Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Zabór /Saabor/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1742-1876
- brak danych - 1742 - 1876
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelicko-augsburskiej w Zaborze należał Zabór (Saabor, Fürsteneich), Droszków (Droschkau), Milsko (Milzig).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów z lat 1792-1835, 1866, 1868-1874, sygn. 5-8, 9-15, 17-23, 25-63
2. Księgi małżeństw z lat 1743-1835, 1866, 1868-1874, sygn. 2, 4, 6-8, 9, 11-15, 18-23, 25-63
3. Księgi zgonów z lat 1742-1836, 1841-1876, sygn. 1, 3, 6-7, 11-16, 18-63
baza danych PRADZIAD; akta całkowicie zmikrofilmowane
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/94/0/-/1 Verzeichniss derer Personen welche in der Graffschaft Sabor von Anno 1742 an sind Begraben worden 18.11.1742 - 14.12.1770 232
89/94/0/-/2 Trauregister der Ev[angelischen] Kirche Fürsteneich 1743 - 1787 03.05.1743 - 27.11.1787 166
89/94/0/-/3 Begrabniss Buch der Ev[angelischen] Kirche zu Saabor 19.11.1770 - 28.10.1796 335
89/94/0/-/4 Trauungs - Buch der Evang[elischen] Kirche - Saabor 1788 - 1823 06.01.1788 - 26.12.1823 187
89/94/0/-/5 Tauf - Buch 1792 - 1799 30.11.1792 - 30.12.1799 465
89/94/0/-/6 Nachweisung derer in der Parochie Saabor vom ersten Decemb[e]r 1794 bis ult[imo] Novemb[e]r 1795 vorgefallenen Geburten, Trauungen und Begäbnisse 01.12.1794 - 25.11.1795, 06.01 - 24.11.1795, 04.12.1794 - 05.11.1795 45
89/94/0/-/7 Duplicat: von denen vorgefallenen Amtsverrichtung Parochie Saabor Taufen, Trauungen u[nd] Begräbnisse vom ersten Decemb[e]r 1795 bis ultimo November 1796 09.12.1795 - 27.11.1796, 12.01 - 22.11.1796, 01.12.1795 - 24.11.1796 53
89/94/0/-/8 Nachweisung über die Anzahl derer bey der Parochie Saabor vom 1-sten December 1796 bis ult[imo] Nov[e]mber 1797 vorgefallenen Geburten, Trauung und Begräbnisse 01.01.1796 - 29.11.1797, 17.01 - 28.11.1797, 03.11 - 28.11.1797 50
89/94/0/-/9 Nachweiss derer in der Parochie Saabor vorgefallenen Taufen, Trauungen u[nd] Begräbnisse vom ersten December 1798 bis ultimo December 1799 03.12.1797 - 01.01.1800, 07.01.1798 - 26.11.1799, 06.12.1797 - 01.01.1800 101
89/94/0/-/10 Taufregister vom Jahre 1800 - 1809 06.01.1800 - 31.12.1809 197
89/94/0/-/11 Duplicat zu denen Saaborschen Kirchenbuchern derer vom 1 - sten Januar 1800 bis ultimo December 1801 vorgefallenen Taufen, Trauungen und Begräbnisse 06.01.1800 - 01.01.1802, 07.01.1800 - 24.11.1801, 03.01.1800 - 27.12.1801 26
89/94/0/-/12 Verzeichniss derer in der Parochie Saabor vom 1 - ten Januar 1802 bis ult[imo] Decemb[e]r 1803 vorgefallenen Taufen, Trauungen u[nd] Begräbnisse 27.01.1802 - 30.12.1803, 12.01.1802 - 20.11.1803, 03.01.1802 - 26.12.1803 24
89/94/0/-/13 Verzeichniss derer in der Parochie Saabor Vom 1 - ten Januar 1804 bis ult[imo] Dec[ember] 1805 vorgefallenen Taufen, Trauungen u[nd] Begräbnisse 01.01.1804 - 29.12.1805, 19.01.1804 - 26.11.1805, 01.01.1804 - 31.12.1805 27
89/94/0/-/14 Duplicat der Saaborschen Kirchenbucher in welchem die Geburten, Trauung und Begräbnisse vom 1 - ten Januar 1800 bis ult[imo]Dec[ember] 1807 vermakt sind vom hiesigen Kirchen Renadant Heinze 03.01 - 30.12.1806, 07.017 - 30.12.1807, 02.01.1806 - 24.12.1807 35
89/94/0/-/15 Duplicat der Saaborschen Kirchen=Bucher derer in denen Jahren 1808 und 1809 vorgekommen, Geburten, Trauungen und Begräbnisse 01.01.1808 - 31.12.1809, 12.01.1808 - 19.11.1809, 01.01.1808 - 29.12.1809 26
1 2 3 4 5

Amount of archival material

63

63

0

1.18

1.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.