Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Malborku

Archiwum Państwowe w Malborku
Previous archive Next archive
2126.1 - brak danych -
733.94 8
- brak danych - - brak danych -

W skład Archiwum wchodzą:
- Oddział ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania zasobu i informacji;
- samodzielne stanowisko do spraw narastającego zasobu archiwalnego
- Dział administracyjno- finansowy
Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych określa statut i regulamin organizacyjny umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Archiwum zostało utworzone na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 czerwca 1950 roku jako Oddział powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Z dniem 8 marca 1952 r. siedziba Powiatowego Archiwum Państwowego została przeniesiona z Elbląga do Malborka przy niezmienionym zakresie właściwości terytorialnej. W wyniku ustawy o nowym, dwustopniowym podziale administracyjnym kraju, w 1975 roku utworzone zostało województwo elbląskie Dnia 1 lutego 1976 roku Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano do życia Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, obejmujące swoim zasięgiem terytorialnym nowopowstałe województwo elbląski, które pod ta nazwa funkcjonowało do 2017 r. Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 stycznia 2018 r. jednostka otrzymała nazwę Archiwum Państwowe w Malborku.
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.