Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Bytom Odrzański /Beuthen a/O/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1706-1874
- brak danych - 1706 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymskokatolickiej w Bytomiu Odrzańskim należał Bytom Odrzański (Beuthen an der Oder), Bonów (Schönau Baunau), Wierzbnice (Dreidorf, Pfassendorf), Bodzów (Friedrichslager, Bösau), Siedlisko (Carolath).
[Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów, małźeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Bytomiu Odrzańskim z lat 1794-1874, 31 j.a.
2. Księgi katolickie i ewangelickie urodzeń z lat 1706-1742, 3 j.a.
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-325-U-429, U-11397-U-11410, U-11558-U-11562
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/98/0/-/1 [Metryki urodzeń, ślubów i zgonów] 15.02.1794-29.12.1820, 21.01.1794-09.01.1821, 17.01.1794-29.09.1820 146
89/98/0/-/2 Duplicat Taufbuch vom Jahre 1821 bis 1-ten Juny 1832 Pfarrkirche Beuthen. 03.01.1821-01.06.1832 71
89/98/0/-/3 [Śluby - kościół rzymskokatolicki] 09.01.1821-24.04.1849 66
89/98/0/-/4 Duplicat Sterbe-Register 01.02.1821-31.12.1849 94
89/98/0/-/5 Duplicat Tauf-Buch bei der Pfarrkirche in Beuthen an der Oder vom Jahre 1832. 10.04.1832-01.08.1846 149
89/98/0/-/6 Duplicat Tauf Buch bei der kathol[ische] Pfarrkirche zu Beuthen a/Oder 09.09.1846-13.12.1849 53
89/98/0/-/7 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 02.01-06.12.1850, 15.01-11.11.1850, 09.01-07.12.1850 29
89/98/0/-/8 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 07.01-05.12.1851, 05.05.-18.08.1851, 28.02-26.12.1851 23
89/98/0/-/9 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 19.01-14.12.1852, 13.01-26.10.1852, 28.01-04.08.1852 30
89/98/0/-/10 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 27.12.1852-26.12.1853, 10.01-18.07.1853, 01.01-27.12.1853 25
89/98/0/-/11 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 14.01-05.08.1854, 10.01-03.10.1854, 07.01-03.12.1854 23
89/98/0/-/12 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 07.01-09.12.1855, 23.01-25.11.1855, 16.01-25.12.1855 27
89/98/0/-/13 Duplicat das a) Tauf Registers b) Trau Registers c) und Sterbe Registers der katholischen Gemeinde zu Beuthen a/Oder. 08.01-19.12.1856, 12.05.1856, 21.01-01.11.1856 26
89/98/0/-/14 Duplicat von dem Trau, Tauf und Sterbe Register in der katholischen Parochie Beuthen a/Oder 25.01-25.12.1857, 16.02-28.12.1857, 09.01-17.12.1857 30
89/98/0/-/15 Duplicat a)des Tauf b) des Trau c) und des Sterbe-register bei der Katholischen Pfarrkirche zu Beuthen a/Oder 07.01-22.11.1858, 26.10-09.11.1858, 19.01-31.12.1858 26
1 2 3

Amount of archival material

34

34

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.