0/-/13 Duplicat des Todten - Registers bei der katholischen Kirche zu Priebus 1868 07.02.1868 - 17.09.1868 5
89/727/0/-/14 Duplicat des Tauf - Registers bei der katholischen Kirche zur Priebus vom Jahr 1869 02.01.1869 - 10.10.1869 6
89/727/0/-/15 Duplicat des Trau - Registers bei der katholischen Kirche zu Priebus im Jahre 1869 25.01.1869 - 07.02.1869 5
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.