Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kolekcja dokumentów miejskich, podworskich i cechowych

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1356-1938
- brak danych - 1356 - 1938
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes 146j.a.
16 Yes 12j.a.
Kolekcja została utworzona w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. W jej skład wchodzą dokumenty miejskie, majątkowe i cechowe nie mieszczące się w innych zbiorach i zespołach archiwalnych. Dokumenty cechowe dotyczą miast znajdujących się na terytorium Niemiec i Szwajcarii. 1. Miasto Międzyrzecz z lat 1490-1938, sygn. 1-56, 130 (potwierdzenie przywilejów nadanych miastu, odpisy dokumentów);
2. Miasto Pszczew z lat 1446-1801, sygn. 57-61 (potwierdzenie praw miejskich, dokument nadany kościołowi parafialnemu);
3. Miasto Skwierzyna z roku 1677, sygn. 62 (potwierdzenie przywilejów miejskich);
4. Miasto Świebodzin z lat 1505-1800, sygn. 63-111 (potwierdzenie przywilejów miejskich);
5. Miasto Trzciel z roku 1745, sygn. 112 (potwierdzenie praw i obowiązków mieszkańców miasta pochodzenia żydowskiego);
6. Majątek Czarna z roku 1676, sygn. 113 (potwierdzenie aktu kupna-sprzedaży majątku);
7. Majątek Konotop z lat 1627-1706, sygn. 114-116 (potwierdzenie praw lennych, przywilej lokacji miasta na gruncie majątku);
8. Majątek Krzydłowice z roku 1800, sygn. 117 (nadanie praw lennych);
9. Majątek Lubogostki z lat 1682-1685, sygn. 118-119 (nadanie praw lennych);
10. Majątek Nietkowice/Bytnica z roku 1689, sygn. 120 (potwierdzenie praw lennych);
11. Majątek Płoty z lat 1698-1740, sygn. 121-123 (potwierdzenie praw lennych);
12. Majątek Pohla koło Budziszyna z roku 1802, sygn. 124 (potwierdzenie praw lennych do połowy majątku);
13. Majątek Przylep z roku 1697, sygn. 125 (potwierdzenie praw lennych);
14. Majątek Racula/Drzonów z roku 1717, sygn. 126 (potwierdzenie praw lennych);
15. Majątek Stare Strącze z roku 1731, sygn. 127 (zatwierdzenie praw własnościowych);
16. Miasto Ścinawka Średnia z roku 1781, sygn. 128 (zatwierdzenie aktu przekazania majątku);
17. Majątek Turów z roku 1795, sygn. 129 (nadanie praw lennych);
18. Cech farbiarzy miasta Eissleben z lat 1707-1715, sygn. 131-132 (świadectwo prawego urodzenia, świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika);
19. Cech nieznany miasta Drebecko z lat 1633-1636, sygn. 133-134 (świadectwa prawego urodzenia);
20. Cech powroźników miasta Fessen z roku 1644, sygn. 135 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika);
21. Cech kuśnierzy miasta Frankfurt nad Menem z roku 1643, sygn. 136 (świadectwo prawego urodzenia);
22. Cech postrzygaczy miasta Frankfurt nad Odrą z lat 1648-1772, sygn. 137-139 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika, wprowadzenie kar za łamanie przepisów cechowych, opłaty cechowe);
23. Cech nieznany miasta Lichtenstein z roku 1650, sygn. 140 (świadectwo prawego urodzenia);
24. Cech nieznany miasta Mesochs z roku 1599, sygn. 141 (świadectwo prawego urodzenia);
25. Cech kuśnierzy miasta Neustadt z roku 1717, sygn. 142 (świadectwo prawego urodzenia);
26. Cech nieznany miasta Tauberrettersheim z roku 1614, sygn. 143 (świadectwo prawego urodzenia);
