Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Wichów /Weichau/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1794-1874
- brak danych - 1794 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelickiej w Wichowie należał Wichów (Weichau), Przyborze (Neudorf), Przylaski (Reinshain).
1. Księgi chrztów z lat 1794-1814, 1816-1851, 1854-1855, 1858-1868, 1870-1874, sygnatura 1, 3, 6, 9-67
2. Księgi małżeństw z lat 1794-1814, 1816-1851, 1854-1855, 1858-1868, 1870-1874 sygnatura 2, 4, 7, 9-67
3. Księgi zgonów z lat 1794-1814, 1816-1851, 1854-1855, 1858-1868, 1870-1874, sygnatura 2, 5, 8-67
baza danych PRADZIAD; akta całkowicie zmikrofilmowane
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/729/0/-/1 Duplicat des Kirchen Taufbuches der evangelischen Kirche zu Weichau vom Jahre 1794. an bis 1807 incl[usiv] 27.02.1794 - 24.12.1807 232
89/729/0/-/2 [Księga ślubów i pogrzebów parafii ewangelickiej w Wichowie] 22.09.1794 - 18.11.1807, 14.01.1794 - 27.12.1807 115
89/729/0/-/3 Duplicat des Kirchen Taufbuches der Evangelischen Kirche, zu Weichau; vom ersten Januar an bis zum letzten December; Ein Tausend Achthundert und Acht 02.01.1808 - 11.12.1808 13
89/729/0/-/4 Duplicat des Kirchen Taufbuches, der Evangelischen Kirche, zu Weichau, vom ersten Januar an bis zum letzten December; Ein Tausend Achthundert und Acht 12.01.1808 - 06.12.1808 7
89/729/0/-/5 Begräbniß - Buch bey der Evangelische Kirche, zu Weichau, vom ersten Januar an bis zum letzten December; Ein Tausend Achthundert und Acht 05.01.1808 - 30.12.1808 9
89/729/0/-/6 Tauf Buch bey der Evangelischen Kirche, zu Weichau, Vom ersten Jaunar bis zum letzten December; Ein Tausend Achthundert und Neun 02.01.1809 - 23.12.1809 28
89/729/0/-/7 Trauungs Buch bey der Evangelischen Kirche, zu Weichau, Vom ersten Januar bis zum letzten December; Ein Tausend Achthundert und Neun 10.01.1809 - 30.10.1809 0
89/729/0/-/8 Begraebniss Buch bey der Evangelischen Kirche, zu Weichau, Vom ersten Januar, bis zum letzten December; Ein Tausend Achthundert und Neun 03.01.1809 - 28.12.1809 0
89/729/0/-/9 Weichauer Kirchen Bücher. 1810 02.01.1810 - 27.12.1810, 18.01.1810 - 30.12.1810, 08.01.1810 - 26.11.1810 24
89/729/0/-/10 Begraebnis Buch bei der Evangelischen Kirche zu Weichau vom Ersten Januar bis zum letzten December. Ein Tausend Achthundert und Eilf 01.01.1811 - 29.12.1811, 13.01.1811 - 26.11.1811, 09.01.1811 - 29.12.1811 28
89/729/0/-/11 Taufbuch bei der Evangelischen Kirche zu Weichau.Vom ersten Januar bis zum letzten December. EinTausend achthundert und zwoelf (1812) 01.01.1812 - 27.12.1812, 05.01.1812 - 29.12.1812, 07.01.1812 - 10.11.1812 25
89/729/0/-/12 Taufbuch bei der Evangelischen Kirche zu Weichau. Vom ersten Januar bis zum letzten December. EinTausend achthundert und dreyzehn (1813) 24.01.1813 - 29.12.1813, 06.01.1813 - 28.12.1813, 17.01.1813 - 19.10.1813 28
89/729/0/-/13 Taufbuch bei der Evangelischen Kirche zu Weichau.Vom ersten Januar bis zum letzten December. EinTausend achthundert und vierzehn (1814) 08.01.1814 - 27.12.1814, 23.01.1814 - 29.1814, 12.01.1814 - 08.11.1814 28
89/729/0/-/14 Duplicat vom Jahre 1816 19.01.1816 - 30.12.1816, 07.01.1816 - 23.12.1816, 09.01.1816- 26.11.1816 33
89/729/0/-/15 Duplicat vom Jahre 1817 21,.01.1817 -26.12.1817, 01.01.1817 - 26.12.1817 33
1 2 3 4 5

Amount of archival material

67

67

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.