Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Szprotawa /Sprottau/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1766-1913
- brak danych - 1766 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Szprotawie należała Szprotawa (Sprottau), Dzikowice (Ebersdorf), Pasterzowice (Hirtendorf), Polkowiczki (Klein Polkwitz), Kartowice (Kortnitz), (Kunzendorf), Nowa Kopernia (Küpper bei Sprottau), Wiechlice (Wichelsdorf), Cieciszów (Zeisdorf).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej z lat 1766-1913, sygnatura 1-15
2. Księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej z lat 1767-1913, sygnatura 1-4, 19-24
3. Księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej z lat 1767-1913, sygnatury 1-4, 25-33
4. Zapowiedzi ślubne parafii rzymskokatolickiej z lat 1849-1901, sygnatura 16-18
5. Komunikujący z lat 1863-1911, sygnatura 34
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-4919-U-4920; U-4922-U-4939, U-4948-U-4950, U-4955-U-4959, U-11392-U-11396
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/956/0/-/1 Trau -, Tauf - und Totenbuch der katolishen Stadt - Praffkirche zu Sprottau 15.01.1767 - 17.10.1777, 13.01.1767 - 28.09.1784, 02.06.1767 - 24.12.1784 0
89/956/0/-/2 Buch der Trauungen, Taufen und Begräbnisse von Eulau 1768 bis 1808 21.12.1766 - 22.02.1808, 03.07.1768 - 18.11.1800, 16.04.1768 - 18.12.1808 94
89/956/0/-/3 Taufbuch fur Gebohrne und Getaufte bey der Stadtpfarrkirche in Sprottau vom 1785bis 1799 19.01.1785 - 26.12.1799, 07.06.1785 - 12.11.1799, 21.01.1785 - 27.12.1799 184
89/956/0/-/4 Matricul Buch bei der Stadt Pfarrkirche zu Sprottau Getrauten, Gebohrnen und Verstorbenen vom 1800 bis 1808 22.02.1800 - 01.07.1808, 29.04.1800 - 22.11.1808, 17.01.1800 - 29.12.1808 0
89/956/0/-/5 Taufbuch der Kirche zu Sprottau aus dem Archipresbyterat Sprottau 03.01.1809 - 12.12.1818 0
89/956/0/-/6 [Księga chrztów - miasto] 19.01.1819 - 26.12.1847 221
89/956/0/-/7 Taufbuch der Katholicken aus den dörfern: Wichelsdorf, Kunichen, Kortnitz, Steinwege, Sprottischdorf, Hirtendorf, Bergvorwerke, Zeisdorf 23.01.1819 - 27.10.1861 166
89/956/0/-/8 Taufen 1844 - 1854 01.01.1843 - 27.12.1854 49
89/956/0/-/9 Taufbuch der Katholicken der Stadt Sprottau vom 1 - ten Januar 1848 bis ultimo December 1878 30.01.1848 - 22.12.1878 419
89/956/0/-/10 Taufbuch vom 1855 bis 1870 10.01.1855 - 26.12.1870 106
89/956/0/-/11 Taufbuch der Katholicken aus den dörfern: Kunichen, Steinweg, Kortnitz, Hirtendorf, Sprottischdorf, Wichelsdorf, Zeisdorf und Bergvorwerke vom 1 - ten Januar 1862 bis 1913 01.01.1862 - 21.12.1913 134
89/956/0/-/12 Taufbuch Stadt, Dorf und Militär pro 1871 bis 1888 08.01.1871 - 30.12.1888 127
89/956/0/-/13 Tauf Buch Gross für Ober - Nieder - und Klein Eulau 1888 bis 3 Juli 1911 04.03.1888 - 03.07.1912 55
89/956/0/-/14 Tauf (Cladde) für Stadt, Dorf und Militäri pro 1889 bis 1907 01.01.1889 - 11.10.1907 181
89/956/0/-/15 Tauf Buch für Cunzendorf, Johnsdorf und Girbigsdorf pro 1890 bis 1913 23.02.1890 - 28.08.1913 27
1 2 3

Amount of archival material

34

34

0

0.88

0.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.