27. Cech powroźników miasta Wettin z roku 1657, sygn. 144 (świadectwo prawego urodzenia);
28. Majątek Mycielin z roku 1709, sygn. 145 (akt kupna-sprzedaży majątku);
29. Majątek Wiechlice z roku 1757, sygn. 146 (akt kupna-sprzedaży majątku);
30. Dokumenty nieopracowane z lat 1356-1794, sygn. 147-158 (większość z nich trudna do odczytania z powodu złego stanu i znacznych ubytków tekstu).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/8/0/10/120 Fryderyk III, margraf brandenburski, elektor pruski, oddaje w lenno braciom von Rothenburg: Krzysztofowi Jerzemu i Janowi Krzysztofowi Aleksandrowi oraz ich 1689-05-30 0
89/8/0/11/121 Jan Henryk, hrabia von Nimptsch, w imieniu cesarza Leopolda I, nadaje w lenno Janowi von Arnold część majątku Płoty wraz 1698-09-17 0
89/8/0/11/122 Fryderyk III, margrabia brandenburski, książę pruski, oddaje w lenno rodzinie von Schweinichen: ojcu Ernestowi Zygmuntowi, jego synom Janowi Ernestowi i 1699-06-06 0
89/8/0/11/123 Franciszek Karol von Kottulinsky, hrabia i właściciel Kotulina i Krzystkowic, w imieniu cesarza, wraz z rajcami miasta i asesorami królewskiego 1740-06-24 0
89/8/0/12/124 Fryderyk August, książę saski, potwierdza Janowi Henrykowi Fryderykowi von Ponikau nadanie w lenno połowy majątku Pohla przez Jana Wilhelma Traugotta 1802-05-03 0
89/8/0/13/125 Krzysztof Wenzel, hrabia Nostitz, w imieniu cesarza Leopolda I, nadaje w lenno Krzysztofowi Jerzemu von Troschke i jego potomkom majątek 1697-06-20 0
89/8/0/14/126 Jan Wolf, hrabia von Franckenberg, starostwa księstwa głogowskiego, w imieniu cesarza, zatwierdza Ottonowi Zygmuntowi von Unruh prawa lenne do majątków 1717-11-25 0
89/8/0/15/127 Franciszek Karol Kottulinsky, hrabia i właściciel Kotulina i Krzystkowic, starosta księstwa głogowskiego, potwierdza braciom Wolfowi Bernhardowi i Janowi Leopoldowi von 1731-11-28 0
89/8/0/16/128 Fryderyk, król pruski, zatwierdza akt przekazania przez hrabinę Lisette von Goetzen grafowi Antonowi von Magnis posiadłości rycerskiej Ścinawki Średniej [Mittel 1781-05-18 0
89/8/0/17/129 Jan Fryderyk Franciszek von Ploetz, kapitan króla pruskiego i dziedzic Nowogrodu Bobrzańskiego, nadaje w lenno swemu zasłużonemu sołtysowi, Janowi Krzysztofowi 1795-05-01 0
89/8/0/18/131 Wójt, ławnik i rajcy Alt Stadt Eissleben wystawiają Janowi Ernstowi Seÿmar, chcącemu uczyć się u mistrza Lindseilena zawodu farbiarza, synowi 1707-12-14 0
89/8/0/18/132 Mistrzowie cechu farbiarzy Starego Miasta Eissleben [okolice Halle] wystawiają Janowi Ernstowi Seÿmer świadectwo wyuczenia się w okresie trzech lat u 1715-10-12 0
89/8/0/19/133 Burmistrz i rajcowie miasta lennego Drebcko, położonego na Dolnych Łużycach, na podstawie zeznań świadków, wystawiają Grzegorzowi Krüger, synowi Marcina i 1633-05-17 0
89/8/0/19/134 Burmistrz i rajcowie miasta lennego Drebcko, na podstawie zeznań świadków, wystawiają Joachimowi Zernigt, synowi Jana i Doroty, świadectwo prawego urodzenia 1636-02-05 0
89/8/0/20/135 Walentin Eckhardt wystawia Marcinowi Grossowi, synowi Marcina i Marion Hans z domu Reisig, świadectwo wyuczenia się u mistrza cechu powroźników 1644-05-21 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

158

146

0

1.39

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.