Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kolekcja dokumentów miejskich, podworskich i cechowych

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1356-1938
- brak danych - 1356 - 1938
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes 146j.a.
16 Yes 12j.a.
Kolekcja została utworzona w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. W jej skład wchodzą dokumenty miejskie, majątkowe i cechowe nie mieszczące się w innych zbiorach i zespołach archiwalnych. Dokumenty cechowe dotyczą miast znajdujących się na terytorium Niemiec i Szwajcarii. 1. Miasto Międzyrzecz z lat 1490-1938, sygn. 1-56, 130 (potwierdzenie przywilejów nadanych miastu, odpisy dokumentów);
2. Miasto Pszczew z lat 1446-1801, sygn. 57-61 (potwierdzenie praw miejskich, dokument nadany kościołowi parafialnemu);
3. Miasto Skwierzyna z roku 1677, sygn. 62 (potwierdzenie przywilejów miejskich);
4. Miasto Świebodzin z lat 1505-1800, sygn. 63-111 (potwierdzenie przywilejów miejskich);
5. Miasto Trzciel z roku 1745, sygn. 112 (potwierdzenie praw i obowiązków mieszkańców miasta pochodzenia żydowskiego);
6. Majątek Czarna z roku 1676, sygn. 113 (potwierdzenie aktu kupna-sprzedaży majątku);
7. Majątek Konotop z lat 1627-1706, sygn. 114-116 (potwierdzenie praw lennych, przywilej lokacji miasta na gruncie majątku);
8. Majątek Krzydłowice z roku 1800, sygn. 117 (nadanie praw lennych);
9. Majątek Lubogostki z lat 1682-1685, sygn. 118-119 (nadanie praw lennych);
10. Majątek Nietkowice/Bytnica z roku 1689, sygn. 120 (potwierdzenie praw lennych);
11. Majątek Płoty z lat 1698-1740, sygn. 121-123 (potwierdzenie praw lennych);
12. Majątek Pohla koło Budziszyna z roku 1802, sygn. 124 (potwierdzenie praw lennych do połowy majątku);
13. Majątek Przylep z roku 1697, sygn. 125 (potwierdzenie praw lennych);
14. Majątek Racula/Drzonów z roku 1717, sygn. 126 (potwierdzenie praw lennych);
15. Majątek Stare Strącze z roku 1731, sygn. 127 (zatwierdzenie praw własnościowych);
16. Miasto Ścinawka Średnia z roku 1781, sygn. 128 (zatwierdzenie aktu przekazania majątku);
17. Majątek Turów z roku 1795, sygn. 129 (nadanie praw lennych);
18. Cech farbiarzy miasta Eissleben z lat 1707-1715, sygn. 131-132 (świadectwo prawego urodzenia, świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika);
19. Cech nieznany miasta Drebecko z lat 1633-1636, sygn. 133-134 (świadectwa prawego urodzenia);
20. Cech powroźników miasta Fessen z roku 1644, sygn. 135 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika);
21. Cech kuśnierzy miasta Frankfurt nad Menem z roku 1643, sygn. 136 (świadectwo prawego urodzenia);
22. Cech postrzygaczy miasta Frankfurt nad Odrą z lat 1648-1772, sygn. 137-139 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika, wprowadzenie kar za łamanie przepisów cechowych, opłaty cechowe);
23. Cech nieznany miasta Lichtenstein z roku 1650, sygn. 140 (świadectwo prawego urodzenia);
24. Cech nieznany miasta Mesochs z roku 1599, sygn. 141 (świadectwo prawego urodzenia);
25. Cech kuśnierzy miasta Neustadt z roku 1717, sygn. 142 (świadectwo prawego urodzenia);
26. Cech nieznany miasta Tauberrettersheim z roku 1614, sygn. 143 (świadectwo prawego urodzenia);
