Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Tolkmicku

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 - 13 Sprawy organizacyjne, wykazy akt
14 - 21 Protokoły z sesji GRN
22 - 31 Komisje
32 - 38 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
39 Sprawozdania z działalności GRN
40 Regulamin obrad Rady Narodowej
41 - 43 Organy samorządowe gminy, Klub Radnych
44 - 47 Wykazy członków rady, komisji i pracowników, akta osobowe
48 - 49 Instrukcje i zarządzenia
50 - 56 Posiedzenia organów Rady, odprawy, zebrania i szkolenia sołtysów
57 - 58 Zebrania gromadzkie
59 Instrukcja kancelaryjna
60 - 63 Protokoły i zarządzenia pokontrolne
64 Narodowy spis powszechny
65 - 77 Sprawy dotyczące rolnictwa
78 Wnioski o przyznanie prawa własności
79 - 83 Sprawy osiedleńcze, ewidencja ludności
84 Wykazy grobów żołnierzy Polskich i Rosyjskich
85 - 87 Ksiązki meldunkowe (domowa i wojskowa), spis wojskowych kart ewidencyjnych
88 - 89 Sprawy mieszkaniowe, budownictwo
90 Kultura, oświata, sztuka
91 Elektryfikacja wsi
92 - 93 Plany finansowe
94 - 97 Finanse
98 - 126 Budżet
127 - 140 Sprawozdania rachunkowe, budżetowe, preliminarze
- brak danych -

Amount of archival material

140

140

0

1.03

1.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.