Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kargowej

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1945
Standesamt Unruhstadt 1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
USC w Kargowej czyli Standesamt Unruhstadt został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Unruhstadt swoim zasięgiem obejmował miasto następujące miejscowości: Kargowa (Unruhstadt), Bychorz (Elisenthal), Chwalim (Chwalim), Stara Obra (Alt Obra), Stare Kramsko (Alt Kramzig), Nowy Jaromierz (Neu Kramzig), Stary Jaromierz (Alt Jaromierz), Nowe Uście (Neu Tepperbuden), Stare Uście (Alt Tepperbuden), Wojnowo (Woynowo), Wilcze (Wilze, Wolfsherde). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Kargowej po 100 latach od ich wytworzenia. Wg. stanu na wrzesień 2015 roku zawiera on następujące grupy materiałów:
1.Akta organizacyjne z lat 1944-1945, sygn. 111 (dziennik korespondencyjny urzędu);
2. Księgi - pierwopisy z lat 1874-1932, sygn.1-86, 93-109 (księgi urodzeń z lat 1874-1878, 1880-1887, 1889-1913, księgi małżeństw z lat 1874-1883, 1885-1891, 1893-1932 (w tym w latach 1919-1920 miasto prowadziło osobną księgę małżeństw dla miejscowości: Mała Wieś (Kleindorf), Wielka Wieś (Grossdorf), Stare Kramsko (Alt Kramzig), Marianice (Mariendorf), Wąszabno (Wonschabno); księgi zgonów z lat 1874-1875, 1877-1886, 1888-1891, 1893-1932, w tym w latach 1919-1920 miasto prowadziło osobną księgę zgonów dla miejscowości: Mała Wieś (Kleindorf), Marianice (Mariendorf), Wielka Wieś (Grossdorf), Wąszabno (Wonschabno), Kopanica Górna (Kopnitz-Obber);
3. Zapowiedzi ślubne z lat 1924, 1932-1933, 1937, sygn. 87-90;
4. Listy zmarłych z 1893 r., sygn. 91-92;
5. Skorowidze z lat 1892-1924, sygn. 110 (dla Kargowa miasto)
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1907 są mikrofilmowane; księgi urodzeń z lat 1914-1945, małżeństw i zgonów z lat 1933-1945 przechowywane są w USC Kargowa

Amount of archival material

111

111

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.