27. Cech powroźników miasta Wettin z roku 1657, sygn. 144 (świadectwo prawego urodzenia);
28. Majątek Mycielin z roku 1709, sygn. 145 (akt kupna-sprzedaży majątku);
29. Majątek Wiechlice z roku 1757, sygn. 146 (akt kupna-sprzedaży majątku);
30. Dokumenty nieopracowane z lat 1356-1794, sygn. 147-158 (większość z nich trudna do odczytania z powodu złego stanu i znacznych ubytków tekstu).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/8/0/1/130 Acta des Magistrats zu Meseritz betreffend die Privilegia der Stadt Meseritz 1736-1938 0
89/8/0/2/58 Adam Nowodworski, biskup poznański, i kapituła katedralna poznańska wydają z księgi przywilejów tejże kapituły kopie dwóch przywilejów: dokumentu biskupa Jana 1631-1634 0
89/8/0/2/60 Andrzej Szołdrski, biskup poznański, za zgodą kapituły katedralnej, mieszczanom w Pszczewie, mieście swoim stołowym, nadaje łąkę, zwaną Stawisko 1638-03-06 0
89/8/0/2/57 Andrzej z Bnina, biskup poznański, ustanawia, że w kościele parafialnym w Pszczewie co sobotę odprawiana ma być msza ku czci 1446-07-05 0
89/8/0/1/54 August III, król polski, oznajmia i zatwierdza nowy, wzorowany na zwyczaju przyjętym w Poznaniu, sposób wyboru wójta w mieście Międzyrzecz, 1742-05-21 0
89/8/0/1/53 August III, król polski, wydaje odezwę do komisarzy województw poznańskiego i kaliskiego oznajmiając, że przychyla się do dezyderatów władz miejskich 1735-03-08 0
89/8/0/1/52 August II, król polski, powołując się na potwierdzenie przez swoich poprzedników - królów polskich, wszystkich przywilejów, zatwierdza je miastu Międzyrzecz 1699-05-15 0
89/8/0/4/75 Bartel Peysser, sędzia nadworny królewski w Świebodzinie, wraz z ławnikami stwierdza, że Marcin Tawchritz, mieszczanin wrocławski, zapisał swej żonie Barbarze, 1532-05-22 0
89/8/0/4/105 Benedykta Marianna Biernacka (Biernatzkin), opatka klasztoru cysterek w Trzebnicy, zatwierdza dokument (1528, 12 XI), w którym to Jadwiga, opatka, wraz 1725-07-04 0
89/8/0/8/117 Brassert i Schuster, radcy dworu królewskiego z Wrocławia, w imieniu króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma, nadają w lenno Ernestowi Gottlobowi Materne 1800-07-25 0
89/8/0/19/134 Burmistrz i rajcowie miasta lennego Drebcko, na podstawie zeznań świadków, wystawiają Joachimowi Zernigt, synowi Jana i Doroty, świadectwo prawego urodzenia 1636-02-05 0
89/8/0/19/133 Burmistrz i rajcowie miasta lennego Drebcko, położonego na Dolnych Łużycach, na podstawie zeznań świadków, wystawiają Grzegorzowi Krüger, synowi Marcina i 1633-05-17 0
89/8/0/23/140 Burmistrz i rajcowie miasta Lichtenstein, na podstawie zeznań świadków, wystawiają Paulowi Hertel, synowi Jakuba i Krystyny z domu Tautenhaus, świadectwo 1650-10-05 0
89/8/0/25/142 Burmistrz i rajcowie miasta Neustadt, położonego w Miśni, na podstawie zeznań świadków, wystawiają Gottliebowi Schneider, synowi Gabriela i Doroty z 1717-02-12 0
89/8/0/4/64 Burmistrz i rajcowie miasta Świebodzina proszą Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego, o pozwolenie na erygowanie altarii Świetej Trójcy, Najświętszej Panny Marii, 1506-04-24 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

158

146

0

1.39

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.