Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Witoszyn Dolny /Nieder Hartmannsdorf/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1696-1947
- brak danych - 1696 - 1947
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Witoszynie Dolnym należał Witoszyn Dolny i Górny (Nieder- und Ober Hartmannsdorf), Borowe (Burau), Iłowa (Halbau)–do około 1910 roku, Lubieszów (Liebsen), Lutynka (Leuthen), Czerna (Tschirndorf), Wymiarki (Wiesau), Szczepanów (Zeipau), Mirostowice Dolne i Górne (Ober- und Nieder Ullersdorf)- w XVII i XVIII wieku.
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej z lat 1696-1946, sygnatura 1-4, 11
2. Księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej z lat 1696-1946, sygnatura 5-7, 11
3. Księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej z lat 1696-1947, sygnatura 8-10, 11
baza danych PRADZIAD; Mikrofilmy U-11248-U-11259
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
89/732/0/-/1 Hartmannsdörfer Taufbuch ab Anno 1739 usque 1766 04.01.1739 - 04.11.1766 159
89/732/0/-/2 Tauff - Buch der Kirchen zu Nieder Hartmannsdorff aus dem Saganischen Archipresbyterat von Anno 1766 - 1793 20.05.1766 - 12.01.1793 196
89/732/0/-/3 Tauf Buch der Kirche zu Nieder Hartmanndorf aus dem Saganischen Archipresbyterat vom Anno 1793 21.03.1793 - 12.05.1849 241
89/732/0/-/4 Tauf - Buch bei der katholischen Pfarrkirche zu Nieder Hartmannsdorf Saganer Archipresbyterats angefangen mit dem Jahre Ein Tausend acht Hundert neun und vierzig im Monat Mai 20.05.1849 - 05.05.1946 295
89/732/0/-/5 Hartmannsdörfer Copulationbuch 11.01.1739 - 29.04.1766 62
89/732/0/-/6 Trauungs - Buch der Kirche zu Nieder Hartmannsdorf aus dem Saganischen Archipresbyterat nach §. 3 Reglements 14.01.1766 - 06.02.1870 98
89/732/0/-/7 [Księga ślubów parafii rzymskokatolickiej w Witoszynie Dolnym] 06.02.1870 - 29.01.1946 0
89/732/0/-/8 Begräbniß - Buch der Kirche zu Nieder Hartmannsdorf aus dem Archipresbyterat Sagan nach § 4 des Reglements angefangen im Juli 1766 bis Ende des Jahres 1826 25.01.1766 - 10.12.1826 91
89/732/0/-/9 Begräbnißbuch geführt bei der katholischem Pfarrkirche zu Nieder Hartmannsdorf im Archipresbyterate Sagan angefangen vom 1- Januar 1827 bis - 1887 13.01.1827 - 26.03.1887 99
89/732/0/-/10 Begräbnißbuch angefangen am 5 April 1887 05.04.1887 - 05.08.1947 0
89/732/0/-/11 [Księga chrztów, ślubów i pogrzebów parafii rzymskokatolickiej w Witoszynie Dolnym] 06.01.1696 - 30.12.1738, 27.02.1696 - 20.11.1738, 10.01.1696 - 02.07.1766 0

Amount of archival material

11

11

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.